Modernlik ve Postmodernlik Bağlamında Tüketim Toplumu Kuramları

Tüketim toplumu, bugün için gerek liberal kapitalist dünya için olsun ve gerekse onlara görece daha az üreten toplumlar için olsun artık değişmez bir kader olarak küresel bir olgu olarak ortadadır. Bu bakımdan tüketim olgusu son yıllarda toplum bilimlerinin ele aldığı konuların başında gelmektedir. Konu modernlik bağlamında ele alınabildiği gibi postmodernlik ile de yakından ilgili olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu yazımızda, tüketim toplumu olgusunun gündeme gelmesinde etkin rol alan modern çalışma etiğinin endüstri toplumuna üretmekten daha öncelikli bir hedef olarak tüketmenin özendirilmesi süreçleri, tüketim toplumunun iktisadi, sosyolojik açılardan oluşumunu açıklayan kuramlar ve bu kuramların eleştirisi ele alınarak tüketim olgusunun sosyolojik analizi yapılmaktadır.

Most of the theorists take different criterions while defining the societies, which we live in. For the reason, sometimes our world characterized as the “age of information and knowledge society” standing on obvious impacts of media and news circulations. In this context, we evaluate the earth as “global village” referring to our view globalization. Apart from these definitions, we can mention of the spectacular, postindustrial and postmodern societies”. However, definition of “the consumer society” will be our main concern during our investigation upon the “An Investigation Over the Theories of Consumer Society As To Modernity and Post-Modernity”. We have several crucial reasons for this choice, which will shape the contents of our article. The reality of consumer society is undeniable, particularly when we take the global influences of liberal and capitalist world into account. Thus it is also global fact for those who are economically weak societies and have no other option rather than consuming. In this paper, we shall mainly examine the following issues: (a) The function of the fact of “modern work ethic” in the industrial societies. (b) Determining the factor for the societal consuming and finally) Analyzing the consumer societies economical and sociological aspects relating to the theories, which are offered, explain such societies.

Kaynak Göster

APA Şan, M , Hira, İ . (2004). Modernlik ve Postmodernlik Bağlamında Tüketim Toplumu Kuramları . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (8) , 1-19 .