Mitral Darlığı olan Üç Gebe Kadının Sezaryen Operasyonunda Anestezi Yönetimi

Kalp hastalığı, gebeliğe bağlı mortalitenin %15’ini oluşturur. Ciddi mitral darlık ve fonksiyonel kapasitesi New York Kalp Derneği (New York Heart Association (NYHA)) fonksiyonel kapasite skalasına göre sınıf 3-4 olan hastaların gebe kalmaları önerilmez. Bu gibi durumlarda kardiyolog, obstetrisyen, anestezist ve neonatologlardan oluşan multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Kalp kapak hastalığı olan gebelerin sezaryen operasyonlarında, genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi ve kombine spinal-epidural anestezi teknikleri kullanılabilir. Bunların hiçbirinin kanıtlanmış bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Biz 3 ciddi mitral darlığı olan gebede epidural ve kombine spinal- epidural anestezi tekniklerini başarılı bir şekilde uyguladık.

Anesthesia Management Due to Cesarean Section in 3 Pregnant Women with Mitral Stenosis Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Heart disease accounts for 15% of pregnancy-related mortality. According to New York Heart Association functional classification system, patients with severe mitral stenosis and functional capacity class 3-4 are not recommended to conceive. In such cases, a multidisciplinary team consisting of the cardiologist, obstetrician, anesthesiologist and neonatologist is required. General anesthesia, spinal anesthesia, epidural anesthesia and combined spinal-epidural anesthesia techniques can be used in cesarean operations of pregnant women with heart valve disease. None of these have a proven superiority. We successfully applied epidural and combined spinal- epidural anesthesia techniques in three patients with severe mitral stenosis.

Kaynakça

Akdağ S ve ark. Sekundum ASD- PHT birlikteliğinde gebelik. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi. 2011; 2(4):452-4.

Sen S,Chatterjee S,Mazumder P,Mukherji S. Epidural anesthesia: A safe option for cesarean section in parturient with severe pulmonery hypertension. J Nat Sci Biol Med. 2016 7(2):182-5.

Koca E, Şayan H. Kalp kapak hastalığı olan gebede anestezi yönetimi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2018;19:76-8.

Yıldırır A, Müderrisoğlu H. Gebelikte kapak hastalıkları. Türkiye Tıp Dergisi. 2004;11:94-105.

Kannan M, Vijayanand G. Mitral stenosis and pregnancy. Indian J Anesth. 2010;54(5): 439-44.

Akpınar O. Gebelik ve kapak hastalıkları. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2009 1;25-34.

Haftacı SM, Haftacı E. Anestezi şeklinin sezaryen sonuçlarına etkisi ve karşılaştırılması. Düzce Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2013 :3(1)26-9.

Yıldırım Ö İ, et al. Kalp hastalığı olan gebelerde sezaryende uygulanan anestezi yöntemlarinin retrospektif değerlendirilmesi. Türk J Anaesth Reanim. 2014;42:326-31.

Karahan MA, Büyükfırat E, Binici O. Kardiyak hastalığı olan gebede sezaryen anestezisi. İstanbul Med J. 2018;19(3):239-45.

Wu W, Chen Q, Zhang L, Chen W , Epidural anesthesia for cesarean section for pregnant women with rheumatic heart disease and mitral stenosis. Arch Gynecol Obstet. 2016;294(1):103-8.

Hidano G, Uezono S, Terui K A. Retrospective survey of adverse maternal and neonatal outcomes for parturients with congenital heart disease. Int J Obstet Anesth. 2011;20:229-35.

Loscovich A, et. Al. Emergency cesarean section in a patient with Fontancirculation using an indwelling epidural catheter. J Clin Anesth. 2006; 18:51-4.

Ashikhmina E, Farber MK, Mizuguchi KA. Parturients with hypertrophic cardiomyopathy: case series and review of pregnancy outcomes and anesthetic management of labor and delivery. Int J Obstet Anesth. 2015:24-4:344-355

Kaynak Göster