A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey)

Bu araştırma 2007-2009 yılları arasında, Çakmak Barajı (Çarsamba-Samsun) ve çevresinin florasını tespit etmek üzere yapılmıştır. Araştırma alanında, 70 familyaya ait 214 cins ve toplam 311 takson tespit edilmiştir ( 214 tür, 61 alttür ve 36 varyete). Araştırma alanında en fazla taksona sahip familyalar, 31 takson ile Asteraceae (9.96 %), 29 takson ile Leguminosae (9.32 %) ve 28 takson ile Gramineae (9.00 %)’ dir. En çok tür ile temsil edilen cinsler Trifolium L. (7 takson), Salvia L. (6 takson), Vicia L. (5 takson) ve Geranium L. (5 takson)’dur. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılım oranları su şekildedir: Euro-Siberian 25.72 % , Akdeniz 9.00 % , Irano-Turanien 1.28 % ve coğrafik bölgesi bilinmeyenler veya birden fazla bölgede yayılış gösterenler 63.98 % ’ dir. Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 3 (0.96 %)’ dür.

Kaynakça

Akman, Y. 1990. iklim ve Biyoiklim,Palme Yayınları Mühendislik Serisi, 103, Ankara, 304 pp.

Anonymous, 1991. Samsun içme Suyu Projesi. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ VII. Bölge Müd., Samsun.

Anonymous, 2008. Samsun Meteoroloji Müdürlüğü, Meteoroloji Kayıtları, Samsun.

Ansin, R. 1979. Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Mescerelerinde Floristik Araştırmalar (Flore de la foret de Rescerches de Meryemana-Trabzon et Les Recherches Floristiques Dans les Peuplements Purs D’ Epicea). Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Press.

Ansin, R. 1982. Endemizm ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Endemik Bitki Taksonları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5, 311-326.

Ansin, R., Özkan, Z.C., Eminağaoğlu, Ö. 2002. Doğu Karadeniz Bölgesi Endemik Taksonları (Endemic taxa of East Black Sea Region) . Artvin, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Kitapçığı 2: 565-573.

Atalay, İ. 2006. The Effects of Mountainous Areas on Biodiversity: A Case Study from the Northern Anatolian Mountains and the Taurus Mountains. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 41, 17-26.

Brummitt, R.K., Powell , C.E. (eds) (2001). Authors of Plant Names. Kew Royal Botanic Gardens.

Davis, P.H., (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (ed.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (supplement), Vol. 10, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta ), TTKD ve Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Press, Ankara.

Eminağaoğlu, Ö., Kutbay, H.G., Bilgin, A., Yalçın, E. 2006. Contribution to the phytosociology and conservation of tertiary relict species in Northeastern Anatolia (Turkey). Belgian Journal of Botany, 139, 124-130.

Eminağaoğlu, Ö., Kutbay, H.G., Özkan, Z.C., Ergül, A. 2008. Flora of the Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany, 32, 43-90.

Engin, A., Korkmaz, H. 1991. Bafra-Altınkaya Baraj Gölü Alanının Baraj Gövdesi Sahinkaya Boğazı Arasında Kalan Kesiminin ve Yakın Çevresinin Florası. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, 3(1), 278-309.

Good, R. 1974. The Geography of the Flowering Plants. Longman Group Limited, Fourth Edition, London.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. (ed.) 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh.

IUCN 2001. IUCN Red List Categories. Version 3.1. IUCN Species Survival Commission, IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Kılınç, M., Özen, F. 1988. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüs Alanı ve Çevresinin Florası. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, 1(2), 97-121.

Kılınç, M., Kutbay, H.G., Akçin, A. 1998. Samsun Kocadağ ve Çevresinin Florası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun.

Kılınç, M., Kutbay, H.G., Yalçın, E., Bilgin, A. 2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları. Palme Yayınları, Ankara.

Kikvidze, Z., Ohsawa, M. 2001. Richness of Colchic vegetation: comparison between refugia of South-western and East Asia. BMC Ecol, 116, 1-10.

Kutbay, H.G., Kılınç, M., Karaer, F. 1995. Nebyan Dağı (Samsun/ Bafra) Florası. Turkish Journal of Botany, 19, 345-371.

Özen, F., Kılınç, M. 2002. The Flora and vegetation of Kunduz Forests (Vezirköprü/ Samsun). Turkish Journal of Botany, 26, 371-393.

Palabas Uzun, S., Ansin, R. 2006. Subalpine and alpine flora of Altındere Valley (Maçka/ Trabzon). Turkish Journal of Botany, 30, 381-398.

Tahmiscioğlu, M.S., Anul, N., Ekmekçi, F., Durmus, N. 2007. Positive and negative impacts of dams on the environment. International Congress River Basin Management, 22-24 March, Antalya.

Terzioğlu, S., Ansin, R. 2001. A Chorological study on the taxa naturalized in the Eastern black Sea Region. Turk J Agric For, 25, 305-309.

Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S., Webb, B.A.(ed.) (1964-1980).

Flora Europaea. Vols. 1-5. Cambridge University Press, Cambridge.

Uzun, A., Terzioğlu, S. 2008. Vascular Flora of Forest Vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). Turkish Journal of Botany, 32, 135-153.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1308-5301
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2008

4.7b 4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Estimation of genetic divergence among elite mungbean (Vigna radiata) genotypes by RAPD analysis

Hidayat ULLAH, Iftikhar Hussain KHALIL, David LIGHTFOOT, Iltaf ULLAH, Hidayat-ur RAHMAN

A new record for Turkish Mycota: Serpula lacrymans (Wulfen) J.Schröt

Hatice TAŞKIN

Response to selection for grain yield under maydis leaf blight stress environment in maize (Zea mays)

Ibni amin KHALIL, Hidayat-ur RAHMAN, Durres HAHWAR, Iffat NAWAZ, Hidayat ULLAH, Farhan ALI

Biodiversity study of SIS (small indigenous species) of fish in Northwest part of Bangladesh and detection of threatened species

Rohul AMIN, Shakur AHAMMAD, Hafiz All AMIN, Ferdous MEHBUB, Main UDDIN-MIAH

A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey)

Tülay Aytaş AKÇİN, Adnan AKÇİN, Hamdi Güray KUTBAY

Two new Ascomycetes records from Mediterranean part of Turkey

HASAN HÜSEYİN DOĞAN, Sinan AKTAŞ

The first record of genus Lipocrea Thorell, 1878 in Turkey (Araneae, Araneidae)

Kadir Boğaç KUNT, Abdullah BAYRAM, ERSEN AYDIN YAĞMUR, RAHŞEN SALTANAT KAYA, İsmail Hakkı UĞURTAŞ

Leaf epidermal anatomy of the genus Silene (Caryophyllaceae) from Pakistan

Sumaira SAHREEN, Mir Ajab KHAN, Muhammad Rashid KHAN, Rahmat Ali KHAN

Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey)

ARZU CANSARAN, M. Ümit BİNGÖL, Fatmagül GEVEN, KERİM GÜNEY, Neslihan ERDOĞAN, ÖMER FARUK KAYA

Seed surface analysis of some threatened endemic plants from Tahtalı mountains (Adana-Kayseri/Turkey)

BARIŞ BANİ, Nezaket ADIGÜZEL