Türkiye’de Yeni Politika Bileşiminin Finansal İstikrar ve Fiyat İstikrarı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme

Küresel finansal krizin ardından Türkiye gibi pek çok yükselen piyasa ekonomisinin fiyat istikrarı ile finansal istikrarın bir arada ele alınmasına imkan verecek politika çerçeveleri geliştirdiği görülmüştür. Gerek ortodoks enflasyon hedeflemesinin kriz ile gün yüzüne çıkan sorunları gerekse küresel sermaye akımlarındaki yön değiştirmelere esnek bir biçimde tepki verme gereği karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 2010’dan itibaren yeni politika bileşimini uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de yeni politika bileşimi altında uygulanan politikaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yeni politika bileşimi çerçevesinde gerçekleştirilen para politikası ve makro ihtiyati politika uygulamaları incelendiğinde politikaların finansal istikrar doğrultusunda belirlenen ara hedeflere ulaşmada başarılı bir performans ortaya koyduğu görülmüştür. Diğer taraftan söz konusu başarının, politika otoritelerinin - tek haneli faiz oranlarının kalıcı hale gelmesi ve büyümenin sürdürülmesi amacıyla- yeni politika bileşiminin içsel risklerini göz ardı etmelerine ve para politikasının normalleşmesi için atılması gereken adımları geciktirmelerine neden olduğu belirtilmelidir. Bununla birlikte makro ihtiyati politikanın büyüme amacı için de kullanımı, enflasyon oranının yükselmesi ve küresel politika ortamının farklılaşması sebebiyle büyümenin istikrarsız bir seyir izlemesine bağlı olarak politika açmazları yaratmıştır. Bu nedenle yeni politika bileşiminin finansal istikrarın sağlanması hususunda başarılı olduğu görülse de sadeleşmenin gecikmesi ve fiyat istikrarının sağlanamaması nedeniyle kendi başarısının kurbanı olduğunu belirtmek gerekmektedir.

An Evaluation of the Effects of Turkey’s New Policy Mix on Financial Stability and Price Stability

After the global financial crisis, it has been seen that many emerging markets like Turkey have developed policy frameworks that allow for price stability and financial stability taken together. The CBRT has implemented new policy mix since November 2010, in response to need to respond flexibly to the problems faced by orthodox inflation targeting and the changes in global capital flows. In this study, it is aimed to evaluate the policies implemented under new policy mix. Analyzing the monetary policy and macroprudential policy practices within the framework of new policy mix, it has seen that policies have shown a successful performance in achieving the intermediate targets that determined in line with financial stability. On the other hand, it should be noted that policymakers -to keep single digit interest rates permanent and sustain economic growth- ignored the internal risks of the new policy mix and delayed the steps that required for normalization of monetary policy. However, the use of macroprudential policy for the purpose of economic growth has created policy dilemmas due to an unstable course of economic growth that caused by to the rise in inflation rate and changing the global policy environment. Although the new policy mix has seen to be successful in achieving financial stability, it has to be stated that due to the delay in normalization and the lack of price stability make it a victim of its own success.

Kaynakça

Aktaş, C., & Cortuk, O. (2012). Turkey’s experience with the global crisis: Restructring policies within a financial stability framework. Journal of Economic Policy Reform, 15(3), 195-205.

Aktaş, Z., Erduman, Y., & Kaya Ekşi, N. (2018). Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları: Pastadan kim daha fazla pay alacak?. https://tcmbblog.org/tr/gelismekte-olan-ulkelere-yonelen-portfoy-akimlari-pastadan-kimdaha-fazla-pay-alacak/ (Erişim tarihi: 24 Ocak 2019).

Başçı, E., & Kara, H. (2011). Finansal istikrar ve para politikası. İktisat, İşletme ve Finans, 26(302), 9-25.

BIS, (2017). International banking and financial market developments. BIS Quarterly Review, September.

Brockmeijer, J. (2014). The institutional setting of macroprudential policy: Putting macroprudential policy to work. De Nederlandsche Bank Occasional Studies, 12(7), 165-177.

Claessens, S. M., Ghosh, S. R., & Mihet, R. (2013). Macro prudential policies to mitigate financial system vulnerabilities in emerging markets. (Ed.) O. Canuto & S. R. Ghosh, Dealing with the Challenges of Macro Financial Linkages in Emerging Markets, (ss. 155-178). Washington D. C.: World Bank

Elekdag, S., & Wu, Y. (2011). Rapid credit growth: Boon or boom-bust? IMF Working Paper, 241.

Ermişoğlu, E., Oduncu, A., & Akçelik, Y. (2013). Rezerv opsiyonu mekanizması ve kur oynaklığı. TCMB Ekonomi Notları, No. 2013-04.

Fraga, A., Goldfajn, I., & Minella, A. (2004). Inflation targeting in emerging market economics. (Ed.) M. Gertler & K. Rogoff, NBER Macroeconomics Annual Volume 18, (ss. 365-413). The MIT Press.

Frait, J., & Komarkova, Z. (2011). Financial stability, systemic risk and macroprudential policy. Czech National Bank Financial Stability Report, No: 2010/2011, 96-111.

Gourinchas, P. O., & Obstfeld, M. (2012). Stories of the Twentieth Century for the Twenty-First. American Economic Journal: Macroeconomics, 4(1), 226-265.

Gürkaynak, R. S., Kantur, Z. Taş, M. A., & Yıldırım-Karaman, S. (2015). Monetary policy in Turkey after Central Bank independence. İktisat, İşletme ve Finans, 30(356), 9-38.

IMF, (2010). 2010 Article IV consultation with Turkey. IMF Country Report, No. 10/278.

IMF, (2017). Increasing resilience to large and volatile capital flows-the role of macroprudential policies. IMF Policy Paper, No. 17/260.

IMF, (2018). 2018 Article IV consultation with Turkey. IMF Country Report, No. 18/110.

Kara, A., & Orak, M. (2008, Ekim). Enflasyon hedeflemesi. Ekonomik Tartışmalar Konferansı (Emin Öztürk Anısına). Kara, A. H. (2012). Küresel kriz sonrası para politikası. İktisat, İşletme ve Finans, 27(315), 9-36.

Kara, H., Küçük, H., Tiryaki, S. T., & Yüksel C. (2013). Türkiye için makul kredi büyüme oranı ne olmalı? TCMB Ekonomi Notları, No. 2013-03.

Kara, H. (2015, October). Turkey’s experience with macroprudential policy, macroprudential policy: Effectiveness and implementation challenges. CBRT-IMF-BIS Joint Conference.

Kara, H. (2016). Turkey’s experience with macroprudential policy. BIS Papers, 86, 123-140.

Kara, A. H., Öğünç, F., & Sarıkaya, Ç. (2017). Inflation dynamics in Turkey: A historical accounting. CBRT Research Notes in Economics, No. 2017-03.

Mendoza, E. G., & Terrones, M. E. (2008). An anatomy of credit booms: Evidence from macro aggregates and micro data. NBER Working Paper Series, No. 14049.

Özatay, F. (2011). Merkez Bankası’nın yeni para politikası: İki hedef-üç ara hedef-üç araç. İktisat, İşletme ve Finans, 26(302), 27-43.

Özatay, F. (2014). A note on the new monetary policy of the Central Bank of Turkey. (Ed.) A. Arı, The European Debt Crisis: Causes, Consequences, Measures and Remedies, (ss. 185-194). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Özdemir, M. (2017). Büyüme ve enflasyon: Post-truth(?). BUSİAD’dan Bakış, No. 140, Mart-Haziran, 12-20.

TBB, (2018). Türkiye’de Bankacılık Sistemi “seçilmiş rasyolar 2007-2017”. Ankara.

TCMB, (2010). 2011 yılında para ve kur politikası. Ankara.

TCMB, (2011a). Finansal istikrar raporu. Sayı 12, Ankara.

TCMB, (2011b). Finansal istikrar raporu. Sayı 13, Ankara.

TCMB, (2011c). 2012 yılında para ve kur politikası. Ankara.

TCMB, (2012a). Enflasyon raporu. No. 2012-I, Ankara.

TCMB, (2012b). 2013 yılı para ve kur politikası. Ankara.

TCMB, (2013). TCMB’nin yeni para politikası bileşimi ve 2013 yılında para ve kur politikası. TCMB Bülten, Sayı. 29, Ankara.

TCMB, (2014a). Yıllık rapor 2013. Ankara.

TCMB, (2014b). Finansal istikrar raporu, Sayı 19. Ankara.

TCMB, (2014c). 2015 yılı para ve kur politikası. Ankara.

TCMB, (2015a). Yıllık rapor 2014. Ankara.

TCMB, (2015b). Finansal istikrar raporu. Sayı 21, Ankara.

TCMB, (2016). Finansal istikrar raporu. Sayı 23, Ankara.

TCMB, (2017). Finansal istikrar raporu. Sayı 25, Ankara.

TCMB, (2018). Finansal istikrar raporu. Sayı 26, Ankara.

Yeldan, A. E., & Ünüvar, B. (2016). An assessment of the Turkish Economy in the AKP Era. Research and Policy on Turkey, 1(1), 11-28.

Kaynak Göster