Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi

Öz Slope stability is one of the main topics of geotechnique in civil engineering field. Computer programs are helping for slope stability and geotechnique field while being in civil engineering. In this study, with MATLAB program, a software is developed to calculate slope stability safe factors in soils having different types with different kinds of methods. With this software, the effects of soil parameters (mass per unit volume, friction angle and cohesion), slope angles and slope heights on the slope stability safe factors can be examined. During these investigations, the conditions of the underground water, surcharge loads and earthquake effects can be also considered.Şev stabilitesi, inşaat mühendisliğinde geoteknik alanındaki önemli konu başlıklarından biridir. Bilgisayar programları, inşaat mühendisliğinde her alanda olduğu gibi geoteknik ve şev stabilitesi konusunda da çok yardımcı olmaktadırlar. Bu çalışmada, farklı özelliklere sahip zeminlerdeki şev stabilitesi hesabını farklı yöntemlerle gerçekleştirebilmek amacı ile MATLAB programı ile şev stabilitesi analizi yazılımı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu yazılımla, zemin parametrelerinin (zeminin birim hacim ağırlığı, içsel sürtünme açısı ve kohezyon), şev eğiminin ve şev yüksekliğinin, şev güvenlik katsayısına etkileri incelenebilmektedir. Bu incelemeler sırasında ayrıca, yer altı suyu varlığı, ilave yük olması durumu ve deprem etkileri de göz önüne alınabilmektedir.

Kaynakça

Fellenius, W.: Calculation Of The Stability Of Earth Dams. Transactions. 2nd International Congress On Large Dams. Int Commiss Large Dams. 1936; 1936 445-9.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe280729, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {569 - 577}, doi = {10.18466/cbayarfbe.280729}, title = {Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Çetin, Tülin and Erzin, Yusuf} }
APA Çetin, T , Erzin, Y . (2016). Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi . Celal Bayar University Journal of Science , 12 (3) , 569-577 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280729
MLA Çetin, T , Erzin, Y . "Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi" . Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 569-577 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280729>
Chicago Çetin, T , Erzin, Y . "Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 569-577
RIS TY - JOUR T1 - Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi AU - Tülin Çetin , Yusuf Erzin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 577 VL - 12 IS - 3 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi %A Tülin Çetin , Yusuf Erzin %T Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Çetin, Tülin , Erzin, Yusuf . "Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 3 (Aralık 2016): 569-577 .
AMA Çetin T , Erzin Y . Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi. Celal Bayar Univ J Sci. 2016; 12(3): 569-577.
Vancouver Çetin T , Erzin Y . Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi. Celal Bayar University Journal of Science. 2016; 12(3): 569-577.
IEEE T. Çetin ve Y. Erzin , "Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi", Celal Bayar University Journal of Science, c. 12, sayı. 3, ss. 569-577, Ara. 2016, doi:10.18466/cbayarfbe.280729

21000 11392

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite

Emine Yılmaz, Serap Fındık

A Critical Approach to Lighting Control Systems in Terms of User Satisfaction / Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine Eleştirel Bir Bakış

Arzu CILASUN KUNDURACI, Tuğçe Kazanasmaz

Developing a Computer Program for Slope Stability Analysis / Şev Stabilite Analizleri İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi

Tülin Çetin, Yusuf Erzin

Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri

Mustafa Oskay, Abdurrahman Üsame Tamer, Gülşen Saracaloğlu

A Comparative Study of Turbulence Model Effects in Numerical Analyzing Flow around the Buildings Having Various Aspect Ratios / Farklı En-Boy Oranlarına Sahip Binaların Etrafındaki Akışın Sayısal Çözümünde Türbülans Modellerinin Etkisinin Karşılaştırmalı Araştırılması

Muhammet ÖZDOĞAN, Bilal SUNGUR, Lütfü NAMLI, Bahattin TOPALOĞLU, Aydın DURMUŞ

Determining Heart Attack Risk Ration Through AdaBoost / AdaBoost ile Kalp Krizi Risk Tespiti

Faruk BULUT

Allocation and Scheduling of Work Orders for Trucks at a Freight Village / Bir Lojistik Köyde Yatay Taşıma Araçlarına İş Emirlerinin Atanması ve Çizelgelenmesi

Burak HATİPOĞLU, Emrah EDİS, Ece ŞENHAN, Özlem ARAZ, Rahime SANCAR EDİS

Effect of Pipe Roughness on Pressure Losses of Newtonian Fluids in Concentric Annulus

Mehmet Sorgun, Deniz Gülşen Haşıloğlu

Synthesis and Characterization of Schiff Base 1-Amino-4-methylpiperazine Derivatives

Emriye AY

An Evolutionary Strategy Algorithm fort he Asymmetric Travelling Salesman Problem / Asimetrik Gezgin Satıcı Problemi İçin Bir Evrimsel Strateji Algoritması

Korhan Karabulut