Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey)

Bu çalışma 2010-2012 yılları arasında Ulus Dağı’nın (Balıkesir/Türkiye) florasını tespit etmek için yapılmıştır. Çalışma alanı P.H. Davis’in grid sistemine göre B2 karesinde yer alır. Örneklerin teşhis edilmesi sonucu, 63 familyaya ait 245 cins ve bu cinse ait 382 takson (264 tür, 77 alttür ve 41 varyete) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 59’ı B2 karesi için yeni kayıttır ve 31’i ise endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı şöyledir; Akdeniz elementleri %16,7, Avrupa-Sibirya elementleri %13,5 ve Iran-Turan elementleri %3,1.

Ulus Dağı’nın florası (Balıkesir/Türkiye)

This study was carried out to determine flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) between the periods 2010- 2012. According to the P.H. Davis’s grid system, the area is in the B2 square. As a result of identification of plant specimens, 382 plant taxa (264 species, 77 subspecies and 41 varieties) belonging to 63 families and 245 genera were established. 59 taxa are new records for B2 grid square and the endemism rate is 8,11%. The distribution of this taxa according to phytogeographical regions are follows; Mediterranean elements 16,7%, Europe-Siberian elements 13,5%, Irano-Turanien elements 3,1%.

Kaynakça

Akçiçek, E. 2002, Demirlik ve Kulaksız Dağları (Kütahya) Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9/2, 19-75.

Akman, Y. 1990. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara.

Akman, Y., Ketenoğlu, O., Geven, F. 2001. Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları, Ank. Üniv. Fen Fak. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 9, 341, Ankara.

Anonim, 1975-2011. T.C. Başbakanlık Devlet Meteorololi İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim, 1978. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Müdürlüğü Yayınları, ‘Balıkesir İli Arazi Varlığı’, Ankara.

Anonim, 1999. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Müdürlüğü Yayınları, ‘Balıkesir İli Arazi Varlığı’, Ankara.

Boissier, E. 1867-1888. Flora Orientalis, Volume.1-5, Genova.

Brummit, R.K., Pomel, C.E. 1992. Authors of Plant Names, Royal Botanic Garden, Kew.

Çırpıcı, A. 1985. Murat Dağı (Kütahya-Uşak)’ nın Flora ve Vejetasyonu Üzerine Gözlemler, Doğa Dergisi, Seri A2, 9(1); 40-45.

Daşkın, R. 2012. Vascular Plants of Mudanya Cost (Bursa, South Marmara/Turkey). Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 5/3, 28-36

Davis, 1965-1985. Flora of Turkey And East Aegean Islans, Vol. 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey And East Aegean Islans, (Supplements I), Vol. 10, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Dirmenci, T. 2006. Gölcük (Dursunbey-Balıkesir) florası üzerine bir çalışma, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13/1, 97- 124.

Doğan, S., Özen, F. 1999. Değirmenboğazı (Balıkesir) ve çevresinin florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6/1: 17-38

Dönmez, Y., 1984. Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İst. Üniv.Yayın No: 2506, Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 102, İstanbul.

Ekim, T., Koyuncu, M., Erik, S., İlarslan, R. 1989. Türkiye’ nin Nadir ve Endemik Bitkileri, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın no: 18, Ankara.

Erdoğan, E., Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2011. The vascular flora of Katırlı mountain (Bursa/Turkey).

Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 4/1, 159-181.

Erik, S., Tarıkahya, B. 2004. Türkiye Florası Üzerine, Kebikeç, 17:139-163.

Gemici, Y., Acar, İ., Leblebici, E. 1993. ‘Kazdağının (Balıkesir) Florasına Katkılar I’ Journal of Faculty of Science Ege University, B, 15(2), 1-16.

Görk, G. 1983. Eğrigöz Dağı (Kütahya) Flora ve Vejetasyonu, Tübitak, TBAG-404.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islans, (Supplements II), Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2007. Bursa Bitkileri, T.C. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 08-029, Bursa.

Özen, F. 1997. Balıkesir Değirmen Boğazı ve Çevresinin Vejetasyonu, 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi.

Özhatay, N., Kültür, Ş., Aksoy, N. 1994. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey. Turkish Journal of Botany, 18: 497-514.

Özhatay, N., Kültür, Ş., Aksoy, N. 1999. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey II. Turkish Journal of Botany, 23: 151-169.

Özhatay, N., Kültür, Ş. 2006. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey III. Turkish Journal of Botany, 30: 281- 316

Özhatay, N., Kültür, Ş., Aksoy, N. 2009. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey IV. Turkish Journal Botany, 33: 191-226.

Sanön, B., Özen, F. 2001. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu'', Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8/2: 47-67.

Townsend, C.C., Guest, E. 1966-1980. Flora of Iraq, Volume. 1-9, Baghdad.

Tutin, G.T., Heywood, V.H. 1964-1981. Flora Europaea, Volume. I-V, Cambridge Univ. Press.

Vural, M., Ekim, T., İlarslan, R., Malyer, H. 1985. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı Flora veVejetasyonu Doğa Bilim Dergisi, A2, 9,2, 363.

Yayıntaş, A. 1983. Simav Dağı (Kütahya) Flora ve Vejetasyonu, Tübitak, TBAG-409.

Yıldırımlı, Ş. 1997. The Chorology of the Turkish Species of Apiaceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4/2, 105- 128.

Yıldırımlı, Ş. 1999. The Chorology of the Turkish Species of Asteraceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6/2, 75-123.

Yıldırımlı, Ş. 2000. The Chorology of the Turkish Species of Boraginaceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7/2, 257-272.

Yıldırımlı, Ş. 2001. The Chorology of the Turkish Species of Brassicaceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8/1, 141-169.

Yıldırımlı, Ş. 2002. The Chorology of the Turkish Species of Caryophyllaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9/2, 175-199.

Yıldırımlı, Ş. 2005. The Chorology of the Turkish Species of Fabeceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12/1, 117-170.

Yıldırımlı, Ş. 2008. The Chorology of the Turkish Species of Lamiaceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14/1, 151-198.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1308-5301
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2008

5.2b 4.1b