The Bryophyte flora of Abant Mountains (Bolu/Turkey)

Bu çalışmada, Türkiye'deki 122 önemli bitki alanından birisi olan Abant Dağları'nın bryofit florası araştırılmıştır. 2010-2011 yılları arasında araştırma alanlarından toplanan 840 bryofit örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 39 familya ve 94 cinse ait 166 takson (21 ciğerotu, 145 karayosunu) belirlenmiştir. Bu taksonlardan 65'iBolu ili için, 2 tanesi iseHenderson (1961) kareleme sistemine göre A2 karesi için yenidir. Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.ise Türkiye bryofit florası için ikinci kayıttır. Takson sayısı bakımından en zengin familyalar Pottiaceae (26), Brachytheciaceae (17), Mniaceae (13) ve Orthotrichaceae (12)'dir. Ayrıca, floristik listedeki taksonların çoğu; subnötrofit (yarı nötral), mezofit (yarı kurak) ve sciofit (gölge seven) karakterdedir

Abant (Bolu/Türkiye) Dağlarının Bryofit Florası

In this study, the bryophyte flora of Abant Mountains which is one of 122 important plant area in Turkey were investigated. Between the years 2010-2011, as a result of identification of the 840 bryophyte samples collected from the study area; total of 166 taxa (21 liverworts, 145 mosses) belonging to 94 genera and 39 families were determined. From this taxa, 65 for Bolu province, 2 according to the grid-square system of Henderson (1961) are new for A2 grid square.Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. is recorded the second for bryophyte flora of Turkey. The families in terms of the highest number of taxa are Pottiaceae (26), Brachytheciaceae (17), Mniaceae (13) and Orthotrichaceae (12). In addition, the most taxaof floristic listare determimed subneutrophyt, mesophyt, and sciophytas a character

Kaynakça

Abay, G., Keçeli, T. 2014. Sphagnum molle (Sphagnaceae, Bryophyta) in Turkey and SW Asia. Cryptogamie, Bryologie. 35: 105-112.

Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim. (Biyoiklim metodları ve Türkiye İklimleri). Kariyer Matbaacılık, Ankara.

Alataş, M., Batan, N., Hazer, Y. 2014. The Moss Flora of Elazığ-Sivrice (Turkey) Province. Biodicon. 7/2: 148-153.

Batan, N., Özdemir, T., Alataş, M. 2013a. Bryophyte flora of the Iğdır province (Turkey). Phytologia Balcanica.19 /2.179-191.

Batan, N., Alataş, M., Özdemir, T. 2013b. Schistidium sordidum New to Turkey and Southwest Asia.Archives Of Biological Sciences.65/4: 1505-1509.

Batan, N., Alataş, M., Özdemir, T. 2013c. Leptoscyphus cuneifolius (Lophocoleaceae, Marchantiophyta) new to Southwest Asia.Cryptogamie Bryologie.34/3: 373-377.

Cangül, C., Ezer, T. 2010. Th e Bryophyte Flora of Kaplandede Mountain (Duzce, Turkey). Folia Cryptogamica Estonica. 47: 3-12.

Çelekli, A.,Obalı, O., Külköylüoğlu, O. 2007. Abant Gölü (Bolu-Türkiye) Fitoplankton Komünitesi (Bacillariophyceae hariç), Turkish Journal of Botany. 31: 109-124.

Çetin, B., Yurdakulol, E. 1985. Gerede-Aktaş (Bolu) Ormanlarının Karayosunları (Musci) Florası. Doğa Bilim Dergisi. 9 (1): 29-38.

Çetin, B., Yurdakulol, E. 1988. Yedi Göller Milli Parkı'nın Karayosunu (Musci) Florası. Doğa Türk Botanik Dergisi. 12(2):128-146.

Çobanoğlu, G. 1999. Bolu-Abant Tabiat Parkı ve Çevresi Likenleri Üzerinde Taksonomik İncelemeler. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 209 s.

Dierssen, K. 2001. Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes Bryophytorum Bibliotheca. 56: 1-289.

European Committee for Conservation of Bryophytes 1995. Red Data Book of European Bryophytes. ECCB, Trondheim. 291.

Ezer, T., Kara, R.2011. New national and regional bryophyte records, 26. 15. Pterygoneurumsquamosum Segarra & Kürschner, Turkey. Journal of bryology. 33: 69-70.

Henderson, D.M. 1961. Contribution to the Bryophyte Flora of Turkey: IV. Notes fromRoyal Botanic Garden Edinburgh. 23: 263-278.

Kara, R., Ezer, T.,Can Gözcü, M., Gül Bozdoğan, Ş. 2014.Bryophyte flora of Erciyes Mountain in Turkey, with 6 bryophyte records from the country. Turk. J. Bot. 38: 763-781.

Keçeli, T., Ören, M., Uyar, G. 2012. Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası için İki Yeni Kayıt: Cephalozia lunulifolia (Cephaloziaceae) ve Lophocolea fragrans (Lophocoleaceae). XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir. 576.

Kürschner, H., Frey, W. 2011. Liverworts, Mosses and Hornworts of Southwest Asia 240, in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung. Stutgart.

MPDB. 2002. Milli Parklar Daire Başkanlığı, Abant Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Analitik Etüt Raporu, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. Ankara.

Nyholm, E. 1981. Illustrated Moss Flora of Fennoscandia, Swedish Natural Science- Research Council. Fasc. 1-6.

Ören, M., Uyar, G., Keçeli, T. 2012. The bryophyte flora of the western part of the Kure Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey. Turk. J. Bot. 36: 538-557.

Ören, M., Keçeli, A. 2014. The moss flora Ihlara Valley (Aksaray/Turkey). Biological diversity and conservation. 7: 88-93.

Özdemir, T., Batan, N. 2014. New and noteworthy moss records for Turkey and Southwest Asia. Telopea. 17: 35-42.

Özenoğlu Kiremit, H., Keçeli, T. 2009. An Annotated Check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. Cryptogamie Bryologie. 30 (3): 343-356.

Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. 2005. Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı.Mas Matbaacılık, İstanbul.

Paton, J. 1999. The Liverworts Flora of the British Isles, Harley Books. England.

Pedrotti, C.C. 2001. Flora dei muschi d'Italia, Sphagnopsida, Andreaopsida, Bryopsida (I parte). Roma: Antonia Delfino Editore.

Ros, R.M., Mazimpaka, V., Abou-Salama, U., Aleffi, M., Blockeel, T.L., Brugues, M., Cano, M.J., Cros, R.M., Dia, M.G., Dirkse, G.M., El Saadawi, W., Erdağ, A., Ganeva, A., Gonzalez-Mancebo, J.M., Herrnstadt, I., Khalil, K., Kürschner, H., Lanfranco, E., Losada-Lima, A., Refai, M.S., Rodriguez-Nunez, S., Sabovljeviç, M., Sergio, C., Shabbara, H., Simsim, M., Soderstrom, L. 2007. Hepatics and Anthocerotes of the Mediterranean, an annotated checklist. CryptogamieBryologie.28: 351-437.

Ros, R.M., Mazimpaka, V., Abou-Salama, U., Aleffi, M., Blockeel, T.L., Brugués, M., Cros, R.M., Dia, M.G., Dirkse, G.M., Draper, I., El-Saadawi, W., Erdağ, A., Ganeva, A., Gabriel, R., González-Mancebo, J.M., Granger, C., Herrnstadt, I., Hugonnot, V., Khalil, K., Kürschner, H., Losada-Lima, A., Luís, L., Mifsud, S., Privitera, M., Puglisi, M., Sabovljevi?, M., Sérgio, C., Shabbara, H.M., Sim-Sim, M., Sotiaux, A., Tacchi, R., Vanderpoorten, A., Werner, O. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist.Cryptogamie Bryol. 34: 99-283.

Smith, A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. London.

Şimşek, Ö., Çetin, B. 2012. Yedigöller Milli Parkı (Bolu) Ciğerotları (Marchantiophyta) Florasına Katkılar. XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir. 580.

Uçar Türker, A., Güner, A. 2003. Plant Diversity in Abant Nature Park (Bolu), Turkey. Turk J Bot. 27: 185-221.

Ursavaş, S., Abay, G. 2009. Türkiye"nin A2 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol Listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 11 (16): 33-43.

Ursavaş, S., Çetin, B. 2012. Seligeria donniana (Sm.) Mull. Hal. (Seligeriaceae) a new record to the bryophyte flora of Turkey. Biological diversity and conservation. 5: 70-72.

Uyar, G., Çetin, B. 2006. Contribution to the Moss Flora of Turkey: Western Black Sea Region (Bolu, Katamonu, Karabük, Bartın and Zonguldak). International Journal of Botany. 2: 229-241.

Uyar, G., Alataş, M., Ören, M., Keçeli, T. 2007. The Bryophyte Flora of Yenice Forests (Karabük, Turkey). Intl. J. Bot.3: 129-146.

Zander, R.H. 1993. Genera of The Pottiaceae: Mosses of Harsh Enviroments Vol. 32. 378, Bullettin of the Buffalo Society of Naturel Sciences.

Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundations of the Middle East Band 1-2. Gustave Fischer Verlag. Amsterdam.

Kaynak Göster