Vitiligoda Capparis spinosa Tedavisinin Etkinliği

Amaç: Vitiligoda Capparis spinosa ekstresinin etkinliğini ve bu etkinliği topikal steroid tedavisi ile kıyaslanmayı amaçladık.Yöntemler: Cildiye Polikliniğinde muayene edilen vitiligolu bireylerintedavisi retrospektif olarak tarandı. Altmış vitiligolu hasta çalışmaya dahil edildi. Otuzuna topikal kortikosteroid, 30'una ise topikal Capparis spinosa ekstresi verildi. Hastaların tedavi öncesi ve tedavinin 6. ayındaki VASI'si (Vitiligo Area Scoring Index) hesaplandı ve istatistiksel olarak kıyaslandı.Bulgular: Topikal Capparis spinosa tedavisi alan hastaların VASI değerlerinde, tedavi sonrası tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p>0.05). Topikal kortikosteroid tedavisi alan hastaların tedavi sonrası VASI'lerinde anlamlı bir azalma görüldü (p

Effectiveness of the Capparis spinosa Treatment in Vitiligo

Objective: We aim to compare the efficacy of topical steroids and Capparis spinosa extract in the treatment of vitiligo.Methods: Patients were retrospectively identified from those treated by the Department of Dermatology. 60 vitiligo patients were included in the study. 30 of them were given topical steroids, and 30 of them were treated with Capparis spinosa extract. VASI (Vitiligo Area Scoring Index) were calculated statistically before treatment and during the 6. month of treatment. Results: Although the VASI value of patients who treated with topical corticosteroids decreased statistically, no statistically significant changes were observed in patients who treated with with Capparis spinosa extract. After treatment, VASI values were significantly lower in patients with treated topical corticosteroids than treated with Capparis spinosa extract (p

Kaynakça

1. Jean-Paul Ortonne. Vitiligo and other disorders of hypopigmentation. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, editors. Dermatology. 1st edition. St. Louis: Mosby; 2003: 947-55.

2. Taieb A. Intrinsic and extrinsic pathomechanisms in vitiligo. Pigment Cell Res 2000; 14: 41-7. [CrossRef]

3. Denli Y. Vitiligo. Dermatoloji’de. 3. Baskı. Ed Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S ve ark. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2008; 1465-90.

4. Demirel BG, Borlu M. Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları. Turk J Dermatol 2010; 4: 33-9.

5. Tamesis ME, Morelli JG. Vitiligo treatment in childhood: a state of the art review. Pediatr Dermatol 2010; 27: 437-45. [CrossRef]

6. Camacho F, Mazuecos J. Oral and topical L-phenylalanine, clobetasol propionate, and UVA/sunlight-a new study for the treatment of vitiligo. J Drugs Dermatol 2002; 1: 127-31.

7. De Leeuw J, van der Beek N, Maierhofer G, Neugebauer WD. A case study to evaluate the treatment of vitiligo with khellin encapsulated in L-phenylalanin stabilized phosphatidylcholine liposomes in combination with ultraviolet light therapy. Eur J Dermatol 2003; 13: 474-77.

8. Dell’Anna ML, Mastrofrancesco A, Sala R. Antioxidants and narrow band-UVB in the treatment of vitiligo: a double-blind placebo controlled trial. Clin Exp Dermatol 2007; 32: 631-36. [CrossRef]

9. Giovanni E Orecchia. Alternative therapies for vitiligo. In: Hann SK, Nordlund JJ, editors. Vitiligo. 1st edition. Oxford: Blackwell Science Ltd 2000; 223-24.

10. Sethi S, Mahajan BB, Gupta RR, Ohri A. Comparative evaluation of the therapeutic efficacy of dermabrasion, dermabrasion combined with topical 5% -fluorouracil cream, and dermabrasion combined with topical placentrex gel in localized stable vitiligo. Int J Dermatol 2007; 46: 875-79. [CrossRef]

11. Matsuyama K, Villareal MO, El Omri A, Han J, Kchouk ME, Isoda H. Effect of Tunisian Capparis spinosa L. extract on melanogenesis in B16 murine melanoma cells. J Nat Med 2009; 63: 468-72. [CrossRef]

12. Tlili N, Elfalleh W, Saadaoui E, Khaldi A, Triki S, Nasri N. The caper (Capparis L.): Ethnopharmacology, phytochemical and pharmacological properties. Fitoterapia 2011; 82: 93-101. [CrossRef]

13. Nagata H, Takekoshi S, Takeyama R, Homma T, Yoshiyuki Osamura R. Quercetin Enhances Melanogenesis By Increasing the Activity and Synthesis of Tyrosinase in Human Melanoma Cells and in Normal Human Melanocytes. Pigment Cell Res 2004; 17: 66-73. [CrossRef]

14. Mahmoud BH, Hexsel CL, Hamzavi IH. An update on new and emerging options for the treatment of vitiligo. Skin Therapy Lett 2008; 13: 1-6.

15. Kwinter J, Pelletier J, Khambalia A, Pope E. High-potency steroid use in children with vitiligo: a retrospective study. J Am Acad Dermatol 2007; 56: 236-41. [CrossRef]

16. Ezzedine K, Lim HW, Suzuki T, Katayama I, Hamzavi I, Lan CC, et al. Vitiligo Global Issue Consensus Conference Panelists. Revise classification/nomenclature of vitiligo and related issues: the Vitiligo Global Issues Consensus Conference. Pigment Cell Melanoma Res 2012; 25: E1-13. [CrossRef]

17. Taieb A, Alomar A, Böhm M, Dell’anna ML, De Pase A, Eleftheriadou V, et al. Vitiligo European Task Force (VETF); European Academy of Dermatology and Venereology (EADV); Union Europe ́enne des Me ́decins Spe ́cialistes (UEMS). Guidelines for the management of vitiligo: the European Dermatology Forum consensus. Br J Dermatol 2013; 168: 5-19. [CrossRef]

Kaynak Göster

1054 725

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Dissekan Aort Anevrizması

Banu BÜYÜKAYDIN, Murat ALAY, Rümeyza KAZANCIOĞLU, Aycan UĞUR, Muhammed TUNÇ, Melike Elif TEKER, Bekir İNAN, Reha ERKOÇ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Kültürle Kanıtlanmış Neonatal Sepsis Vakalarının Retrospektif İncelenmesi

Mervenur HEPOKUR, Zeynep MERİÇ, Süleyman BAYRAKTAR, Bilge TANYERİ-BAYRAKTAR, Dilek KARACANOĞLU

Kompozit Oromandibular Defektlerinin Rekonstrüksiyonu

Altuğ ALTINKAYA, Şükrü YAZAR, BURAK ERTAŞ, Nazım KORKUT, Ömer Faruk ÜNAL

Ehrlich Asit Karsinomu Oluşturulmuş Farelerde Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları (HIFU) Etkinliğinin in vivo Araştırılması

Mustafa HASBAHÇECİ, Tuğba KİRİŞ, Gökhan ÇİPE, Rasul SHARIFOV, Zuhal GÜCİN, Sadık KARA, Öykü ONARAN, Mahmut MÜSLÜMANOĞLU

Memede Nodüler Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi (PASH): Tümör ile Karışabilen Sıra Dışı Bir Lezyon

Zuhal GÜCİN, Fatma Ümit MALYA, Merve Busra CENGİZ, Şeyma YILDIZ

Development of the Esophagus and Stomach

Mukaddes EŞREFOĞLU, Elif TAŞLIDERE, Aslı ÇETİN

Kronik Alkol ve Kolonya Kullanan Hastada Gelişen Metanol Zehirlenmesi

Murat Tolga AVŞAR, Mehmet TOPTAŞ, Eren DEMİR, Çağatay METİN

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Akut Ağrı Tedavisinde Pregabalin ve Ketaminin Karşılaştırılması

Murat HALİLOĞLU, Beliz BİLGİLİ, Seniyye Ülgen ZENGİN, Mehtap ÖZDEMİR, Ahmet YILDIRIM, Nurten BAKAN

Vitiligoda Capparis spinosa Tedavisinin Etkinliği

Nazan EMİROĞLU, Fatma Pelin CENGİZ, Anıl Gülsel BAHALI, Dilek BIYIK ÖZKAYA, Özlem SU, Nahide ONSUN