Where Romanticism was Female

Evrensel kültür metinleri, farklı dönemlerin farklı bakış açılarına sahip okurlarına yeni şeyler sunma kapasitesine sahiptir. Erken Romantik dönem yazarlarının metinleri de böyledir. Bununla birlikte, bu makalede, Almanya’da 18. yüzyıldaki tinsel uyanışın önkoşulu olan toplumsal ve siyasal çevrenin bir taslağı çıkarılmaya çalışılacaktır. Erken Romantik hareket 18. yüzyılın sonuna doğru birtakım “uyanışlar” sonucu ortaya çıkmıştır. Bu hareketin odak noktasında kadınlar vardır. Erken Romantik hareket, bütün olanaklarıyla birlikte “tüm-insan” talebini ortaya atarak her türden mevcut toplum düzenine karşı rahatsız edici bir patlayıcı madde etkisi gösterir. Bu nedenle Romantisizmin alımlanma tarihinde erken dönem Romantik yazarlar “hayalperestler” ve “şaş- kınlar” diye nitelenip küçümsenmişlerdir. Yeğlenen ise talihli, Katolik ve bir kategoriye sokulabilir olan geç dönem Romantikleri olmuştur.

Universal texts have the potential to provide findings for the reader from any perspective at any period of time. So does the written heritage of Early Romanticism. Nevertheless, to understand the spiritual awakening in the 18th century in Germany, an outline of a social and political environment as prerequisites is here given. Several “departures” led to the movement of the Early Romantics at the end of the century. In its center were women. Early Romanticism has always been a challenge for each existing social order, a social disruption, demanding the whole human being in all his and her possibilities. For in the history of reception of Romanticism, those of the late phase have been more easily comprehended. They are happy by nature, Catholic, and they can be categorized, while the Early Romantics usually are dismissed as “crazy” and “confused”.

Kaynak Göster

APA Imgrund, G . (2012). Where Romanticism was Female . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 3-25 .