Türk ceza kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hakkındaki görüşümüz

Türk Ceza Kanunu 2005yılında yürürlüğe girişinden beri pek çok kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı genel hükümlere bir kısmı ise özel hükümlere ilişkindir. Ceza Kanunu 'nun özel hükümler kısmında yer alan 7 maddede yine değişiklik yapılması planlanmaktadır. Bu çalışma da söz konusu değişiklikleri suç tiplerini esas alarak suç ve yaptırım teorisi açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece tasarı kanunlaşmadan eksikliklere ve olası problemlere işaret edilmiş olacaktır.

Our opinion about the draft code on amendments in Turkish criminal code

Turkish Criminal Code has been amended several times since it has entered into force in 2005. Some of these amendments concerned general provisions and others concerned the special provisions of the code. A new amendment is planned on 7 articles of the code. This article aims to discuss these amendments considering the crime types, crime and sanction theory. Thereby, deficiencies and possible problems will be pointed before the draft becomes a code.

Kaynak Göster