Genital muayene suçu

Kaynakça

DEMİRHAN, Ayşegül Erdemir: Çağdaş Tıp Sözlüğü, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2000.

DÜLGER, İbrahim: "Tıp Ceza Hukukunda Genital Muayene" Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (28 Şubat-1 Mart 2008), Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2008, s. 1259-1283.

HAKERİ, Hakan: Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.

MALKOÇ, İsmail: 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara 2008.

MERAN, Necati: Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, Seçkin Yayınevi Ankara 2006.

ÖZBEK, Veli Özer: CMK İzmir Şerhi, II. Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005.

ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 3. B., Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara 2006.

PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer: Türk Ceza Kanunu Yorumu, 2. Cilt. Ankara 2007.

Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara 2005

Kaynak Göster