Türkiye’deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma

Bu makale ülke tanıtımı açısından stratejik önem taşıyan profesyonel turist rehberlerinin mesleki sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul, İzmir, Antalya ve Nevşehir gibi yoğun turistik bölgelere faaliyet gösteren 240 profesyonel turist rehberi tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve anket uygulanmıştır. Bire bir görüşmelerle desteklenen anket çalışması verileri gerekli istatistik yöntemler ile analiz edildikten sonra elde edilen bulgular, çizelgeler halinde gösterilerek yorumlanmıştır. Anket formunda yer alan 38 sorunun 21’i kapalı uçlu ve kalan 17 soru ise açık uçlu olarak sorulmuştur. Çalışma sonucunda rehberlerin karşılaştıkları sorunlar sekiz ayrı grupta değerlendirilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Yapılan çalışma, sıralanan bütün sorunlara rağmen gönüllü tanıtım elçilileri olan rehberlerin mesleklerini sevdiklerini ortaya koymaktadır. Mesleki sorunlarına çözüm getirilip daha iyi olanaklar sunulduğu takdirde kendilerinden daha etkin ve daha verimli yararlanılabileceği ve bundan hem sektörün hem de ülkenin kazançlı çıkacağı açıktır.

This essay aims at determining occupational problems of professional tour guides. 240 professional tour guides who work touristic regions were chosen by random sampling and a questionnaire survey was conducted among them. The problems of guides were evaluated in eight different groups and some solutions were suggested. The study shows that in spite of all the problems we have found out, the guides love their job. It is clear that if their occupational problems are solved, they can work productively.

Kaynak Göster

APA Batman, O . (2003). Türkiye’deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 117-134 .