TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA

Büyük kıvrılma (orojenez) devirlerini takip eden çeşitli tektonik olaylar sırasında, kömür yataklarının meydana gelmesi ve muhafaza edilmesi için fevkalâde elverişli şartlar mevcuttu. Bundan dolayı, dünyanın büyük taş kömürü madenleri Hersiniyen orojenezlni takip eden jeolo]ik devirde ve dünyanın önemli olan linyit havzaları da Alp orojenezine müteakip Tfersiyer'de biriktirilmiş bulunmaktadırlar. Kamilen Alp orojenez sahası içinde bulunan Türkiye'de de bu tektonik olaylar sırasında yekûnu hayli kabarık olan küçük ve büyük linyit yatakları teşekkül etmiştir. Bu yataklar, bilhassa Anadolu'nun geniş kısımları için tipik olan Miosen tatlı su formasyonunda yer almaktadır. Bundan başka, bazı önemli olan linyit madenleri Eosen flişi ve Oligosen jipsii formasyonunda bulunmaktadır. Bütün bu yatakların memleket içindeki dağılışı, Alp orojenezinî takip etmiş olan tektonik olaylar ile paleocoğrafik gelişmesinin bir neticesidir.

Geologie des gisements de lignite de Turquie

Les ev£nements tectoniques ayan t succedıâ aux grands phases de plissement orogeniques, ont offert des conditions extremement favorables â la formation et conservation de depots de charbon. AinsI, les grands basslns houillfsrs du ont dte formes pendant la periode geologique succedant au plissement hercynien. Les grands gisements lignituferes ont ete" deposes au Tertiaîre, c'est â dire apres le plissement alpin. La Turqui{e etant un pays comprîs en entier dans la zone orogenique alpine, un grand nombre de gisements İignitiferes — grands et petits — ont ete formes au cours des evenements tectoniques ayant suceide au grand plissement alpin. Ces gisements sont freâuents surtout dans la formation d'eau douce miocene, tellement characteristique pour de vastes regions du pays. Quelques gisements importants sont englobes aussi dans le flysch eocene et dans les depots de la formation gypsifere oligocene. La repartition de toutes ces couches İignitiferes â travers le pays a ete determines par les evenements tectoniques et le developpement paleogeographique.

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik363021, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1961}, volume = {1}, pages = {227 - 234}, doi = {}, title = {TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA}, key = {cite}, author = {İlhan, E.} }
APA İlhan, E. (1961). TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA . Bilimsel Madencilik Dergisi , 1 (4) , 227-234 .
MLA İlhan, E. "TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA" . Bilimsel Madencilik Dergisi 1 (1961 ): 227-234 <
Chicago İlhan, E. "TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA". Bilimsel Madencilik Dergisi 1 (1961 ): 227-234
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA AU - E. İlhan Y1 - 1961 PY - 1961 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 234 VL - 1 IS - 4 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA %A E. İlhan %T TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA %D 1961 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 1 %N 4 %R %U
ISNAD İlhan, E. . "TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA". Bilimsel Madencilik Dergisi 1 / 4 (Ağustos 1961): 227-234 .
AMA İlhan E. TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA. Madencilik. 1961; 1(4): 227-234.
Vancouver İlhan E. TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1961; 1(4): 227-234.
IEEE E. İlhan , "TÜRKİYE LİNYİT YATAKLARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 1, sayı. 4, ss. 227-234, Ağu. 1961