İzole Dalak Metastazından Tanı Konulan Akciğer Adenokarsinomu

Dalağın primer ve metastatik tümörleri lenfoma tutulumu dışında nadir görülür. Özellikle de izole dalak metastazı nadir görülmektedir. Biz 34 yaşında bir erkek hastada izole dalak metastazı yapan akciğer adenokarsinomu vakasını sunmaktayız. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde akciğerde santral kitlesi ve dalakta lezyonu olan olgunun dalaktan yaptığımız biyopsi sonucu adenokarsinom metastazı ile uyumlu şeklinde raporlandı. Vakamızın ilginç yanı izole dalak metastazından primer tümör tanısı konulmasıdır.

Lung Adenocarcinoma Diagnosed by Isolated Spleen Metastasis: Case Report Radyoloji

Primary and metastatic tumors of the spleen are rare except lymphoma involvement. Especially isolated splenic metastasis is very rare. We present a 34-year-old man with isolated splenic metastasis from pulmonary adenocarcinoma. Computed tomography (CT) scan of the chest revealed a central lung mass and a spleen lesion. The biopsy from the spleen was reported as compatible with adenocarcinoma metastasis. Interesting aspect of our case is the diagnosis of primary tumor from isolated spleen metastasis.

Kaynakça

Riihimäki M, et al. Metastatic sites and survival in lung cancer. Lung Cancer. 2014 Oct;86(1):78-84.

Marymont J H, Gross S. Patterns of metastatic cancer in the spleen. Am J Clin Pathol. 1963; 40: 58-66.

Kızılgöz D, et al. Splenic metastasis in lung cancer. Turkiye Klinikleri Arch Lung. 2017;18(2):47-51.

Lam KY. Metastatic tumors to the spleen: A 25 year clinicopathologic study. Arch Pathol Lab Med. 2000;124:526–30.

Comperat E, et al. Splenic metastases: clinicopathologic presentation, differential diagnosis, and pathogenesis. Arch Pathol Lab Med. 2007;131:965-9.

Kinoshita A, et al. Splenic metastasis from lung cancer. NethJ Med. 1995;47:219-23.

Kaynak Göster