2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi yol haritasını ortaya koyan 11. Kalkınma Planının vizyonu ‘daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan daha güçlü ve müreffef bir Türkiye’ olarak belirlenmiştir. 2023 yılı için ekonomik göstergeler kadar sosyal göstergelerin de ileriye taşınacağını hedefleyen 11. Kalkınma Planı, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve sosyal refahın artırılması açısından önem taşımaktadır. Demokrasi, bireyleri ülke yönetiminde etkin kılan, bireysel hak ve özgürlükleri önceleyen bir yönetim biçimi olarak tanımlanmaktadır.15 Temmuz 2016 yılında yaşanan başarısız darbe girişimi sadece Türkiye’de demokrasiye yapılan bir saldırı olmayıp ekonomik ve sosyal etkileri de olmuştur. Bu çalışmada darbeler ve istikrarsızlık konusu dünya literatürü kapsamında araştırıldıktan sonra Türkiye’nin 2023 Hedefleri Kapsamında 2005-2018 döneminin seçilmiş ekonomik ve sosyal göstergeler bazında genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. 2005-2015 ve 2016-2018 yıllarını iki kısımda inceleyen çalışma yeterli zaman aralığı olmadığından betimleyici niteliktedir. Sonuç olarak başarısız darbe girişimi Türkiye ekonomisini etkilemiş, Türkiye’nin 2023 hedeflerinden uzak kalmasında kısmen de olsa rol oynamıştır.

THE EFFECTS OF JULY 15 COUP ATTEMP ON ON TURKISH ECONOMY UNDER 2023 GOALS: A GENERAL ANALYSIS

The vision of the 11th Development Plan, which sets forth the Republic of Turkey’s economic roadmap, has been identified as ‘a stronger and more prosperous Turkey who produces more value and shares more equally’. Targeting improvements in social as well as economic indicators for the year 2023, the 11th Development Plan is important for maintaining sustainable development and increasing social welfare. Democracy is defined as a form of government which renders individuals active in governance and prioritizes individual rights and freedoms. The failed coup attempt on 15 July 2016 did not only constitute an attack on Turkey’s democracy but has also had economic and social consequences. In this study, the subject of military coups and instability is first investigated in a global scope and then evaluated within the context of selected indicators for the period 2005-2018, with an emphasis on Turkey’s 2023 Targets. The study, which assesses the periods of 2005-2015 and 2016-2018 separately, is of descriptive nature due to an insufficient number of observation years. In conclusion, the failed coup attempt has had a significant impact on the Turkish economy and played a role, albeit partially, in Turkey’s falling short of her 2023 Targets.

Kaynakça

ÖZLER, Ş., TABELLINI, G., External Debt and Political Instability, NBER Working Paper #3772, July, Cambridge, 1991.

SBB, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ankara, 2019.

AISEN, A., VEIGA, F.J., “Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis”, Journal of Money, Credit and Banking, 38 (5), 2006, ss. 1379-1389.

AISEN, A., VEIGA, F.J., “Political Instability and Inflation Volatility”, Public Choice, 135, 2008, ss. 207–223.

ALESINA, A., ÖZLER, S., ROUBİNİ, N., SWAGEL, P., “Political Instability and Economic Growth”, Journal of Economic Growth, 1, 1996, ss. 189-211.

ALESINA, A., PEROTTI, P. “Income Distribution, Political Instability, and Investment”, European Economic Review, 40, 1995, ss. 1203- 1228.

ARISOY, İ., “Türkiye Ekonomisinde İktisadi Güven Endeksleri ve Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi”, Maliye Dergisi, 162, 2012, ss. 304-315.

ASIEDU, E., “Foreign Direct Investment in Africa: The Role of Natural Resources, Market Size, Government Policy, Institutions and Political Instability”, The World Economy, 29 (1), 2006, ss. 63-77.

BARRO, R. J. , “Economic Growth in a Cross-Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, 106, 1991, ss. 407-443.

BAYRİ, O., “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Kurum ve Kapsam Olarak Gelişimi ve Sosyal Güvenlik Adaleti”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(2), 2013, ss. 18-60.

DELİCE, G. (2015). “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: 85 Yıllık Bir Geçmişin İzlerinden Tarihe Kayıt Düşmek”, Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1 (2), 2015, ss. 21-55, .

EASTERLY, W., and R. LEVINE, “Africa’s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions”, 112 (4), 1997, ss. 1203–1250.

EDWARDS, S., “Why Are Latin America’s Savings Rates So Low? An International Comparative Analysis”, Journal of Development Economics, 51, 1996, ss. 5-44.

FENG, Y., “Political Freedom, Political Instability, and Policy Uncertainty: A Study of Political Institutions and Private Investment in Developing Countries”, International Studies Quarterly, 45, 2001, ss. 271–294.

FLETCHER, J., MORAKABATI, Y., “Tourism Activity, Terrorism and Political Instability within the Commonwealth: The cases of Fiji and Kenya”, Int. J. Tourism Res. 10, 2008, ss. 537–556.

FOSU, A.K., “Political Instability and Economic Growth: Evidence from SubSaharan Africa”, Economic Development and Cultural Change, 40 (4), 1992, ss. 829–841.

FOSU, A.K., “Political Instability and Export Performance in Sub-Saharan Africa”, Journal of Development Studies, 39(4), 2003, ss. 68-83, DOI: 10.1080/713869426.

GARNER, C. A., “Forecasting Consumer Spending: Should Economists Pay Attention to Consumer Confidence Surveys?”, Economic Review, 76(3), 1991, ss. 57-71.

GÖKBAYRAK, Ş., “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü”, Çalışma ve Toplum, 2, 2010, ss. 141-162.

KUZNETS, S., “Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread”, Journal of Economics (May), 1996, ss. 407–443.

LEVIS, M., “Does Political Instability in Developing Countries Affect Foreign Investment Flow? An Empirical Examination”, Management International Review, 19(3), 1979, ss. 59-68.

LONDREGAN, J. B., POOLE, K. T., “Poverty, The Coup Trap, And The Seizure Of Executive Power”, World Politics 43, 1990, ss. 151-183.

McGOWAN, P. J., and T. J. JOHNSON, “African Military Coups d’Etat and Underdevelopment: AQuantitative Historical Analysis”, Journal of Modern African Studies, 22(4), 1984, ss. 633–666.

ÖZSAĞIR, A., “Askeri Darbe ve Müdahalelerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Gaziantep University Journal of Social Sciences 12(4), 2013, ss. 759-773.

ROE, M.J., SIEGEL J.I., “Political İnstability: Effects On Financial Development, Roots İn The Severity Of Economic İnequality”, Journal of Comparative Economics 39, 2011, ss. 279–309.

SAEED, A., AWAN, R. U., SIAL., M. H., SHER, F., “An Econometric Analysis of Determinants of Exchange Rate In Pakistan”, International Journal of Business and Social Science 3(6), 2012.

TEYE, V.B., “Coup D’etat and African Tourism, A Study of Ghana”, Annals of Tourism Research, 15(3), 1998, ss. 329-356.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cttad771774, journal = {Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-0756}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Tınaztepe Yerleşkesi Buca İzmir}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {107 - 131}, doi = {}, title = {2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Gülcan, Yaprak and Akgüngör, Sedef and Kuştepeli, Yeşim} }
APA Gülcan, Y , Akgüngör, S , Kuştepeli, Y . (2020). 2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME . Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , 15 Temmuz , 107-131 .
MLA Gülcan, Y , Akgüngör, S , Kuştepeli, Y . "2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME" . Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 20 (2020 ): 107-131 <
Chicago Gülcan, Y , Akgüngör, S , Kuştepeli, Y . "2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME". Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 20 (2020 ): 107-131
RIS TY - JOUR T1 - 2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME AU - Yaprak Gülcan , Sedef Akgüngör , Yeşim Kuştepeli Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 131 VL - 20 IS - 15 Temmuz SN - 1300-0756- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME %A Yaprak Gülcan , Sedef Akgüngör , Yeşim Kuştepeli %T 2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME %D 2020 %J Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi %P 1300-0756- %V 20 %N 15 Temmuz %R %U
ISNAD Gülcan, Yaprak , Akgüngör, Sedef , Kuştepeli, Yeşim . "2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME". Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 20 / 15 Temmuz (Temmuz 2020): 107-131 .
AMA Gülcan Y , Akgüngör S , Kuştepeli Y . 2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. cttad. 2020; 20(15 Temmuz): 107-131.
Vancouver Gülcan Y , Akgüngör S , Kuştepeli Y . 2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2020; 20(15 Temmuz): 107-131.
IEEE Y. Gülcan , S. Akgüngör ve Y. Kuştepeli , "2023 HEDEFLERİ KAPSAMINDA 15 TEMMUZ DARBESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, c. 20, sayı. 15 Temmuz, ss. 107-131, Tem. 2020