Utility of Rapid Antibody Test for Screening COVID-19 Among Healthcare Professionals

Objective: This study aims to assess the effectivity of a rapid antibody test on detecting the occupational exposure in healthcare professionals who have been working in a pandemic hospital since the initial cases were seen in our country. Methods: Prevention of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in our institution was managed according to the Republic of Turkey (T.C.) Ministry of Health recommendations. Between 20.04.2020 and 05.05.2020, 376 high-risk professionals (triage, emergency room, COVID-19 outpatient unit, COVID-19 clinic and intensive care unit) were screened by rapid antibody test for COVID-19. Positive cases were retrospectively examined in terms of COVID-19 diagnosis or potential symptoms of COVID-19 infection (fever, perspiration, debility, cough, myalgia, sour throat, nasal flow, diarrhea, loss of smell/taste sensation). Results: The mean age was 32.7±8.9 years, 222 patients were female and 154 were male. Positive rapid antibody test was detected in 27 (7.2%) patients: 24 of those had COVID-19 diagnosis or potential symptoms of COVID-19 infection, where 3 patients had no signs or symptoms of the disease. Conclusion: During pandemic, the reliability of rapid antibody tests has become under question due to validation issues. However, rapid antibody test may be feasible for COVID-19 screening among healthcare professionals in order to assess the precautions and prevent nosocomial infection.

Sağlık Çalışanı Taramasında COVİD-19 Hızlı Antikor Testlerinin Kullanımı ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Amaç: Çalışmamızda pandemi sürecinde yüksek riskli alanlarda görev yapan sağlık çalışanlarında hızlı antikor testleriyle Coronavirus hastalığı 2019 (COVİD-19) enfeksiyonuyla maruziyetlerini belirlemeyi ve kitin etkinliği hakkında fikir edinmeyi amaçladık. Yöntemler: Sağlık çalışanlarında COVİD-19 enfeksiyonundan korunma önerileri Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Rehberi doğrultusunda gerçekleştirildi. Yüksek riskli alanlarda görev yapan (triyaj alanları, acil servis, COVİD-19 polikliniği, COVİD-19 servisleri, yoğun bakım ünitesi) 376 sağlık çalışanı COVİD-19 ile maruziyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla kesitsel olarak 20.04.2020-05.05.2020 tarihleri arasında hızlı antikor kitleri ile tarandı. Taramada antikor pozitif saptananlar geriye dönük olarak son 2 ay içinde kesin COVİD-19 enfeksiyonu tanısı veya başka bir sebeple açıklanmayan olası COVİD-19 semptomları (ateş yüksekliği, terleme, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ishal, tat ve koku kaybı) açısından sorgulandı ve verileri kaydedildi. Bulgular: Çalışmamızda 222 kadın, 154 erkek olmak üzere 376 sağlık çalışanı tarandı. Yaş ortalaması 32,7±8,9 idi. Bunlardan 27’sinde (%7,2) hızlı antikor testleri pozitif saptanırken 349 (%92,8) çalışanda COVİD-19 hızlı antikor testleri negatif olarak sonuçlandı. Yirmi yedi sağlık çalışanının 24’ünde kesin COVİD-19 tanısı ya da son 2 ay içinde COVİD-19 enfeksiyonu düşündüren semptomlar olduğu değerlendirildi. Üç çalışan ise bu süreçte herhangi bir semptom tariflemedi. Sonuç: Pandemi sürecinde hızlı antikor testleriyle yaşanan validasyon sorunları nedeniyle test sonuçlarına güvenilirlik azalmaktadır. Literatürde benzer bir çalışmaya rastlanmazken COVİD-19 hastalarına hizmet sunan hastanelerde sağlık çalışanı taramalarının enfeksiyon kontrol önlemlerini değerlendirmek ve nozokomiyal bulaşı engellemek için akılcı bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynakça

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu.(2020,Haziran 1) COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu ) Rehberi. Ankara, Türkiye

2. T.C. Sağlık Bakanlığı. Last Accessed Date: 23.06.2020. Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/.

3. Peiris JS, Y Guan Y, Yuen KY. Severe acute respiratory syndrome. Nat Med 2004;10(Suppl 12):S88-97.

4. Zaki AM, Boheemen SV, Bestebroer TM, Osterhaus ADME, Fouchier RAM. Isolation of a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia. N Engl J Med 2012;367:1814-20.

5. Wang L, Wang Y, Ye D, Liu Q. Review of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) based on current evidence. Int J Antimicrob Agents 2020;55:105948.

6. Adhikari AP, Meng S, Wu YJ, Mao YP, Ye RX, Wang QZ, et al. Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review. Infect Dis Poverty 2020;9:29.

7. Fu L, Wang B, Yuan T, Chen X, Ao Y, Fitzpatrick T,et al.Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: A systematic review and meta-analysis. J Infect 2020;80:656-65.

8. Wang Y, Kang H, Liu X, Tong Z. .Combination of RT‐qPCR testing and clinical features for diagnosis of COVID‐19 facilitates management of SARS‐CoV‐2 outbreak. J Med Virol 2020;92:538-9.

9. Li Z, Yi Y, Luo X, Xiong N, Liu Y, Li S, et al. Development and clinical application of a rapid IgM‐IgG combined antibody test for SARS‐CoV‐2 infection diagnosis. J Med Virol 2020;10.1002/ jmv.25727.

10. Younes N, Al-Sadeq DW, Al-Jighefee H, Younes S, Al-Jamal O, Daas HI, et al. challenges in laboratory diagnosis of the novel Coronavirus SARS-CoV-2. Viruses 2020;12:E582.

11. Fu L, Wang B, Yuan T, Chen X, Ao Y, Fitzpatrick T, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: A systematic review and meta-analysis. J Infect 2020;80:656-65.

12. Green K, Graziadio S, Turner P, Fanshawe T, Allen J. (2020). Molecular and antibody point-of-care tests to support the screening, diagnosis and monitoring of COVID-19. Available from: www. cebm.net/oxford-covid-19/.

13. Hoehl S, Berger A, Kortenbusch M, Cinatl J, Bojkova D, Rabenau H, et al. Evidence of SARS-CoV-2 Infection in Returning Travelers from Wuhan, China. N Engl J Med 2020; 382:1278-80.

14. Jin Y, Yang H, Ji W, Wu W, Chen S, Zhang W.et al. Virology, Epidemiology, Pathogenesis, and Control of COVID-19. Viruses 2020;12:372.

15. ARUP. Understanding the Role of Antibody Testing in Battling the Spread of COVID-19. Last Accessed Date: 13.04.2020. Available from:

16. https://www.aruplab.com/news/4-13-2020/Antibody-Testing-COVID-19

17. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Ann Intern Med 2020;172:577-82.

18. Jin CC, Zhu L, Gao C, Zhang S.Correlation between viral RNA shedding and serum antibodies in individuals with coronavirus disease 2019. Clin Microbiol Infect 2020;23:S1198-743X(20)30299-8.

19. Li R, Pei S, Chen B, Song Y, Zhang T, Yang W, et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2). Science 2020;368:489-93.

20. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature 2020;581:465-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-2373
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

4.9b 2.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Effect of Pregnancy Process on Urinary System and Pelvic Floor and Nursing Approach

NEZİHE KIZILKAYA BEJİ, Gülsüme SATIR, GÜLSEN ÇAYIR

A Rabbit Model of Avascular Necrosis of Femoral Head Using Surgical Trauma and Systemic Steroids

Hakan ÖZBEN

Investigation of Ghrelin Levels in Antimuscarinic Induced Convulsions in Fasted Animals After Food Intake

Aslı ZENGİN TÜRKMEN, Asiye NURTEN

Acute Respiratory Distress Syndrome and Myocarditis Caused by Human Metapneumovirus in a Child

Kahraman YAKUT, Birgül VARAN, İlkay ERDOĞAN ORHAN, Kürşad TOKEL

Comparison of Intravenous, Intra-articular, and Combined Tranexamic Acid Use in Primary Total Knee Arthroplasty without a Tourniquet and a Drain

Gökçer UZER, Muhammede Fatih YILDIZ, Ruwais BINLAKSAR, Vahdet UÇAN, Jotyar ALİ, İbrahim TUNCAY

Inherited Epilepsies

Halil Aziz VELİOĞLU, Muhammed Yunus BEKTAY

Evaluation of Retinopathy of Prematurity: Four-year Followup Study in a Newly Established Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey

İbrahim Arif KOYTAK, Bilge TANYERİ BAYRAKTAR, Süleyman BAYRAKTAR, Zeynep MERİÇ

Surgical Treatment of Alveolar Soft Part Sarcoma of the Extremity: Results of at Least 5 Years of Follow-up

recep öztürk, İsmail Burak ATALAY, Emin Kürşat BULUT, Aliekber YAPAR, Coşkun ULUCAKÖY, Bedii Şafak GÜNGÖR

Utility of Rapid Antibody Test for Screening COVID-19 Among Healthcare Professionals

Asiye Bahar KACMAZ, Bilge SÜMBÜL GÜLTEPE, Sibel BÖLÜKÇÜ, Gülay OKAY, Bülent DURDU, Yasemin AKKOYUNLU, Meliha Meriç KOÇ

Study Protocol Preparation for Randomized Controlled Trials: Recommendations and Protocol Recording

Ayşe DAĞISTAN AKGÖZ, Zeynep ÖZER