İdiyopatik Parafoveal Telenjiektazide Epiretinal Membrana Bağlı Diffüz Retinal Kalınlaşma

İdiyopatik parafoveal telenjiektazi (IPT), parafoveal alandaki dilate veya ektazik retinal kapillerlerden kaynaklanan eksüdasyon ile karakterize bir hastalıktır. Birçok makalede IPT hastalarında sekonder maküler hol veya psödohol geliştiği rapor edilmiştir. Ancak IPT ile birlikte sekonder epiretinal membran (ERM) sadece bir olguda tarif edilmiştir. Bu olgu sunumuzda iki aydır görmede azalma şikayeti ile kliniğimize başvuran IPT’li bir hastanın retina dokusunda ortaya çıkan değişiklikler irdelenmektedir. Hastanın sol gözüne ait optik koherens tomografi (OKT) görüntülerinde ERM’yi gösteren hiperreflektif bir bant, retina iç tabakalarında diffüz kalınlaşma ile yansıma artışı ve iç nükleer tabakada kistik boşluklar saptandı. Retina iç tabakalarındaki diffüz kalınlaşma nedeniyle foveal çukurluk fark edilemiyordu. Ayrıca hiçbir OKT kesitinde tam kat ya da yarım kat retinal doku defekti izlenmedi.

Idiopathic parafoveal telangiectasia (IPT) is characterized by abnormal dilated or ectatic retinal capillaries with exudation. In many studies macular hole or pseudohole was demonstrated in patients with IPT. However, only one case with the coexistence of IPT and epiretinal membrane (ERM) formation

Idiopathic parafoveal telangiectasia (IPT) is characterized by abnormal dilated or ectatic retinal capillaries with exudation. In many studies macular hole or pseudohole was demonstrated in patients with IPT. However, only one case with the coexistence of IPT and epiretinal membrane (ERM) formation was reported before. In this study, we presented the retinal alterations of a patient with IPT admitted to our clinic with complaint of blurred vision for two months. A hyperreflective band refers to ERM, diffuse thickening and increased reflectance of inner retinal layers and cystic spaces in the inner nuclear layer of the retina were detected in horizontal optic coherence tomography (OCT) images of left eye. Due to the thickening of the inner retinal layers, foveal depression was lost. There was no full-thickness or partial-thickness retinal tissue defect in any OCT scan.

Kaynakça

Gass JD, Oyakawa RT. Idiopathic juxtafoveal retinal telangiectasis. Arch Ophthalmol 1982;100:769-80.

Gass JD, Blodi BA. Idiopathic juxtafoveolar retinal telangiectasis. Update of classification and follow-up study. Ophthalmology 1993;100:1536-46.

Surguch V, Gamulescu MA, Gabel VP. Optical coherence tomography findings in idiopathic juxtafoveal retinal telangiectasis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2007;245:783-8.

Özkaya A, Ünver YB, Acar N, Kapran Z. İki tip 2a jukstafoveal retinal telenjiektazi olgusunda fundus görüntüleme bulguları. Ret- Vit 2012;20:146-50.

Gomes FV, Felix JPF, Nascimento MA, Lira RPC. Epiretinal membrane formation associated with idiopathic macular telangiectasia: case report. Arq Bras Oftalmol 2014;77:264-6.

Yannuzzi LA, Bardal AM, Freund KB, Chen KJ, Eandi CM, Blodi B. Idiopathic macular telangiectasia. Arch Ophthalmol 2006;124:450- 60.

Kaynak Göster

306 179

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Diyabet, Oksidatif Stres ve Endotel Disfonksiyonu

Zeynep ÖZTÜRK

İdiyopatik Parafoveal Telenjiektazide Epiretinal Membrana Bağlı Diffüz Retinal Kalınlaşma

İgbal HAMZAYEV, Ahmet ELBAY, Cansu EKİNCİ, Hakan ÖZDEMİR

Aynı Seans Bilateral ve Tek Taraflı Medial Unikompartmantal Diz Artroplastisi Yapılan Hastaların Klinik Sonuçlarının ve Bilateral Uygulamanın Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

FATİH YILDIZ, Tunay ERDEN, Gökçer ÜZER, İbrahim TUNCAY

Akciğer Kanserine Eşlik Eden Plevral Efüzyonların Benign- Malign Ayrımında Biyokimyasal Değişkenler ve Plevral Sıvının Hücre Sayımı Kullanılabilir mi?

Sami DENİZ, Zübeyde GÜLCE, Jülide ÇELDİR EMRE, YUSUF AYDEMİR, Dursun ALİZOROĞLU

Safra Kesesi Üzerinde Ektopik Karaciğer Dokusu

Cemil YÜKSEL, YUNUS DÖNDER, Nihal Deniz BULUT YÜKSEL, Uğur İZOL

Botulinum Toksin-A ile Tedavi Edilen Asimetrik Blefarospazm: Olgu Sunumu

Gozde BARAN, Çiğdem DENİZ, Azize Esra GURSOY, Gülsen BABACAN YILDIZ

Effects of the Valsalva Maneuver on Intraoperative Bleeding During Tonsillectomy

ÖMER FARUK ÇALIM

Prevalence of Elongated Styloid Process and Eagle Syndrome in East Eagean Population

Fatih ASUTAY, NECİP FAZIL ERDEM, Yusuf ATALAY, Ahmet Huseyin ACAR, Hilal ASUTAY

Spinopelvik Parametrelerden Lomber Lordoz ve Sakral Slop Açılarının Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Oluşumuna Etkisi

Atilla KIRCELLI, İlker COVEN, Pelin ŞEN, Osman ORMAN

Nazal Septum Deviasyon Tiplerinin Östaki Tüp Fonksiyonuna Etkisi

Remzi DOĞAN