Dindar Milliyetçiliği Kavramı ve Türkiye’de Dindar Milliyetçiliği

Yirminci yüzyılın sonunda din ve milliyetçilik arasındaki ilişki yeni bir biçime evrilmiştir. Dinin milliyetçiliğin kurucu unsuru olmaktan çıkıp bizatihi bir milliyetçilik halini aldığı bu yeni durum, yüzyılın sonunda hızlanan kü- reselleşmeyle kısmen ilintilendirilebilir. Bununla birlikte küreselleşme tek başına dini milliyetçiliklerin yükselişini açıklamaktan uzaktır. Bu durum hem ulus devletin yirminci yüzyıl boyunca sahip olduğu seküler niteliğin hem de bu sekülerliğe dinin verdiği yanıtların incelenmesiyle anlaşılabilir.

The Notion of Religious Nationalism and the Experience of Turkey

The relation between religious and nationalism has been evolved into a new form. This new condition that takes religion into a new nationalism itself can be partially correlated with the accelerated globalization. However, only globalization is far from explaining the rise of religious nationalism. This can be understood by examining either the secular nature that nation state had throughout the twentieth century or the answers given to the secularism by religion.

Kaynak Göster

APA Türkölmez, O . (2014). Dindar Milliyetçiliği Kavramı ve Türkiye’de Dindar Milliyetçiliği . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 35-56 .