Risk Management in Islamic Trade Finance

İslami Ticaret Finansmanı, her ne kadar henüz tam olgunluğa ulaşmamış olsada, uygulandığı haliyle ithalat ve ihracat finanmanı ürün yelpazesinin detaylı bir gözden geçirilmesine gerek vardır. Bu çalışma risk yönetimi açısından İslami Ticaret Finansmanı ürünlerini Varlığa Dayalı ve Varlık Bazlı ve alt kategori olarakta İhracat&İthalat olarak sınıflandırmayı önermektedir. Her ürün kümesi için borç verme ve borç alma işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi için spesifik risk yönetimi önlemleri gerektirmektedir. Varlığa Bağli Murabaha'da sahiplik ayni anda tedarikçiden finansöre ve finansörden kredi kullanana geçmektedir. Bunun sonucu olarak risk yönetimi uygulamaları konvasiyonel kredi vermek ile benzeşir. Öte yandan, Varlığa Dayalı Murabaha'da finanse edilen mal sahipliğinin finansör üzerinde tutulmasindan kaynaklanan risklerin yönetilmesi gerekir. Bu çalışma Varlığa Bağli ve Varlığa Dayalı Murabaha sözleşmeleri için risk alanlarına dikkat çekerek süreç içinde bu sözleşmeler ile ilgili risklerin yönetilmesi yöntemlerini derinlemesine göstermektedir

İslami Ticaret Finansmanında Risk Yönetimi

Islamic trade finance, though still not fully developed, has in practice reached the stage in which it calls for a careful review of a wide range of products in export and import financing. The purpose of this paper is to categorize, from a risk management point of view, Islamic trade finance products for asset based&backed and sub-categories of exports and imports. Each cluster of products would necessitate specific risk measures to be taken for a healthy management of lending and borrowing processes. Asset based Murabaha requires transfer of ownership simultaneously from supplier to financier and from financier to the beneficiary of loan. Hence, risk management practices would be similar to conventional lending. Asset backed Murabaha, on the other hand, necessitates holding ownership of the goods financed and gives rise to certain risk to be managed. This paper highlights the risk areas for asset based&backed Murabaha and suggests methods to handle the risk associated with processes shaped by the underlying Islamic trade finance contract

Kaynakça

Altman, E., Sounders, A. (1998). "Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years," Journal of Banking & Finance, 21: 1721-1742.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., and Merrouche, O. (2013). "Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability," Journal of Banking & Finance, 37(2): 433-447.

Caminal, R. (2009). "To Rank Pari Passu or not to Rank Pari Passu: That is the Question in Sovereign Bonds after the Latest Episode of the Argentine Saga," Law & Business Review of the Americas, 15(4): 746-778

Claessens, S., Duncan, R.C. (1993). Managing Commodity Price Risk in Developing Countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Financial Accounting Standard No. 2 (FAS 2) (1997). Murabaha to the Purchase Orderer. Manama, Bahrain: AAOIFI.

Gündoğdu, A.Ş. (2009). "2-Step Murabaha as an Alternative Resource Mobilization Tool for Islamic Banks in the Context of International Trade," International Journal of Monetary Economics and Finance, 2(3/4): 286-301.

-----, (2014a). "Two-Step Murabaha in Stock Exchange as an Alternative to Commodity Murabaha for Liquidity Management," International Journal of Financial Services Management, 7(3/4). 268-285.

------, (2014b). "Margin Call in Islamic Finance," International Journal of Economics and Finance, 6(8): 205-213.

-----, (2016). "Exploring Novel Islamic Finance Methods in Support of OIC Exports," Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(2): 78-92.

Hasanin, F. (1996). Murabaha Sale in Islamic Banks. Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought.

(IFSB), I.F. (2005). Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other than Insurance Institutions) Offering only Islamic Financial Services. Kuala Lumpur, Malaysia: IFSB.

Khan, T. (2001). Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.

Yousef, T. M. (2004). "The Murabaha Syndrome in Islamic Finance: Laws, Institutions and Politics," in R. Wilson (ed.), The Politics of Islamic Finance: 63-80. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kaynak Göster