KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Bu tartışmanın amacı söz konusu makaledeki hatalı terimlerin tartışılmasıdır.

A DISCUSSION OF THE PAPER “ STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF MULTISTORY BUILDINGS BY CONDENSED STIFFNESS MATRIX ” BY KANAT B. BOZDOĞAN AND DUYGU ÖZTÜRK (C.B.U. JOURNAL OF SCIENCE ,VOL:3, NO:2, 123-132, 2007)

The aim of this discussion is to expose incorrect terms in the aforementioned paper.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe53359, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {5}, pages = {1 - 4}, doi = {}, title = {KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA}, key = {cite}, author = {Çatal, Hikmet Hüseyin} }
APA Çatal, H . (2009). KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA . Celal Bayar University Journal of Science , 5 (1) , 1-4 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/4048/53359
MLA Çatal, H . "KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA" . Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 1-4 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/4048/53359>
Chicago Çatal, H . "KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA". Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 1-4
RIS TY - JOUR T1 - KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA AU - Hikmet Hüseyin Çatal Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 4 VL - 5 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA %A Hikmet Hüseyin Çatal %T KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA %D 2009 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Çatal, Hikmet Hüseyin . "KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA". Celal Bayar University Journal of Science 5 / 1 (Mart 2009): 1-4 .
AMA Çatal H . KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA. Celal Bayar Univ J Sci. 2009; 5(1): 1-4.
Vancouver Çatal H . KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA. Celal Bayar University Journal of Science. 2009; 5(1): 1-4.
IEEE H. Çatal , "KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA", Celal Bayar University Journal of Science, c. 5, sayı. 1, ss. 1-4, Mar. 2009

20690 11106

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KANAT BURAK BOZDOĞAN VE DUYGU ÖZTÜRK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE C.B.Ü. FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİŞ RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BAŞLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Hikmet Hüseyin ÇATAL

FARE AKCİGER GELİSİMİNDE GLUKOKORTİKOİDLERİN FİBRONEKTİN, KADERİN VE BETA-KATENİN MOLEKÜLLERİNİN DAGILISLARI ÜZERİNE ETKİSİ - THE EFFECTS OF GLUCOCORTICOIDS ON THE DISTRIBUTION OF FIBRONECTIN, CADHERIN AND BETA-CATENIN MOLECULES DURING MOUSE LUNG DEVELOPM

Pervin TOPARLAK, Mesut ŞAHİN, Ayça GÜMÜŞ, Erdal BALCAN

DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Süleyman ÖZDEMİR, Yakup ERDEM, Ercan ERDEM, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR

DENİZEL MİKROALG BİYOTOKSİNLERİ VE ETKİLERİ - MARINE MICROALGAE BIOTOXINS AND THEIR EFFECTS

Hilal AYDIN, Serdar UZAR

POLAROGRAPHIC DETERMINATION OF LORNOXICAM IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS - FARMASÖTİK FORMÜLLERDEKİ LORNOKSİKAMIN POLAROGRAFİK TAYİNİ

İbrahim ÇETİN, Nisa KOÇAK, Şule AYCAN

MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI

Nilgün YENİL, Selda KUZU, Kadir AY, Emriye AY

BİR IMPULSIVE GECİKMELİ DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜNÜN ASİMPTOTİK SABİTLİGİ - ASYMPTOTIC CONSTANCY FOR THE SOLUTION OF AN IMPULSIVE DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS SYSTEM

Fatma KARAKOÇ

DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARSILASTIRILMASI - COMPARISON OF SIZE COMPOSITION AND CATCH EFFICIENCY OF HORSE MA

Süleyman ÖZDEMİR, Yakup ERDEM, Ercan ERDEM, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR

İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO

Adil BEDİR, Merve POLAT, Tansel SAKACI

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:3, NO:2 (123-132), 2007 SAYISINDA YAYIMLANAN “ÇOK KATLI YAPILARIN İNDİRGENMİS RİJİTLİK MATRİSİ İLE STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ” BASLIKLI MAKALE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION OF THE PAPER “ STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF MULT

Hikmet Hüseyin ÇATAL