Osmanlı Devleti döneminde padişah Abdülaziz'e izafeten verilen Mamuratülaziz vilayet ismi Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Elaziz şeklinde kısaltılarak devlet yazışmaları başta olmak üzere halk tarafından da kulanılmıştır. Atatürk, bir Cumhuriyet şehri olan Elaziz ismini, şehirlerin şahısların ismiyle anılmasının yanlış olduğu düşüncesiyle, dönemin dil teorileri ekseninde azık diyarı anlamına gelen Elazığ ismiyle değiştirilmesini istemiştir. Bunun yanında Diyarbekir'i Diyarbakır'a ve Gölcük Gölü'ne de Türklük şuuru ekseninde Hazar Gölü olarak tesmiye etmiştir. Bu anlamda Atatürk'ün Doğu Seyahati çerçevesinde Elazığ Vilayeti'ne teşrif etmesi, Mamüratülaziz isminin verildiği 1867 tarihinden 70 yıl sonra Elazığ ismini alması, Elazığ şehir tarihi için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Coğrafya kişilerle değil milletle vatanlaşır. Bu isim değişiklikleri alalade bir hevesin sonucu değildir. Bir millet sosyal, politik ve kültürel olarak yeniden şekillenirken, 1071'de başlayan Anadolu coğrafyasının Türk vatanı yapılmasını da Türk'ün bu coğrafyanın ebedi sahipliğini de hedeflemektedir. Çünkü vatan, falancanın filancanın değil, milletin vatanıdır ve onun için vatanda her şey millete onun diline kültürüne asli varlığının her değerine göre şekillenmelidir.

Kitabın Bölümleri

Yayın Evi : Manas Yayıncılık
Ulusal : Uluslararası
ISBN : 978-975-6089-72-9
Sayfa Sayısı : 300
Tarih : 2017-12-15
Ülke : Türkiye
Şehir : Elazığ