Fransa’da Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Kamusal Eylem

Bu makale, Fransız kamu politikasının çalışma alanını sorgulamayı amaçlamaktadır. Çalışma, Fransa’da kamu politikası analizinin özgün yönleri olup olmadığını, varsa bunların neler olduğunu ve kamusal eylemin çalışma alanı olarak nasıl kavranabileceğini tartışmaya açmaktadır. Bu doğrultuda, Fransız kamu politikası disiplinini, Fransızların kendi kavramsallaştırmalarıyla “action publique” (kamusal eylem) ile referansiyel (référentiel) yakla- şımını incelemektedir. Fransız kamu politikası kavrayışının temel özelliği, Amerika Birleşik Devletleri kamu politikası yaklaşımından önemli ölçüde etkilenmesidir. Fransızların, kamu politikası analizine katkı olarak sundukları kamusal eylem, sosyoloji okulları içinde eylem teorisine oturtulabilir. Ayrıca, Fransız yönetimindeki kamusal eylem uygulamalarının sınırlı ölçüde de olsa farklı bir yönelimi temsil edebileceğini savunanlar da vardır. Bu anlamda, kamusal eylem ve referansiyel kavrayışları Fransız felsefe ve sosyoloji gelenekleri içinde değerlendirilmelidir.

This paper aims to question the field of French public policy analysis discipline. The dominant effect of American public policy studies has shaped the main characteristics of the French concept of public policy. This study opens a discussion on whether public policy analysis has some properties peculiar to France, and if so, on identification of these properties and on how to interpret them as a scope of the study of the public action itself. French public policy analysis discipline mainly focuses on, in their own terms, “action publique” (public action) and “référentiel” (referential) approaches. The French contribution of public action to the public policy analysis can be placed within the scope of theory of action in sociology. However, some scholars argue that public action practices of French administration may represent, though limitedly, a disparate approach. In this sense the concepts of public action and referential should better be assessed within the French philosophy and sociology traditions.

Kaynak Göster

APA Çiner, C . (2013). Fransa’da Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Kamusal Eylem . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 37-61 .