2001 Şubat Döviz Krizinin İşletmelerin Üretim ve Karlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

1980’lı yılların ikinci yarısından itibaren gittikçe sıklaşan aralıklarla ortaya çıkan döviz krizleri, ekonomileri sadece makro boyutta etkilememekte, aynı zamanda reel sektör olarak adlandırılan işletmelerin finansman yapısında ve kararlarında da önemli değişiklikler oluşturmaktadır. İşletmelerin döviz krizleri sırasındaki performanslarında; döviz varlık ve borçlarının kompozisyonu, dış ticaret yapıları ile yabancı sermaye katılımı önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, işletmelerin döviz krizlerinden etkilenme derecelerini ölçmek amacıyla, İMKB Metal Eşya, Makine ve Teçhizat Sektöründe faaliyet gösteren ve geliştirilen Döviz Pozisyonu Riski, Dış Ticaret Riski kriterleri ile yabancı sermaye paylarına göre gruplandırılan işletmelerin, 2001 Şubat Krizi’ndeki performansları, kriz öncesine göre üretim değişimi ve kriz dönemi kârlılıkları kullanılarak parametrik olmayan testler vasıtasıyla incelenmiştir.

A Research on the Effects of Foreign Exchange Crisis on Production and Profitability of Business

By the effect of globalization, the financial crises, that has gradually become more frequent dating from the second half of 1980's, not only affects the macroeconomic structure but also make major changes in the financial structure and decisions of non - financial business organizations. The composition of foreign exchange assets and liabilities, foreign trade structures and the share of foreign investment become crucial factors on the performance of business during macro financial crisis. In this analysis, the effects of financial crisis on the performances of the firms listed in Istanbul Stock Exchange Market and Manufacturing Durable Goods - Machine And Equipment Sector which are grouped according to criteria “Foreign Exchange Risk”, “Foreign Trade Risk” and the “Share of Foreign Investment”, during 2001 crisis are analyzed by non parametric statistic tests.

Kaynak Göster

APA Bi̇rgi̇li̇, E , Tunahan, H , Demir, H . (2004). 2001 Şubat Döviz Krizinin İşletmelerin Üretim ve Karlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 111-134 .