The flora of Kaş Plateau and its surroundings (Anamur – Mersin/Turkey)

Bu araştırma Kas Yaylası ve çevresinin (Anamur - Mersin) florasını tespit etmek için yapılmıştır. Araştırma alanı kareleme sistemine göre C4 karesi içerisindedir. Çalışma alanından 2006-2008 yılları arasında toplanan 840 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 73 familyaya ait 470 takson ve 279 cins tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 62 (% 13.2)’dir. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları söyledir: Akdeniz elementi % 33.6, İran-Turan elementi % 10.2, Avrupa-Sibirya elementi % 4.3’dür.
Anahtar Kelimeler:

fitocoğrafya, Türkiye, C4 karesi, yayla, Mersin, flora

Kaynakça

Akman, Y. 1990. İklim ve biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara.

Balos, M.M, Akan, H. 2008. Flora of the region between Zeytinbahçe and Akarçay (Birecik, Şanlıurfa, Turkey). Turk J Bot. 32: 201-226.

Behçet, L., Özgökçe, F., Ünal, M., Karabacak, O. 2009. The flora of Kırmızı Tuzla (Karaçoban, Erzurum/Turkey) and Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their environment. Biodicon. 2/3: 122-155.

Brummitt, R.K, Powell, C.E. (eds.) 1992. Authors of plant names. Kew Royal Botanic Gardens.

Davis, P.H. (ed.) 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh. Vols. 1-9.

Davis, P.H., Mill, R.R, Tan, K. (eds.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh. Vol. 10.

Düzenli, A., Çakan, H. 2001. Flora of Mount Musa (Hatay-Turkey). Turk J Bot. 25: 285-309.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z, Adıgüzel, N. 2000. Red data book of Turkish plants (Pteridophyta and Spermatophyta). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara. Yayın No: 18.

Ekim, T., 2005. Bitkiler, In (ed.) Kence A., Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara. 167-193.

Ertuğrul, K., Dural, H., Kargıoğlu, M. 2002. Çekiç Dağı ve Gevne Vadisi florası (Hadim-Konya). S. Ü. Fen Ed. Fak. Fen Dergisi. 20: 99-139.

Everest, A., Rauss, T. 2004. Investigations flora in Mersin: Kozlar Highplateau of south Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences. 7/5: 802-811.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T, Başer, K.H.C. (eds.) 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh. Vol. 11.

IUCN 2001. IUCN Red list of threatened species, categories and criteria (Version 3.1). IUCN Species Survival Commission, IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK.

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü (MIM) 2002. Anamur’a ait ortalama, ekstrem sıcaklık ve yağış değerleri, Anamur (Mersin).

Raunkiaer, C. 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press, Oxford.

Rechinger, K.H. (ed.) 1965-1977. Flora Iranica. Graz-Austria: Akademische Druck und Verlagsanstalt.

Strid, A, Tan, K. (eds.) 1997. Flora Hellenica. Koeltz Scientific Books, Konigstein.

Sümbül, H., Erik, S. 1988a. Taseli Platosu florası I. Doğa Türk Bot. Derg. 12/2: 175-205.

Sümbül, H., Erik, S. 1988b. Taseli Platosu florası II. Doğa Türk Bot. Derg. 12/3: 254-322.

Sümbül, H., Erik, S. 1990a. Taseli Platosu florası III. Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Derg. 2: 1-38.

Sümbül, H., Erik, S. 1990b. Taseli Platosu florası IV. Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Derg. 2: 61-120.

Talavera, S. 1999. Bituminaria Heist. ex Fabr., In (ed.) Castroviejo, S., Flora Iberica, Leguminosae-Psoraleeae, Real Jardin, Botánico, Madrid. Vol. 7/2: 354-357.

Toprak Su Genel Müdürlüğü 1974. Doğu Akdeniz havzası toprakları. Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S, Webb, B.A. (eds.) 1964-1980.

Flora Europaea. Cambridge University Press, Cambridge. Vols. 1-5.

Yapıcı, N., Anıl, M., Yetiş, C. 2003. Anamur-Malaklar (Mersin) yöresinin jeolojisi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 18/2: 267-282.

Kaynak Göster