B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenam

Öz Bu çalışmada, beş adet 3-alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiğinin teorik özellikleri B3LYP/6-311G(d,p) ve HF/6-311G(d,p) temel setleri kullanılarak incelenmiştir. İlk olarak, her bir molekül B3LYP/6-311G(d,p) ve HF/6-311G(d,p) temel setleri kullanılarak optimize edilmiştir. Gaussian G09W paket programı kullanılarak GIAO metoduna göre moleküllerin 1H-NMR ve 13C-NMR isotropik kayma değerleri hesaplanmıştır. IR verilerinin belirlenmesinde veda4f programı kullanılmıştır. İncelenen her bir molekülün iki farklı temel set ile IR (infrared) titreşim frekans değerleri gaz fazında hesaplanmış ve uygun uyum faktörleri ile çarpılmıştır. Elde edilen bu değerlere göre moleküllerin infrared spektrumları çizilmiştir. Bileşiklerin bağ uzunlukları, mulliken yükleri, en yüksek dolu moleküler orbital enerjisi (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital enerjisi (LUMO), dipol moment değerleri de hesaplanmıştır. In this study, theoretical properties of five 3-alkyl-4-(2-aceoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5- dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones were investigated using B3LYP and HF basis sets. Firstly, each molecule were optimized by using the B3LYP/6-311G(d,p) and HF/6-311G(d,p) basis sets. 1H-NMR and 13C-NMR isotropic shift values of molecules were calculated by the method of GIAO using the program package Gaussian G09W. The veda4f program was used in defining IR data. IR (infrared) vibrational frequencie values with two different basis set investigated of each molecule was calculated in gas phase and are multiplied by appropriate adjustment factors. Infrared spectra of molecules according to obtained these values are formed. Also, bond lengths, mulliken charges, the highest occupied molecular orbital (HOMO) energys and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energys, dipole moment values of these compounds were calculated.

Kaynakça

Jensen, F. Introduction to Computational Chemistry, John Wiley & Sons Ltd. 1999; 26-38.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe302658, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {193 - 204}, doi = {10.18466/cbayarfbe.302658}, title = {B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets}, key = {cite}, author = {Yüksek, Haydar and Kotan, Gül and Medetalibeyoğlu, Hilal and Gürbüz, Abdurrahman and Alkan, Muzaffer} }
APA Yüksek, H , Kotan, G , Medetalibeyoğlu, H , Gürbüz, A , Alkan, M . (2017). B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets . Celal Bayar University Journal of Science , 13 (1) , 193-204 . DOI: 10.18466/cbayarfbe.302658
MLA Yüksek, H , Kotan, G , Medetalibeyoğlu, H , Gürbüz, A , Alkan, M . "B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets" . Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017 ): 193-204 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/28447/302658>
Chicago Yüksek, H , Kotan, G , Medetalibeyoğlu, H , Gürbüz, A , Alkan, M . "B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017 ): 193-204
RIS TY - JOUR T1 - B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets AU - Haydar Yüksek , Gül Kotan , Hilal Medetalibeyoğlu , Abdurrahman Gürbüz , Muzaffer Alkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302658 DO - 10.18466/cbayarfbe.302658 T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 204 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302658 UR - https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302658 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets %A Haydar Yüksek , Gül Kotan , Hilal Medetalibeyoğlu , Abdurrahman Gürbüz , Muzaffer Alkan %T B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets %D 2017 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18466/cbayarfbe.302658 %U 10.18466/cbayarfbe.302658
ISNAD Yüksek, Haydar , Kotan, Gül , Medetalibeyoğlu, Hilal , Gürbüz, Abdurrahman , Alkan, Muzaffer . "B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets". Celal Bayar University Journal of Science 13 / 1 (Mart 2017): 193-204 . https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302658
AMA Yüksek H , Kotan G , Medetalibeyoğlu H , Gürbüz A , Alkan M . B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets. Celal Bayar Univ J Sci. 2017; 13(1): 193-204.
Vancouver Yüksek H , Kotan G , Medetalibeyoğlu H , Gürbüz A , Alkan M . B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets. Celal Bayar University Journal of Science. 2017; 13(1): 193-204.
IEEE H. Yüksek , G. Kotan , H. Medetalibeyoğlu , A. Gürbüz ve M. Alkan , "B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets", Celal Bayar University Journal of Science, c. 13, sayı. 1, ss. 193-204, Mar. 2017, doi:10.18466/cbayarfbe.302658

21271 12106

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Two New Types of Irresolute Functions Via e-open Sets

Murad Özkoç, Tuğçe Yılmaz

B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenam

Haydar Yüksek, Gül Kotan, Hilal Medetalibeyoğlu, Abdurrahman Gürbüz, Muzaffer Alkan

The Removal of Sr(II) by a Nanoparticles ZnO Prepared by Microwave-Assisted Ignition Reaction

Ümit Hüseyin KAYNAR, Sermin ÇAM KAYNAR

Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Ac

Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Metin Bülbül, Gözde İmdat

On Period of Generalized Fibonacci Sequence Over Finite Ring and Tridiagonal Matrix

Yasemin TAŞYURDU, Zülküf DİLMEN

Contents, Volume 13 Issue 1, 2017

CBUJoS Manisa Celal Bayar University, Institute of Natural and Applied Sciences

A Numerical Approach with Residual Error Estimation for Eolution of High-order Linear Differential-difference Equations by Using Gegenbauer Polynomials

Tuğçe Mollaoğlu, Mehmet Sezer

Estimation of Energy Expenditure Based on Divided Manual Material Handling Task: Waste Collection Example

Erman Çakıt

Plasma Modification of 3D Hydrogels for Cell Culture Applications

Emel Sokullu

Mechanical and thermal properties of Polypropylene (iPP)-High density polyethylene (HDPE) binary blends

Kamil ŞİRİN, Fatih DOĞAN, Mehtap Şirin, Bilsen Beşergil