Türkiye’de E-Sağlık Uygulamalarında Mevcut Durum

Küreselleşen ve de dijitalleşmenin hız kazandığı dünyamızda birçok sektör üretim ve hizmetlerin sunumu yönünde kendini yenilemek zorunda kalmıştır. Bu dönüşümdeki temel amaç gerekli alandaki hizmeti daha verimli, daha kolay, daha ekonomik, disiplinler arası ekip uyumuyla dünyadaki gelişmelere uygun bir şekilde verebilmektir. Sağlık sektörü de bu değişime ayak uydurmuştur. Sağlıktaki en büyük değişimlerden birinin de E-Sağlık Uygulamaları olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yeni Korona Virüsü Pandemisi döneminde bu uygulamalar daha da etkinlik kazanmıştır. E-Sağlık Uygulamaları sağlık hizmetlerin bir bütün olarak elektronik ortamda, verilerin saklanması, tanı ve tedavilerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi süreçlerini web tabanlı olarak sunumunu kapsamaktadır. Teknolojik alt yapısı güçlenen Türkiye’de E-Sağlık Uygulamaları artık dünyanın birçok ülkesinden daha ileri düzeydedir. Ve bazı ülkelerin ülkemizde güçlenen bu uygulamalardan destek aldığını da söyleyebiliriz. Derlememizde literatürde yer alan Türkiye’deki mevcut E-Sağlık Uygulamaları’na ilaveten güncel erişime açılmış ve kullanımı sık olan birçok yeni uygulamaya yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

: Sağlık, teknoloji, bilişim

___

 • Aydın, S. (2004). Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı, S.26. http://sbu.saglik.gov.tr/esaglik/eski/tsbs.pdf
 • http://en.wikipedia.org/wiki/ehealth /Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • Ball, M. J. ve Lillis, J. (2001). “E-health: TransformingthePhysician/PatientRelationship ”International Journal of MedicalInformatics, 61, pp 1–10.
 • Varsney, U. (2007). Pervasive Healthcare and Wireless HealthMonitoring. Mobile NetwAppl; 12: 113–127.Doi: 10.1007/s11036-007-0017-1
 • Eysenbach, G. (2001). “What is E-Health?”Journal of Medical Internet Research, 3(2), e20. http://doi.org/10.2196/jmir.3.2.e20
 • Akpınar, N. Kose, İ. Doğan, S. Ozcam, A. (2007). Sağlıkta E-Dönüşüm, Sağlık Bakanlğı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, S.14-15
 • www.sagliknet.saglik.gov.tr /Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • Akpınar, N. Kose, İ. Doğan, S. Ozcam, A.(2007). Sağlıkta E-Dönüşüm, Sağlık Bakanlğı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yayınları
 • mhrs.gov.tr /Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • (2006). AHBS, Sorularla Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Sürüm 1.0 , Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, http://sbu.saglik.gov.tr/esaglik/documents/ahbs/sorularla_ahbs_v1.0.pdf
 • Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Birimler Arası Çalışma Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yayınları S. 34-4
 • (2001). 6 Guy Pare and Claude Sicotte, Information Technology Sophistication In Health Care: An Instrument Validation Study Among Canadian Hospitals, International Journal Of Medical Informatics:63, 205-223
 • Yazıcı, Y. Gülçür, H. Ö. (2005). Mobil Telefon Kullanarak Transtelefonik EKG ve Sıcaklık Ölçümü Yapabilen Bir Cihaz Tasarımı, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut, İstanbul, s.253-255.
 • Çoban, S. Engin, M. (2005). Teletıp: Yöntem Ve Uygulamalar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut, İstanbul, s.226-229.
 • Yıldız, O. Dağdeviren, M. Çetinyokuş, T. (2008) İşgören Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Karar Destek Sistemi Ve Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.. Cilt 23, No 1, 239-248.
 • www.sagliknet.saglik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • CEBIT, Turkiye Sağlık Bilgi Sistemi, http://sbu.saglik.gov.tr/esaglik/eski/cebıtkıttr05.doc s.4
 • https://dentalya.com.tr/e-recete-hakkinda/ Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • https://enabiz.gov.tr/Yardim/Index/ Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • https://sabim.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • https://organkds.saglik.gov.tr/dss/PUBLIC/PublicDefault2.aspx/ Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • https://sbu.saglik.gov.tr/sbozurlu/ Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15.04.2023
 • https://www.saglikteknoloji.com/saglik-bakanligi-mobil-saglik-uygulamalari/ Erişim Tarihi: 15.04.2023