MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI

Bu derlemede, iskelet yapısında O-glikozidik bağ oluşumlarını taşıyan O-disakkarit türevleri incelenmiştir. Bu O-disakkarit türevlerinin canlı organizma için oldukça önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Doğada birçok bitkide ve hayvansal ürünlerde bulunan O-disakkarit türevleri yapısal özellikleri, sentez yolları ve biyolojik aktiviteleri açısından değerlendirilmiştir. Bu derlemede ayrıca, O-disakkarit türevlerinin sentetik yollardan da elde edilmelerine ait literatür bilgileri özetlenmiştir. O-Glikozitler yapısal ve kimyasal özellikleri bakımından C-glikozitlere çok benzer olmasına karşın kimyasal reaktiviteleri açısından kıyaslandıklarında birbirlerinden farklılıklar gösterebilen yapılardır. İskelet yapısında O-glikozit birimi taşıyan bir organik molekül H-bağı yapabilmesi, anomerik etkiye sahip olması ve asit veya enzim varlığında parçalanabilmesi bakımından önemlidir.

O-GLYCOSIDIC LINKAGE OF MONOSACCHARIDE UNITS; O-DISACCHARIDE FORMATIONS

In this review, O-disaccharide derivatives which have O-gylcosidic bond on their skeletons are investigated. It is a known fact that these O-disaccharide derivatives are greatly important for the organisms. In the nature, O-disaccharide derivatives existing on plants and products of animals are evaluated in terms of their structure properties, synthesis techniques and biological activities. In addition, the literature background related with the synthetic routes of these O-disaccharide derivatives are summarized.

Kaynakça

[1] Levy, D. E., Tang, C., “The Chemistry of CGylcosides”, 1 st Edit, Pergamon, USA (1995).

[2] He, X. M., Liu, H-W., Formation of unusual sugars: Mechanistic studies and biosynthetic applications, Annual Review of Biochemistry, 71: 701-754 (2002).

[3] Witczak, Z. J., Nieforth, K. A., ‘‘Carbohydrates in Drug Design’’, Dekker, M., New York (1997).

[4] Yenil, N., Ay, K., Some carbohydrate orthoester derivatives which have biological activity, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 3: 13-27 (2004).

[5] Akşit, A., “Beslenmeye Giriş”, Edit. Üstünoğlu, Ü., Eskişehir (1991).

[6] Gözükara, E. M., “Biyokimya”, 4. baskı, Cilt- 1, İstanbul (2001).

[7] Fessenden, R. J., Fessenden, J. S., Logue, M. W., “Organik Kimya”, 6. baskı, Edit. Uyar, T., Ankara (2002).

[8] Güler, D. A., “Tıbbi Biyoloji ve Genetik”, 1. baskı, Eskişehir (2006).

[9] Dalgıç, B., Çocukluk çağı kronik ishallerinde beslenme, The Journal of Current Pediatrics, 6,1 (2007).

[10] Ferrier, R. J., Collins, P. M., “Monosaccharide Chemistry”, Penguin 1975.

[11] Klinworth, G. K., Garner, A., Heathcote, J. G., “Garner and Klintworth’s Pathobiology of Ocular Disease”, 3 th edition, 45 (2008)

Kaynak Göster

Bibtex @editoryal { cbayarfbe53366, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {5}, pages = {59 - 74}, doi = {}, title = {MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI}, key = {cite}, author = {Yenil, Nilgün and Kuzu, Selda and Ay, Kadir and Ay, Emriye} }
APA Yenil, N , Kuzu, S , Ay, K , Ay, E . (2009). MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI . Celal Bayar University Journal of Science , 5 (1) , 59-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/4048/53366
MLA Yenil, N , Kuzu, S , Ay, K , Ay, E . "MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI" . Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 59-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/4048/53366>
Chicago Yenil, N , Kuzu, S , Ay, K , Ay, E . "MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI". Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 59-74
RIS TY - JOUR T1 - MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI AU - Nilgün Yenil , Selda Kuzu , Kadir Ay , Emriye Ay Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 74 VL - 5 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI %A Nilgün Yenil , Selda Kuzu , Kadir Ay , Emriye Ay %T MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI %D 2009 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yenil, Nilgün , Kuzu, Selda , Ay, Kadir , Ay, Emriye . "MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI". Celal Bayar University Journal of Science 5 / 1 (Mart 2009): 59-74 .
AMA Yenil N , Kuzu S , Ay K , Ay E . MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI. Celal Bayar Univ J Sci. 2009; 5(1): 59-74.
Vancouver Yenil N , Kuzu S , Ay K , Ay E . MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI. Celal Bayar University Journal of Science. 2009; 5(1): 59-74.
IEEE N. Yenil , S. Kuzu , K. Ay ve E. Ay , "MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI", Celal Bayar University Journal of Science, c. 5, sayı. 1, ss. 59-74, Mar. 2009

21509 12312

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FARE AKCİGER GELİSİMİNDE GLUKOKORTİKOİDLERİN FİBRONEKTİN, KADERİN VE BETA-KATENİN MOLEKÜLLERİNİN DAGILISLARI ÜZERİNE ETKİSİ - THE EFFECTS OF GLUCOCORTICOIDS ON THE DISTRIBUTION OF FIBRONECTIN, CADHERIN AND BETA-CATENIN MOLECULES DURING MOUSE LUNG DEVELOPM

Pervin TOPARLAK, Mesut ŞAHİN, Ayça GÜMÜŞ, Erdal BALCAN

MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAGLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUSUMLARI - O-GLYCOSIDIC LINKAGE OF MONOSACCHARIDE UNITS; O-DISACCHARIDE FORMATIONS

Nilgün YENİL, Selda KUZU, Kadir AY, Emriye AY

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİS RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BASLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION OF THE PAPER “ STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF MULT

Hikmet Hüseyin ÇATAL

MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI

Nilgün YENİL, Selda KUZU, Kadir AY, Emriye AY

İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO

Adil BEDİR, Merve POLAT, Tansel SAKACI

BİR IMPULSIVE GECİKMELİ DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜNÜN ASİMPTOTİK SABİTLİGİ - ASYMPTOTIC CONSTANCY FOR THE SOLUTION OF AN IMPULSIVE DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS SYSTEM

Fatma KARAKOÇ

DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Süleyman ÖZDEMİR, Yakup ERDEM, Ercan ERDEM, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR

POLAROGRAPHIC DETERMINATION OF LORNOXICAM IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS - FARMASÖTİK FORMÜLLERDEKİ LORNOKSİKAMIN POLAROGRAFİK TAYİNİ

İbrahim ÇETİN, Nisa KOÇAK, Şule AYCAN

DENİZEL MİKROALG BİYOTOKSİNLERİ VE ETKİLERİ - MARINE MICROALGAE BIOTOXINS AND THEIR EFFECTS

Hilal AYDIN, Serdar UZAR

KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Hikmet Hüseyin ÇATAL