SU VE MADENCİLİĞİ

SU, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri île 'mineral' ve hattâ 'maden cevheri' tâbirleri İçine girebilen ve hayatın ayrılmaz bir unsurudur. Su İhtiyacının gün geçtikçe nüfus artımları, tarım ve sanayideki gelişmeler, ilim ve teknikteki hızlı ilerlemeler dolayısiyle daimî artışı, yağışları bol ve bugün için belirli bir su sıkıntısı olmayan memleketleri dahî hidrojeolojik etüd ve araştırma merkezleri ihdasına sevketmiş bulunmaktadır. Bir memleketin bilhassa yer altı su rezervelerinirı araştırılması, etüd ve işletmeye açılmaları, kimyasal ve fiziksel ÖzellikIarindek't gelişmelerin takibi ancak İyi organize edilmiş özel bir servisin varlığı ve çeşitli ilim dallarını temsil eden elemanların bu serviste teşriki mesaisi ile mümkündür. Memleket çapında böyle bir organizasyona değerli bîr örnek olarak yirmi yıllık tecrübeye sahip olan Fas Hidrojealoİîk Etüdİer Merkebi alınabilir. Bu teşekkülde edinilen tecrübelere dayanarak bu yoldaki idea! bîr servis teşkilâtının nasıl olması gerektiği ve faaliyet tarzı kolayca anlaşılmaktadır.

L'EAU, cet element inseparable de la vie peu etre consî- deree avec ses qualites chimico-physique et blo!ogique parmi ceux que l'on definit sous le nom de 'mineral' et meme d© 'minerai'. L'aceroissement du besoin en eau qui se confond avec l'ampleur grandissante de la demogiraphie, le developpement injdustriel et agricole, l'evolution fulgurante de la technique et de la science exige l'organisation de centres d'etudes et de recherches hydrogeologiques. Et cela meme dans les pays qui ne pâ- tissent pas d'une reelle penurie d'eau, grâce â une precipitation naturelle relativement abondante sur leur territoire. Dans un pays, la recherche, l'etude, l'exploîtation et la surveillance de l'evolution chimico-physique des eaux souterraines n'est possible qu'avec l'existance d'un service specia^ lise, bien organise, au seîn duquei collaborent les elements de divcfrseJ; disctolines esient&fiques. A titre d'exemple d'une telle organisation â l'echelle d'un pays, en peut prendre le Centre des Etudes HycVogeoiogiquep du Maroc avec ses vingt annees d'exerience. Ainsi, il est facile de concevoir la maniere dont on doit organiser d'une façon parfaitement reguliere un service de meme specialite et son fonetionnement en se basant sur l'experience acquise par cet organisme.

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik362982, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1962}, volume = {2}, pages = {525 - 530}, doi = {}, title = {SU VE MADENCİLİĞİ}, key = {cite}, author = {Dereköy, A. Mekârlm} }
APA Dereköy, A. M. (1962). SU VE MADENCİLİĞİ . Bilimsel Madencilik Dergisi , 2 (8) , 525-530 .
MLA Dereköy, A. M. "SU VE MADENCİLİĞİ" . Bilimsel Madencilik Dergisi 2 (1962 ): 525-530 <
Chicago Dereköy, A. M. "SU VE MADENCİLİĞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 2 (1962 ): 525-530
RIS TY - JOUR T1 - SU VE MADENCİLİĞİ AU - A. Mekârlm Dereköy Y1 - 1962 PY - 1962 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 530 VL - 2 IS - 8 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi SU VE MADENCİLİĞİ %A A. Mekârlm Dereköy %T SU VE MADENCİLİĞİ %D 1962 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 2 %N 8 %R %U
ISNAD Dereköy, A. Mekârlm . "SU VE MADENCİLİĞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 2 / 8 (Ağustos 1962): 525-530 .
AMA Dereköy A. M. SU VE MADENCİLİĞİ. Madencilik. 1962; 2(8): 525-530.
Vancouver Dereköy A. M. SU VE MADENCİLİĞİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1962; 2(8): 525-530.
IEEE A. M. Dereköy , "SU VE MADENCİLİĞİ", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 2, sayı. 8, ss. 525-530, Ağu. 1962