Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi

Öz The objective of this study is to evaluate the performance of colemanite (KA) and ulexite (UA) core waste which were obtained from boran industry in the removal of methylene blue (MB) from aqueous solution. Batch studies were performed to evaluate the influences of various experimental parameters like pH (9, 11 and 13), initial concentration (10, 20, 30, 40, 50 mg/L), and contact time (0, 1, 5, 15, 30, 60, 90, and 120 min). The chemical properties and SEM images were determined of adsorbents. It was observed that the dye uptake by UA was not changed significantly when the pH of dye solution was increased from 9 to 13 and uptake of dye was rapid. The adsorption increased with increasing contact time in all experiments. According to R2 values for the adsorption of MB on KA and UA, Langmuir model yields fit better than Freundlich model. The qmax values were obtained 25.77 mg/g and 47.62 mg/g for KA and UA, respectively. The pseudo-first order kinetic model and the pseudo-second order kinetic model yields the best fit for adsorption on KA and UA, respectively. The correlation coefficients of the model for the linear plots are very close to 1.Bu çalışmanın amacı, bor endüstrisinden elde edilmiş kolemanit (KA) ve üleksit (UA) atıkları ile metilen mavisi (MB) boyarmaddesinin adsorpsiyon performansının değerlendirilmesidir. Çalışmada kesikli denemelerde, sabit adsorban dozu (1 mg/L), farklı pH (9, 11 ve 13), farklı temas süresi (0, 1, 5, 15, 30, 60, 90 ve 120 dakika) ve farklı başlangıç boyarmadde miktarında (10, 20, 30, 40 ve 50 mg/L) gerçekleştirilmiştir. KA ve UA’na ait kimyasal özellikler ve SEM görüntüleri belirlenmiştir. UA ile boyarmadde adsorpsiyonunda çözeltinin pH’ı 9’dan 13’e yükseltildiğinde giderme veriminde önemli değişiklik olmamış ve adsorpsiyon hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütün denemelerde artan temas süresi ile adsorpsiyon artış göstermiştir. KA ve UA’ında MB adsosorpsiyonu için elde edilen R2 değerlerine göre, Langmuir modeli Freundlich modeline göre daha uyumlu bulunmuştur. KA ve UA için elde edilmiş olan qmax değerleri sırasıyla 25.77 mg/g ve 47.62 mg/g’dir. KA ve UA’nda adsorpsiyon sırasıyla birinci derece ve ikinci derece kinetic modele uyumlu bulunmuştur. Lineer doğrular için elde edilen korelasyon katsayıları 1’e yakın bulunmuştur.

Kaynakça

Aydın, H.; Bulut, Y.; Yerlikaya, C. Removal og Copper (II) from Aqueous Solution by Adsorption onto Low-Cost Adsorbents, J. Environ. Manage. 2008; 87, 37–45.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe280670, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {499 - 509}, doi = {10.18466/cbayarfbe.280670}, title = {Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Kaykıoğlu, Gül} }
APA Kaykıoğlu, G . (2016). Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi . Celal Bayar University Journal of Science , 12 (3) , 499-509 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280670
MLA Kaykıoğlu, G . "Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi" . Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 499-509 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280670>
Chicago Kaykıoğlu, G . "Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 499-509
RIS TY - JOUR T1 - Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi AU - Gül Kaykıoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 499 EP - 509 VL - 12 IS - 3 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi %A Gül Kaykıoğlu %T Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Kaykıoğlu, Gül . "Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 3 (Aralık 2016): 499-509 .
AMA Kaykıoğlu G . Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi. Celal Bayar Univ J Sci. 2016; 12(3): 499-509.
Vancouver Kaykıoğlu G . Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi. Celal Bayar University Journal of Science. 2016; 12(3): 499-509.
IEEE G. Kaykıoğlu , "Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi", Celal Bayar University Journal of Science, c. 12, sayı. 3, ss. 499-509, Ara. 2016, doi:10.18466/cbayarfbe.280670

20564 11036

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Energy Yield Estimation, Installation and Monitoring of 3-Phase Grid Connected PV System

Kıvanç BAŞARAN

Üç Boyutlu Yerleşke Modelleme; Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Yerleşkesi Örneği

Aysel Gürkan, Aylin Salıcı, Kutay Yıldırım, Müşerref Yıldırım

An Evolutionary Strategy Algorithm fort he Asymmetric Travelling Salesman Problem / Asimetrik Gezgin Satıcı Problemi İçin Bir Evrimsel Strateji Algoritması

Korhan Karabulut

Contents

CBUJoS, 2016 Vol:12, Issue:3

2-Rainbow Domination Number of Some Graphs

Derya DOĞAN DURGUN, Ferhan Nihan ALTINDAĞ

Investigation of Antioxidant Enzymes of Amsonia orientalis in the Presence of Salt Stress and BAP / Tuz Stresi ve BAP Varlığında Amsonia orientalis’in Antioksidan Enzimlerinin İncelenmesi

Yonca AVCI DUMAN, Arda ACEMİ, Halil TOYGAR, Yonca YÜZÜGÜLLÜ, Fazıl ÖZEN

Synthesis of a Series of Disperse Disazo Dyes and Investigation of Absorption Properties / Bir Seri Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Çiğdem Karabacak Atay, Gülşah Ciçen, Tahir Tilki

Determination of The Microflora, Quality and Mineral Substance Contents of Black Tea (Camellia sinensis)

Elif SEVİM, Ali SEVİM, Zuhal KALCIOĞLU, Turgay TURNA, Şengül ALPAY KARAOĞLU

Microstructure and Wear Properties of Fe-based Hardfacing Alloy / Fe-esaslı Sert kaplama Alaşımının Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

Nurşen Saklakoğlu, Simge Gençalp İrizalp, Gizem İldaş, Selçuk Demirok

Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi

Tülin Çetin, Yusuf Erzin