Romantik Bir Mitos: Dilin Kökeni

Ana akım felsefe tarihi yazımınca farklı farklı başlıklar altında ele alınsalar da, XVIII. yüzyılın dört önemli filozofunu, Vico, Condillac, Rousseau ve Herder’i birbirine bağlayan özel bir sorun vardır: Dilin kökeni meselesi. Aslında dönemin başka düşünürlerinin de katkıda bulundukları önemli bir tartışmadır bu. Tartışmanın en ilginç yönü ise, ilgili filozofların konuya dair açıklamalarının neredeyse istisnasızcasına hep bir anlatı formu taşıması, bu anlatıların hem birbirleriyle hem de Kitabı Mukaddes’in dilin kökeni anlatı- sıyla bağlantılı olması ve mitos niteliği taşımasıdır. Bu çalışmada, felsefi söylem içerisinde üretilen bir mitos olarak dilin kökeni anlatıları incelenmekte; dile dair anlatılar üretilirken doğan epistemolojik ve ontolojik kavrayış kalıpları, özellikle de kökencilik ve özcülük izlenmekte ve bu mitos üretiminin dönemin romantik eğilimleriyle ilintisi kurulmaktadır.

A Romantic Myth: The Origin of Language

The four eminent philosophers of the XVIIIth century, Vico, Condillac, Rousseau and Herder –although they are classified separately under diverse titles by the mainstream historiography of philosophy– share a certain interest in the problem of the origin of language. This problem which is of great importance and discussed by some other thinkers of the age as well has a characteristic aspect: almost without exception all the relevant philosophers offer a narrative which has a certain mythical structure which refers to the Biblical myth of language. This paper focuses on the astonishing mythical production on the origin of language inserted in the XVIIIth century’s philosophical discourse, and the core of the examination is the epistemological and ontological patterns of conception –especially the persistent interest towards origins and essentialism– occurred in the mythical narratives of philosophers. The connection of this mythical production with romantic tendencies of the age is the final topic of the paper.

Kaynak Göster

APA Yıldırım, F . (2012). Romantik Bir Mitos: Dilin Kökeni . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 52-84 .