Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru

Öz Arşivmalzemesinin kullanımı teşvik edildikçe arşivlerin önemi ortaya çıkmakta vearşivciliğin en önemli misyonu yerine getirilmiş olmaktadır. Bu bağlamdaarşivsel tanımlama, arşivsel düşünce ve uygulamanın en önemli unsurlarındanbiri haline gelmektedir. Çünkü arşivsel tanımlama ile arşivciye ve kullanıcıyaarşiv malzemesi hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra arşiv malzemesinintanıtımı da yapılmaktadır. Arşivsel tanımlama arşivi görünür kılma yolundaarşivcinin en güçlü silahıdır. Bu nedenle hak ettiği değerin verilmesi veözenin gösterilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada; arşivsel tanımlama arşivigörünür kılmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla,konu ile ilgili kapsamlı ve detaylı bir literatür incelemesi gerçekleştirilmişve arşivsel tanımlama alan uzmanlarının bakış açıları doğrultusunda farklıyönleriyle mercek altına alınmıştır. İçerik analizi yönteminin kullanıldığıçalışmanın sorusu; “Arşivsel tanımlama, teknik adımlardan oluşan bir süreçolmanın ötesinde, farklı noktaların göz önünde bulundurulması gerektiği birfonksiyondur ve bu noktalara dikkat edilmeden tanımlamanın doğru yapılmasımümkün değildir” şeklindedir.Anahtar Sözcükler: Arşivsel tanımlama,arşivsel sunum, arşiv bilimiAbstractAs the use of archival material is encouraged, the importance ofarchives becomes apparent and the most important mission of archives isfulfilled. Within this context archival description becomes one of the majorelements of archival thinking and practice. Since by archival description notonly archivists and users gain information about archival material but also thepromotion of archival material is fulfilled. Archival description is the archivist’smost powerful weapon to make the archives visible. Therefore, it is veryimportant to give the value it deserves and to pay attention to it. In thisstudy archival description is being discussed as the fundamental element formaking archives visible. For this purpose an extensive and detailed literaturereview has been made and archival description has been held under a microscopetowards the different point of views of domain experts.Keywords: Archival description,archival representation, archival science

Kaynakça

Bearman, D. A. ve Lytle, R. H. (1985-1986). The power of the principle of provenance. Archivaria, 21, 14-27.Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: Four shifting archival paradigms. Archival Science, 13, 95-120.Dearstyne, B. W. (2001). Arşivsel Girişim (M. Akbulut ve A. O. İcimsoy, Çev.). İstanbul: (y.y.). (Orijinali 1992’de yayımlanmıştır).Derrida, J. ve Prenowitz, E. (1995). Archive fever: A Freudian impression. Diacritics, 25(2), 9-63.Duff, W. M. ve Verne H. (2002). Stories and names: archival description as narrating records and constructing meanings. Archival Science, 2, 263-285.Duranti, L. (1993). Origin and development of the concept of archival description. Archivaria, 35, 47-54.International Council On Archives. (1992). Statement of principles regarding archival description. Archivaria, 34, 8-16.Jenkinson, H. (1966). A manual of archive administration. Londra: Percy Lund, Humphries & Co.Ltd.Menne-Haritz, A. (2001). Access-the reformulation of an archival paradigm. Archival Science, 1 (1),57-82.Millar, L. A. (2010). Archives: Principles and practices. Londra: Facet Publis-hing.Pearce-Moses, R. (2005). A glossary of archival and records terminology. Chicago: The Society of American Archivists. Schwartz, J. M. ve Cook, T. (2002). Archives, records, and power: the making of modern memory. Archival Science, 2, 1-19.Thomassen, T. (2001). A first introduction to archival science. Archival Science, 1, 373-385.Yakel, E. (2002). Listening to users. Archival Issues, 26, 111-127.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bel603426, journal = {Bilgi Ve Belge Araştırmaları}, issn = {1307-6655}, eissn = {2148-8975}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {60 - 71}, doi = {}, title = {Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru}, key = {cite}, author = {Şentürk, Burçak} }
APA Şentürk, B . (2019). Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru . Bilgi Ve Belge Araştırmaları , (11) , 60-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/47763/603426
MLA Şentürk, B . "Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru" . Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2019 ): 60-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/47763/603426>
Chicago Şentürk, B . "Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru". Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2019 ): 60-71
RIS TY - JOUR T1 - Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru AU - Burçak Şentürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bilgi Ve Belge Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 71 VL - IS - 11 SN - 1307-6655-2148-8975 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilgi Ve Belge Araştırmaları Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru %A Burçak Şentürk %T Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru %D 2019 %J Bilgi Ve Belge Araştırmaları %P 1307-6655-2148-8975 %V %N 11 %R %U
ISNAD Şentürk, Burçak . "Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru". Bilgi Ve Belge Araştırmaları / 11 (Ağustos 2019): 60-71 .
AMA Şentürk B . Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2019; (11): 60-71.
Vancouver Şentürk B . Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2019; (11): 60-71.