Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Ac

Öz Bu çalışmada, ilk olarak 3-aminobenzensülfonilamit (abs) ile maleik anhidritin (mal) tepkimesinden (E)-4-okso-4-(3-sülfamoyilfenil)amino)büt-2-enoik asit (Hmabsmal) bileşiği sentezlenmiştir. Daha sonra Hmabsmal bileşiği ile 2-aminopiridinin (ap) proton transfer tuzu (1) hazırlanmıştır. Bu maddelerin değişik yöntemlerle Co(II) (2) ve Cu(II) (3 ve 4) geçiş metal kompleksleri sentezlenmiştir. Proton transfer tuzunun yapısı elementel analiz, 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, UV-Vis metotları ile aydınlatılmıştır. Amorf halde elde edilen geçiş metal komplekslerinin yapıları ise elementel analiz, ICP-OES, FT-IR, UV-Vis, termal analiz, manyetik duyarlılık ve molar iletkenlik sonuçları dikkate alınarak önerilmiştir. Ayrıca, sentezlenen maddelerin insan eritrosit hCA I ve hCA II izoenzimleri üzerindeki inhibisyon etkilerini belirlemek üzere in vitro çalışmalar yapılmıştır. Yeni sentezlenen maddelerin izoenzimlerin esteraz aktivitesini inhibe ettiği, hidrataz aktivitesini ise sadece 3 bileşiğinin inhibe ettiği tespit edilmiştir. Bu maddelerin inhibisyon değerlerinin kontrol bileşiği asetazolamid (AAZ) değerleri ile kıyaslanabilir büyüklükte olduğu tespit edilmiştir. In this study, firstly (E)-4-oxo-4-(3-sulfamoylphenylamino)but-2-enoic acid (Hmabsmal) has been synthesized from the reaction between 3‑aminobenzenesulfonamide (abs) and maleic anhydride (mal) and secondly, proton transfer salt has been prepared from 2-aminopyridine (ap) and Hmabsmal. Transition metal complexes of these substances, Co(II) (2) and Cu(II) (3 and 4), have been synthesized by different methods. The structure of proton transfer compounds have been proposed by using elemantal analysis, 1H-NMR, 13C-NMR, UV-Vis techniques. The structure of amorphous metal complexes have been proposed by using elemantal analysis, ICP-OES, FT-IR, UV-Vis, thermal analysis, magnetic susceptibility and molar conductivity techniques. In addition, in vitro studies have been performed to determine the inhibition effects of synthesized compounds on human erythrocyte hCA I and hCA II isoenzymes. It has been observed that synthesized compounds have affected esterase activities of hCA I and hCA II. But only compound 3 has inhibiton effect on the hydratase activities on the isozymes. Also the inhibition values of these compounds are comparable with the inhibition values of control compound acetazolamide (AAZ).

Kaynakça

[1] Geary, W.J. The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterisation of coordination compounds, Coordination Chemistry Reviews. 1971; 7(1), 81-122.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe302655, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {211 - 225}, doi = {10.18466/cbayarfbe.302655}, title = {Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes}, key = {cite}, author = {İlkimen, Halil and Yenikaya, Cengiz and Bülbül, Metin and İmdat, Gözde} }
APA İlkimen, H , Yenikaya, C , Bülbül, M , İmdat, G . (2017). Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes . Celal Bayar University Journal of Science , 13 (1) , 211-225 . DOI: 10.18466/cbayarfbe.302655
MLA İlkimen, H , Yenikaya, C , Bülbül, M , İmdat, G . "Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes" . Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017 ): 211-225 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/28447/302655>
Chicago İlkimen, H , Yenikaya, C , Bülbül, M , İmdat, G . "Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017 ): 211-225
RIS TY - JOUR T1 - Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes AU - Halil İlkimen , Cengiz Yenikaya , Metin Bülbül , Gözde İmdat Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302655 DO - 10.18466/cbayarfbe.302655 T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 225 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302655 UR - https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302655 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes %A Halil İlkimen , Cengiz Yenikaya , Metin Bülbül , Gözde İmdat %T Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes %D 2017 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18466/cbayarfbe.302655 %U 10.18466/cbayarfbe.302655
ISNAD İlkimen, Halil , Yenikaya, Cengiz , Bülbül, Metin , İmdat, Gözde . "Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes". Celal Bayar University Journal of Science 13 / 1 (Mart 2017): 211-225 . https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302655
AMA İlkimen H , Yenikaya C , Bülbül M , İmdat G . Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes. Celal Bayar Univ J Sci. 2017; 13(1): 211-225.
Vancouver İlkimen H , Yenikaya C , Bülbül M , İmdat G . Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes. Celal Bayar University Journal of Science. 2017; 13(1): 211-225.
IEEE H. İlkimen , C. Yenikaya , M. Bülbül ve G. İmdat , "Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Acid Derivative Including Sulfonamide Moiety and 2-aminopyridine and Preparation of Their Co(II) and Cu(II) Complexes and Investigation of Inhibition Properties on Carbonic Anhydrase Isoenzymes", Celal Bayar University Journal of Science, c. 13, sayı. 1, ss. 211-225, Mar. 2017, doi:10.18466/cbayarfbe.302655

21629 12458

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Ac

Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Metin Bülbül, Gözde İmdat

Helices on a Surface in Euclidean 3‐ space

Ufuk Özturk, Hilmi Hacısalihoğlu

The Removal of Sr(II) by a Nanoparticles ZnO Prepared by Microwave-Assisted Ignition Reaction

Ümit Hüseyin KAYNAR, Sermin ÇAM KAYNAR

B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenam

Haydar Yüksek, Gül Kotan, Hilal Medetalibeyoğlu, Abdurrahman Gürbüz, Muzaffer Alkan

B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenam

Haydar Yüksek, Gül Kotan, Hilal Medetalibeyoğlu, Abdurrahman Gürbüz, Muzaffer Alkan

Two New Types of Irresolute Functions Via e-open Sets

Murad Özkoç, Tuğçe Yılmaz

Determination of Olanzapine in Pharmaceutical Preparations by Linear Sweep Voltammetry Method

Bilal Yılmaz, Mevlüt Albayrak, Yücel Kadıoğlu

B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenam

Haydar Yüksek, Gül Kotan, Hilal Medetalibeyoğlu, Abdurrahman Gürbüz, Muzaffer Alkan

Anti-microbial and Anti-oxidant Activity of Watermelon (Citrullus lanatus) Fruit and Watermelon Seed

Perihan Akbaş, Özlem Gürsoy Kol, Abdurrahman Gürbüz, Sevda Manap

Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity

Safinur Yıldırım Çelik, Nazan Demir, Yaşar Demir