Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu

Problemli olarak nitelenen bakır ve kurşun sülfürlerin değerlendirilmesi ile ilgili açıklamalar yanında, galenin bastırılmasına çare olarak ferrous (Fe ) tuzlarının kullanılması, eski stoklardaki bozuşmuş galenin işlenmesi, normal bakır flotasyonundan sonra kaba ara ürünlerin flotasyonu, kullanılan reaktifler ile işletilen tesisler, Moritanya-Akjcujt madeni ince dağılmış bakır-demir cevherinin işlenmesi ve yan ürün olarak yüksek tenörlü manyetit konsantresinin üretilmesi, Belçika Kongo'su Kipushi bakır- çinko cevherinin zenginleştirilmesi ve sodyum ferrosiyanid'in kullanılması ile ilgili konular işlenmiştir. Kurşun-çinko ayırımında eski ve yeni yöntemler karşılaştırılmıştır. Mineralojik içerik, kullanılacak reaktif formülü ve ulaşılabilinecek seçimlilik derecesi arasında bir ilişki vardır. Konu ile ilgili önemli bir yayın 1957'de yayınlanmıştır, örnek olarak, asit ganglı saf bir gaJen-spalerit cevheri ile bazik ganglı kısmen okside olmuş cevherler konu edilmiştir. Penaroya ve Minemet demir tozu dahil çeşitli etkenler üzerinde çalı­şılmıştır. Problemler karmaşık olup üzerinde daha fazla çalışmaya değer niteliktedirler. Galen-pirit ayırımı ve iki tip pirit yüzeyi tartışılmıştır. Realgarın şaşırtıcı özellikleri işlenmiş ve realgar-sinabar ayırımı açıklanmıştır. Canlandırıcı reaktif olarak civa klorür kullanılmıştır. Saf mineraller üzerinde çalışmalar, tesis çalışmasının laboratuvarda kontrolü, pilot çaptaki flotasyon tesisleri, uluslararası konferanslar ve yapılan yayınlar diğer konuları oluşturmaktadır.

Memoirs of Milling and Process Metallurgy Flotation of Sulphide Ores

The processing of difficult lead and copper sulphide ores is described, including a remedy for the depression of galena by ferrous salts, the processing of weathered galena from old dumps, the flotation of coarse middlings after normal copper flotation and the reagents and plant that were used, the processing of finely disseminated copper-iron ore from Akjoujt, Mauritania, and the production of high-grade magnetite concentrate as a by-product from it, the separation of copper and zinc in the ores of Kipushi, Belgian Congo, and the use of sodium ferricyanide. Old and new methods for lead-zinc separation are compared: there is a correlation between mineralogical composition, reagent formula and the degree of selectivity that can be achieved. An important paper appeared in 1957. As examples, a pure galena-sphalerite ore with an acid gangue and partially oxidized ores with a basic gangue are considered. Various factors were investigated at the Penarroya and Minemet laboratories, including the effect of abraded iron. The problems are complex and warrant further investigation. Galena-pyrite separation and the two types of pyrite surfaces are discussed. The peculiar characteristics of realgar are indicated and the realgar-cinnabar separation process is described. Mercuric chloride was used as an activating agent. Other topics include pure mineral studies, laboratory control of plant operations, pilot-scale flotation plants and the functions of international conferences and publications.

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik361758, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1989}, volume = {28}, pages = {41 - 50}, doi = {}, title = {Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu}, key = {cite}, author = {Rey, Maurice and Karahan, Sabri} }
APA Rey, M , Karahan, S . (1989). Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu . Bilimsel Madencilik Dergisi , 28 (1) , 41-50 .
MLA Rey, M , Karahan, S . "Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu" . Bilimsel Madencilik Dergisi 28 (1989 ): 41-50 <
Chicago Rey, M , Karahan, S . "Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu". Bilimsel Madencilik Dergisi 28 (1989 ): 41-50
RIS TY - JOUR T1 - Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu AU - Maurice Rey , Sabri Karahan Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 50 VL - 28 IS - 1 SN - 2564-7024- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu %A Maurice Rey , Sabri Karahan %T Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu %D 1989 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD Rey, Maurice , Karahan, Sabri . "Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu". Bilimsel Madencilik Dergisi 28 / 1 (Mart 1989): 41-50 .
AMA Rey M , Karahan S . Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu. Madencilik. 1989; 28(1): 41-50.
Vancouver Rey M , Karahan S . Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1989; 28(1): 41-50.