HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ

Bu yazıda, Halı köy Civa İşletmesine ait düşük tenor I ü cevherlerin ne şekilde değerlendirilebileceği araştırılmıştır. Lâboratuvar çalışmalarını ihtiva eden bu araştırma sırasında, cevherin elek analizleri yapılmış, gravimetrik zenginleştirme metodları tatbik edilmiş, flotasyonla zenginleştirme denenmiş, kimyasal yollardan civa istihsalinin İmkânları araştırılmıştır. Gravimetrik zenginleştirme tecrübeleri cevherin çok düşük olan liberasyon noktası yüzünden başarılı olamamıştır. Flotasyon neticeleri ise başarılı olup % 0,24 Hg. İhtiva eden cevher, % 5 Hg. e kadar konsantre edilmiş ve flotasyon randımanı % 96 olmuştur. Tesislerde bu randımanın daiha da yüksek olması beklenmektedir. % 15 Hg. ihtiva eden konsantreler ise % 86 randımanla elde edilmiştir. Bu konsantreler leaching testlerinde kullanılmış ve leaching yolu ile civa îstilhsalinde % 85 civarında bîr randıman elde edilmiştir. Bunların neticesi olarak Halıköy'e günde 100 ton tüvenan cevher kapasiteli bîr flotasyon tesisi ile yine günde 5 ton konsantre işliyebilecek bir Hereshof fırını kurulması tavsiye edilmiştir. Bunlar kurulduğu takdirde civa istihsali senede 82 tona çıkacağı gibi maliyet de şişe başına % 55 nisbetinde azalacaktır. Bü­ tün bu 'hesapların 1964 senesi şartlarına göre yapıldığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bunları şimdiki şartlara uygulamak ayrı bîr çalışmayı icabettîrmektedir.

The problem of beneficiation of low grade cinnabar ores from Halıköy Mine are reported in this article. The investigations were carried out on laboratory scale and include screen - assay analyses, gravity separation, flotation and leaching. Gravity separation - due to the low point of liberation - proved to be unsuccessful, but by flotation the ore had been up graded from 0,241 % Hg. to S % Hg. at a recovery of 96 % and up to 15 % Hg. at a recovery .of 86 %. These concentrates then were leached by Na^S + NaOH and the metallic mercury was precipitated out of the solution. Te combined recovery was as high as 85 %. By installing a 100 tons/day flotation plant at Halıköy and by treating the concentrates in a multiple- hearth funnace, not only the yearly production wil l increase by about 82 tons of mercury, but at the same time the production cost will be reduced to 55 % per flask. (Calculations based on 1964's production figures.)

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik362821, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1968}, volume = {7}, pages = {147 - 157}, doi = {}, title = {HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ}, key = {cite}, author = {Özbayoğlu, Savcı} }
APA Özbayoğlu, S. (1968). HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ . Bilimsel Madencilik Dergisi , 7 (3) , 147-157 .
MLA Özbayoğlu, S. "HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ" . Bilimsel Madencilik Dergisi 7 (1968 ): 147-157 <
Chicago Özbayoğlu, S. "HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ". Bilimsel Madencilik Dergisi 7 (1968 ): 147-157
RIS TY - JOUR T1 - HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ AU - Savcı Özbayoğlu Y1 - 1968 PY - 1968 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 157 VL - 7 IS - 3 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ %A Savcı Özbayoğlu %T HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ %D 1968 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Özbayoğlu, Savcı . "HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ". Bilimsel Madencilik Dergisi 7 / 3 (Ağustos 1968): 147-157 .
AMA Özbayoğlu S. HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ. Madencilik. 1968; 7(3): 147-157.
Vancouver Özbayoğlu S. HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1968; 7(3): 147-157.
IEEE S. Özbayoğlu , "HALIKÖY İŞLETMESİNE AİT DÜŞÜK TENÖRLÜ CİVA CEVHERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ETÜDÜ", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 7, sayı. 3, ss. 147-157, Ağu. 1968