DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ

Bu yazıda, Aachen Teknik Yüksek Okulu, Maden izabe ve Elektrometalürji Enstitüsünde Dowex A—] katyon değiştiricisi ile çinko elektrolitlerinin hassas temizlenişi üzerinde yapılan araştırmalardan alınan neticeler ve iyon değiştiricileri hakkında kısa genel bilgiler sunulmaktadır. Dowex A—1 chelat reçinesi Ni ve Co'm yanında, bilhassa Fe ve Cu'a karşı büyük bir selektivite göstermektedir. Zn'i tutma özelliğinin zayıf oluşu, Fe ve Cu'ı tamamen, Ni ve Co'ı elektrolit içinde eser halinde kalacak miktarlara kadar temizleme imkânını sunmaktadır. Temizleme ameliyesi esnasında As, Sb, Cd ve Ge zorluklar göstermektedir, çünkü; bu metaller büyük bir ihtimalle elektrolit içinde anyonlar halinde bulunmaktadırlar. Dowex A—1 in yanında kullanılan Amberlite İR—4B ve Duolite A—101 D anyon değiştiricileri As ve Sb'a karşı hiçbir selektivite göstermemiş olup, Ge'un yarısından fazlası Amberlite İR—4B anyon değiştiricisi ile tutulabilmiştir. H+ iyonları ile yüklü değiştiricilerle yapılan denge deneyleri pH değerinin değişmesi ile takip edilebilinmiştir. Ölçülen ve teorik pH değerleri arasındaki farklar Debye - Hückel kanunu ile izah edilmiştir.

In diesem Bericht werden die Ergebnisse von der Forschungsarbeit aus dem Institut für Metallhüttenwesen und Elektrometallurgie der Technischen Hochschule Aachen über die Feinreinigung eines Zinkelektrolyten durch den Kationenaustauscher Dowex A—1 Chelat Harz mitgeteilt. Dowex A—1 Chelatharz zeigt neben Ni und Co besonders für Fe und Cu eine ausgesprochene hohe Selektivitaet. Die geringe Bindungskraft für Zn ermöglicht Fe und Cu völlig. Ni und Co bis auf Spuren zu entfernen. Die grössten Schwierigkeiten rufen As, Sb, Cd und Ge hervor, da sie im Elektrolyten wahrscheinlich als Anionen vorliegen, und Dowex A—1 ein Kationenaustauscher ist. Die dabei eingesetzten Anionenauslauscher Amberlite IR—4B und Duolite A—101 D zeigen für As und Sb keine besondere Selektivitaet. Ge konnte mit Hilfe des Amberlite IR—4B bis auf jmehr als die Haelfte aus dem Elektrolyt entfernt werden. Die Gleichgewichtsversuche mit H+ beladenem Austauscher konnten über pH-Wertaenderung verfolgt werden. Die dabei auftretenden Unterschiede zwischen gemessenen und theoretischen Werten konnten mit Hilfe des Debye - Hückel'schen Gesetzes gedeutet werden.

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik362859, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1967}, volume = {6}, pages = {83 - 91}, doi = {}, title = {DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ}, key = {cite}, author = {Şenakay, Nazmı} }
APA Şenakay, N. (1967). DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ . Bilimsel Madencilik Dergisi , 6 (2) , 83-91 .
MLA Şenakay, N. "DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ" . Bilimsel Madencilik Dergisi 6 (1967 ): 83-91 <
Chicago Şenakay, N. "DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 6 (1967 ): 83-91
RIS TY - JOUR T1 - DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ AU - Nazmı Şenakay Y1 - 1967 PY - 1967 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 91 VL - 6 IS - 2 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ %A Nazmı Şenakay %T DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ %D 1967 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Şenakay, Nazmı . "DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 6 / 2 (Mayıs 1967): 83-91 .
AMA Şenakay N. DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ. Madencilik. 1967; 6(2): 83-91.
Vancouver Şenakay N. DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1967; 6(2): 83-91.
IEEE N. Şenakay , "DOWEX A—1 CHELAT REÇİNESİ DENİLEN KATYON DEĞİŞTİRİCİSİ İLE ÇİNKO ELEKTORİTLERİNİN HASSAS TEMİZLENİŞİ", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 83-91, May. 1967