Kronik Engelli Bireylerde Ortez ve Yardımcı Cihaz Memnuniyetinin Araştırılması

Amaç: Bu çalışmanın amacı yardımcı cihaz/ortez tavsiye edilen kronik engelli bireylerin ortez kullanım memnuniyetlerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmanın bir diğer amacı, tanı grupları ve serebral palsili bireylerin motor fonksiyon seviyeleri ile ortez kullanım memnuniyetleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 105 kronik engelli birey (64 serebral palsili, 13 spina bifidalı, 14 musküler distrofili ve 14 farklı nörolojik tanılı birey) ve aileleri dahil edildi. Çalışmaya katılan bireylere yardımcı cihaz/ortez günlük kullanım süreleri ve eğer yardımcı cihaz/ortezlerini kullanmıyorlarsa nedenleri sorgulandı. Bireylerin ortez kullanım memnuniyetleri araştırmacılar tarafından literatüre dayanarak oluşturulmuş Ortez Kullanım Memnuniyet Anketi ile değerlendirildi. Bulgular: Serebral palsili bireylerin motor fonksiyon düzeyleri ile ortez kullanım memnuniyeti arasında ilişki olmadığı bulundu (p=0.779). Ortez Kullanım Memnuniyet Anketi toplam skoru ve günlük ortez kullanma süreleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki saptandı (r=0.242, p=0.015). Ortez Kullanım Memnuniyet Anketi toplam skoru ve ne kadar zamandır ortez kullanıldığına ait veriler arasında bir ilişki bulunmadı (p=0.811). Çalışmaya katılan bireylerin tanılarının (p=0.236) ve yardımcı cihaz/ortez tipinin ortez kullanma memnuniyeti skorları ile ilişkili olmadığı saptandı (p=0.979). Sonuç: Sonuç olarak, kronik engelli bireylerde yardımcı cihaz/ortez günlük kullanım süresi arttıkça kullanım memnuniyetinin arttığı görüldü. Yardımcı cihaz/ortez tipinin ortez kullanma memnuniyeti ile ilişkili olmadığı gözlemlendi. Ayrıca serebral palsi, spina bifida, musküler distrofi ve diğer tanı gruplarının ortez memnuniyetlerinin benzer olduğu görüldü.

Investigation of Orthosis and Assistive Device Satisfaction in Individuals with Chronic Disabilities

Objective: The aim of this study was to investigate the orthosis usage satisfaction of chronically disabled individuals who are assisted by the assistive device/orthosis. At the same time, another aim of the study was to investigate whether there is a relationship between the motor function levels and the orthotic use satisfaction of the diagnostic groups and individuals with cerebral palsy. Materials and Methods:105 chronically disabled individuals (64 cerebral palsy, 13 spina-bfida, 14 muscular dystrophy, and 14 different neurologic diagnostic individuals) and their families were included in the study. The individuals who participated in the study were questioned about use of assistive device/orthosis, daily use times, and if they did not use assistive device/orthosis, reasons were questioned. Orthotics usage satisfaction was assessed by Orthotics Use Satisfaction Questionnaire, which was based on literature by the researchers. Results: There was no correlation between motor function levels of individuals with cerebral palsy and orthotic use satisfaction (p=0.779). There was a weak positive correlation between the total score of Orthotics Use Satisfaction Questionnaire and daily use of orthosis (r=0.242, p=0.015). There was no correlation between the total score of Orthotics Use Satisfaction Questionnaire and the duration of the use of orthotics (p=0.811). It was determined that the diagnoses of the individuals participating in the study (p=0.236) and the assistive device/orthosis type were not related to the orthosis use satisfaction scores (p=0.979). Conclusion: As a result, it was observed that assistive device/orthosis increased significantly with increasing daily use. It was observed that assistive device/orthosis type was not associated with orthosis use satisfaction. In addition, cerebral palsy, spina bifida, muscular dystrophy, and other diagnostic groups were found to be similar in orthosis satisfaction.

Kaynakça

1. Bettoni E, G Ferriero, et al. A systematic review of questionnaires to assess patient satisfaction with limb orthoses, Prosthetics and Orthotics International, 2016, 40(2), 158-69.

2. Karaduman A, Yilmaz ÖT., Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon; Pelikan Yayınevi: Ankara, Turkiye, 2016; pp 1079- 138.

3. Demers L, M Monette, et al. Reliability, validity, and applicability of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology (QUEST 2.0) for adults with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation, 2002, 24(1-3), 21-30.

4. Copley J, J Ziviani. Barriers to the use of assistive technology for children with multiple disabilities, Occupationl Therapy International, 2004, 11(4), 229-43.

5. Chen C-L, Y-L Teng,, et al. User satisfaction with orthotic devices and service in Taiwan, PloS One, 2014, 9(10), e110661.

6. Basaran S, IC Benlidayi, et al. Actual use and satisfaction of lower extremity orthoses in neurological disorders, Turkish Journal Physical Medicine and Rehabilitation, 2016, 62(2),143-7.

7. Rackauskaite, Gija, et al. Impact of child and family characteristics on cerebral palsy treatment, Develoğmental Medicine and Child Neurology, 2015, 57(10), 948-954.

8. Erel S, IE Simsek,, et al. The effect of plastic foot-ankle orthosis appearance in childhood on satisfaction and orthosis acceptance, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2007, 18(3), 195-200.

9. Lee S-H. Users’ satisfaction with assistive devices in South Korea, Journal of Physical Therapy Science, 2014,26(4), 509-12.

10. Dilek B, G Gozde, Y Yakut. An investigation of the duration of ankle foot orthosis’daily usage in children withcerebral palsy: a pilot study, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2015, 2(2), 47-52.

11. Peaco A, E Halsne, BJ Hafner. Assessing satisfaction with orthotic devices and services: a systematic literature review, Journal of Prosthetics and Orthotics, 2011, 23(2), 95-105.

12. Holtkamp F, E Wouters, et al. Use of and satisfaction with ankle foot orthoses, Clinical Research on Foot and Ankle, 2015, 3(1), 1000167.

13. Hovorka C, M Geil, M Lusardi. Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. 2nd edn. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2007, pp 135-6.

14. Amosun S, A Ndosi, H Buchanan. Locally manufactured wheelchairs in Tanzania–are users satisfied, African Health Sciences, 2016, 16(4), 1174-81.

15. Magnusson L, G Ahlström. Patients’ Satisfaction with Lower-limb Prosthetic and Orthotic Devices and Service delivery in Sierra Leone and Malawi, BMC Health Services Research, 2017, 17(1), 102.

16. Bus SA, R Waaijman, F Nollet. New monitoring technology to objectively assess adherence to prescribed footwear and assistive devices during ambulatory activity, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2012, 93(11), 2075-9.

17. Maas JC, AJ Dallmeijer, BY Oudshoorn. Measuring wearing time of knee-ankle-foot orthoses in children with cerebral palsy: comparison of parent-report and objective measurement, Disability Rehabilitation, 2018, 40(4), 398-403.

Kaynak Göster

303 178

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme

Büşra YILMAZ, Nevin H. ŞAHİN

Gebelikte Prenatal Bağlanma ve Vücut Algısı Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Tuba ÖZKAN, Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Semiha AYDIN ÖZKAN

Yüksek Riskli Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Düzeyi ile Hemşirelik Bakım Memnuniyetinin İncelenmesi

Duygu Güleç ŞATIR, Ayşe EMİNOV, OYA KAVLAK

Kronik Engelli Bireylerde Ortez ve Yardımcı Cihaz Memnuniyetinin Araştırılması

TAMER ÇANKAYA, ALP ÖZEL, Seda AYAZ TAŞ, Demet KARABULUT, Sezen TEZCAN

Antioxidant Characteristic of Pretreatment Hypericum Perforatum Oil Administration in a Rabbit Model of Palatal Mucosal Injury

Şadiye GÜNPINAR, Olgu ALPERAT KILIÇ, Mehmet TOSUN, Tülin FIRAT

Koroner Arter Baypas Greft (KABG) Ameliyatı Olan Hastalarda Aterosklerozun İlerlemesi ile Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki

Habil YÜCEL, Dilşad AMANVERMEZ ŞENARSLAN

Süperior Pediküllü Retroauriküler Flep ile Kulak Sayvanı Defektlerinin Onarımı

YAVUZ KEÇECİ, Zülfükar BALİ

The Efficacy of Intrathecal Morphine with Bupivacaine for Postoperative Analgesia After TUR-B

Aylin İNCESU, Mustafa Nuri DENİZ, Elvan ERHAN, Gülden UĞUR

Sezaryen Sonrası Benlik Saygısı ve Vücut Algısı

Aylin AYDIN SAYILAN, Ezgi SEYHAN AK, Ezginur İNAN, Ayşe KAVASOĞLU

Gebelikte Tromboemboli ve Antikoagülan Kullanımında Ebelik Yaklaşımı

Ünzüle SERİN, Nuran AYDIN ATEŞ, Asiye AYAR KOCATÜRK