Meslek, Sanat ve Disiplin Olarak Kamu Politikası: Türkiye’ye İzdüşümleri

Kamu politikasına meslek, sanat ve disiplin olarak yaklaşıldığında bu alanın ortaya çıkışıyla ilgili farklı tarihler vermek mümkündür. Ayrı bir çalışma alanı olarak kamu politikasının gelişimi, 1960’lı yıllardan sonra ABD’de baş- lamıştır. Ancak kamu politikası sadece çalışma alanı olarak değil, fakat bir uygulama alanı ve meslek olarak da çeşitli zaman dilimlerinde ABD dışındaki ülkelere yayılmıştır. Türkiye’de de özellikle 2000’li yıllarla birlikte kamu politikasına yönelik ilgi gerek akademisyenler ve gerekse politika yapıcılar arasında giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu politikasına yönelik artan ilginin arkasındaki dinamikleri analiz etmek ve bu alanın gelişimine ilişkin geleceğe dönük çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışmada kamu politikasına yönelik artan ilginin son yıllarda özellikle siyaset bilimi ve kamu yönetimi akademisyenlerinin bu alana yönelmesi, resmi ve resmi olmayan politika aktörlerinin politika bilgisine ve tavsiyesine duyduğu ihtiyacın artması, 2000’li yıllarla birlikte gerçekleştirilen yeni kamu işletmeciliği reformlarının etkileri gibi nedenlerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan diğer bir sonuç ise kamu politikasının meslek, uygulama ve çalışma alanı olarak Türkiye’de gelişmesinin önünde bazı sınırlılıkların var olduğudur.

Public Policy and Analysis as an Art, Discipline and Profession: Projections on Turkey

It is quite possible to mention different time periods concerning the emergence of public policy as an art or craft, a profession and a discipline. Public policy as an independent discipline firstly emerged in the United States after 1960s. However, public policy, not only as a study field but also as a practice and a profession has been transferred to other countries during its development process. Turkey is not an exception of this. An increasing interest has been detected in Turkey towards public policy amongst academics and policy-makers in the beginnings of the 2000s. The aim of this study is to analyze the underlying dynamics of the increasing interest towards public policy and to draw some prospects on the development of policy field in Turkey. Increasing interest in the study of public policy among the students and researchers of public administration and politics, rising demands on policy information and policy advice in the policy-making process by the governmental and nongovernmental actors, and with the effects of new public management and governance reforms undertaken in the 2000s dissemination of the usage of policy analysis techniques in policy decisions throughout the public administration have been main dynamics that became salient during this period. Another conclusion that is drawn in this study is the detection of various drawbacks that impede the development of public policy as a profession, practice and discipline in Turkey.

Kaynak Göster

APA Köseoğlu, Ö . (2013). Meslek, Sanat ve Disiplin Olarak Kamu Politikası: Türkiye’ye İzdüşümleri . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 4-36 .