SEYİTGAZİ/NAKOLEIA’DAN YENİ BİR ASKLEPIOS YAZITI

Bu çalışmada Nakoleia/Seyitgazi’de yeni bulunan Asklepios’a sunulmuş bir adak yazıtı incelenmektedir. Yazıtta tanrı tek başınadır ve herhangi bir sıfatı bulunmamaktadır. Adağı sunan kişinin adı oldukça az rastlanan bir isimdir ve baba adı da anılmamıştır. Adak Nakoleia antik kentindeki Asklepios tapınımını epigrafik anlamda belgeleyen ikinci buluntudur. Bunların yanı sıra nümizmatik veriler de yine Nakoleia’da bu kültün varlığına işaret etmektedir. Ayrıca bölgede Asklepios ile bağlantılı çok sayıda theophor isme de rastlanmaktadır. Eskişehir’deki pek çok termal merkezin yanı sıra Seyitgazi civarında da Aşağı ve Yukarı Ilıca Köyü ile özellikle Seyitgazi’ye oldukça yakın olan Alpanos kaplıcasının varlığı Asklepios’un bölgede Allianoi’da olduğu gibi sıcak su kaynaklarıyla bağlantılı olarak tapınım gördüğünü ve olasılıkla bu tür bir şifa merkezinin mevcut olabileceğini düşündürmektedir.

A NEWLY DISCOVERED ASKLEPIOS INSCRIPTION FROM SEYITGAZI/NAKOLEIA

This study concerns a votive inscription dedicated to Asklepios, which was recently found at Nakaleia/Seyitgazi. In the inscription the god is named alone without an epithet. The name of the person who made the dedication is a very rare name and his father’s name is unmentioned. This votive is the second inscription to document the temple of Asklepios in the ancient city of Nakoleia. In addition to these two inscriptions, numismatic evidence also indicates the existence of this cult in Nakoleia. There are also numerous theophoriformes associating the region with Asklepios. In addition to the many thermal centers in Eskişehir, the presence of the Alpanos thermal spring, which is very close to the Lower and Upper Ilıca villages and especially near Seyitgazi, was where Asklepios was worshiped in connection with the hot water sources such as Allianoi in the region, suggesting that an Asklepios center may have been present.

Kaynakça

ArkSan Arkeoloji ve Sanat Dergisi.

AST Araştırma Sonuçları Toplantısı.

Aulock 1980 H. von Aulock, Münzen und Städte Phrygiens Teil 1, IstMitt Beiheft 25. Tübingen 1980.

Bechtel 1917 F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechishen bis zur Kaiserzeit. Halle 1917.

Calder 1912 W. M. Calder, “Julia-Ipsus and Augustopolis”. JRS II (1912) 237-266.

CIG Corpus Inscriptionum Graecarum.

DNP Der Neue Pauly.

Drew-Bear 1978 T. Drew-Bear, Nouvelles Inscriptions de Phrygie. Zutphen 1978.

Drew-Bear 1992 Th. Drew-Bear, “Afyon Müzesi’nde Bir Heykel Definesi”. AST X (1992) 147-152.

Drew-Bear − Thomas − Yıldızturan 1999 Th. Drew-Bear − Ch. M. Thomas − M. Yıldızturan, Phrygian Votive Steles. Ankara 1999.

EA Epigraphica Anatolica.

Fränkel 1935 E. Fränkel, “Namenwesen”. RE XVI/2 (1935) 1611-1670.

Graf 1997 F. Graf, “Asklepios”. DNP II (1997) 94-99.

Haspels 1971 C. H. E. Haspels, The Highlands of Phrygia. Sites and Monuments, 2 Volumes. Princeton 1971.

IG Inscriptiones Graecae.

IstMitt Istanbuler Mitteilungen.

JRS The Journal of Roman Studies

Lehmler − Wörrle 2006 C. Lehmler − M. Wörrle, “Neue Inschriftenfunde aus Aizanoi IV: Aizanitica Minora II”. Chiron XXXVI (2006) 45-111.

LGPN 5A T. Corsten, A Lexicon of Greek Personal Names 5A: Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia, Clarendon Press. Oxford 2010.

MAMA 4 W. H. Buckler, W. M. Calder − W. K. C. Guthrie, Monumenta Asiae Minoris Antiqua 4: Monuments and Documents from Eastern Asia and Western Galatia. Manchester 1933.

MAMA 5 C. W. M. Cox − A. Cameron, Monumenta Asiae Minoris Antiqua 5: Monuments from Dorylaeum et Nacolea. Manchester 1937.

MAMA 6 W. H. Buckler − W. M. Calder, Monumenta Asiae Minoris Antiqua 6: Monuments and Documents from Phrygia and Caria, Manchester 1939.

MAMA 9 C. W. M. Cox, A. Cameron − J. Cullen, “Monumenta Asiae Minoris Antiqua 9: Monuments from the Aezanitis”. Eds. B. Levick, S. Mitchell, J. Potter − M. Waelkens, The Coins by D. Nash, The Society for the Promotion of Roman Studies Journal of Roman Studies Monographs no. 4. Princeton 1988.

MAMA 11 P. Thonemann, Monumenta Asiae Minoris Antiqua 11: Monuments from Phrygia and Lykaonia, The Society for the Promotion of Roman Studies Journal of Roman Studies Monographs no. 12. Princeton 2013.

McLean 2009 B. H. McLean, An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337). Ann Arbor 2009.

Ramsay 1895 W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, Being an Essay of the Local History of Phrygia from the Earliest Times to the Turkish Conquest, vol. I, parts 1-2. Oxford 1895.

Ricl 1992 M. Ricl, “Hosios kai Dikaios. Nouveaux monuments”. EA XX (1992) 95-100.

SEG Supplementum Epigraphicum Graecum.

SNG Aulock Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland: Sammlung von Aulock. Berlin.

SNG Cop. Sylloge Nummorum Graecorum Dänemark: The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum. Kopenhagen.

SNG München Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland: Staatliche Münzsammlung. München.

SNG Tübingen Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland: Münzsammlung der Universität Tübingen. München.

Şahin 2004 N. E. A. Şahin, “Phrygische Denkmäler im Museum von Bodrum”. Olba IX (2004) 139-149.

Şahin 2006a N. E. Akyürek Şahin, “Phrygia’dan Yeni Zeus Bronton Adakları”. ArkSan CXXII (2006) 89-124.

Şahin 2006b N. E. Akyürek Şahin, Yazıdere (Seyitgazi) Zeus Kutsal Alanı ve Adak Yazıtları. İstanbul 2006.

TIB 7 K. Belke − N. Mersich, Tabula Imperii Byzantini 7: Phrygien und Pisidien. Wien 1990.

Waelkens 1986 M. Waelkens, Die kleinasiatischen Türsteine: typologische und epigraphische Untersuchungen der kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheintür. Mainz am Rhein. 1986.

Yaraş − Erten 2008 A. Yaraş − E. Erten, “Allianoi. Zwei neue Asklepios-Inschriften”. Asia Minor Studien LV (2008) 83-91.

https://epigraphy.packhum.org/allregions

http://www.eskisehir.gov.tr/doga-turizmi

Kaynak Göster