Plunging Ranula: Olgu Sunumu

Ranulalar sublingual gland’dan gelişen mukus ekstravazasyon kistleri olup basit veya plunging olarak sınıflandırılırlar. Mylohyoid kasla sınırlı alanda görülen vakalar basit ranula adını alırken, mylohyoid kası geçerek submandibüler mesafe ve komşu bölgelere uzanması plunging ranula veya servikal ranula olarak isimlendilir. Plunging ranulanın tedavisinde ilk seçenek cerrahi eksizyonudur. Basit eksizyon, marsüpiyalizasyon ve intraoral veya servikal yaklaşımla ranula ve sublingual gland eksizyonu gibi çeşitli cerrahi varyasyonlar bulunmaktadır. Tedaviye rağmen hastaların bir kısmında rekürrens görülmekte ve daha büyük lezyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yazıda, plunging ranula tanısı koyduğumuz hastanın magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını ve servikal yaklaşım ile sublingual gland ve ranulanın total eksizyonunu sunup, tartışmayı amaçladık.

Kaynakça

1. Macdonald AJ, Salzman KL, Harnsberger HR. Giant ranula of the neck: differentiation from cystic hygroma. AJNR Am J Neuroradiol. 2003;24:757-61.

2. Anastassov G E, et al. Submandibular gland mucocele: diagnosis and management. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;89(2): 159-63.

3. Quick CA, Lowell SH. Ranula and sublingual salivary glands. Arch Otolaryngol. 1977; 103(7): 397-400.

4. Batsakis JG, McClatchey KD. Cervical ranulas. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1988; 97(5 Pt 1): 561-2.

5. Zhao YF, Jia Y, Chen XM, Zhang WF. Clinical Review of 580 Ranulas. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004; 98:281-87.

6. Çankaya H, Kutluhan A, KırıĢ M, içli M. Basit ranula: Olgularımız ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 2001;8:128-30.

7. Ichimura K, Ohta Y, Tayama N. Surgical management of the plunging ranula: a review of seven cases. J Laryngol Otol. 1996; 110(6): 554-6.

8. Coit WE, et al. Ranulas and their mimics: CT evaluation. Radiology. 1987; 163(1): 211-6.

9. Ortakoğlu Y , Şençimen D , Büyükkurt D , Altuğ D . Sublingual Ranula (Olgu Sunumu). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(Supplement 1): -.

10. Crysdale WS, Mendelsohn JD, Conley S. Ranulasmucoceles of the oral cavity: Experience in 26 children. Laryngoscope. 1988; 98: 296.

Kaynak Göster