Gebelik Dönemindeki Asemptomatik Bakteriüri: Prevalansı, Antibyotik Duyarlılığı ve Demografik Faktörlerle İlişkisi

Amaç: Amacımız bölgemizde doğum kliniğine gelen gebelerde- ki asemptomatik bakteriüri (ABÜ) prevelansını, en sık görülen mikroorganizmayı ve antibiyotik duyarlılıklarını belirlemektir. Yöntemler: Çalışmamız 20. gebelik haftasından önce antenatal vizite gelen 980 gebe ile yapıldı. İdrar yolları enfeksiyonu bulgu- ları, suprapubik ağrı şikayeti, ağrılı idrar yapma, sık idrara çıkma, idrar kaçırma ve vajinal akıntı ile kötü koku semptomları olan hastalar, aktif antibiyotik kullanan veya son bir ay içerisinde kul- lanmış olan hastalar, medikal öyküsünde böbrek hastalığı, böb- rek taşı öyküsü olan hastalar ile gestasyonel diyabet tanılı gebeler çalışma dışı bırakıldı. Orta idrardan kültür alınıp antibiyogram yapıldı. Bakteriüri tespit edilen gebeler antibiyogram sonucuna göre etkenin duyarlı olduğu bir antibyotikle 7 gün tedavi edildi. Bulgular: ABÜ için taranan 749 gebenin yaş, gravide, parite ve seks aktivitesi açısından fark olmadığı izlendi. Çalışmaya alınan 749 gebenin 53’ünde (%7,1) ABÜ tespit edildi. ABÜ tespit edilen 53 gebenin ise 36’sında (%69) E. coli en sık izole edilen mikroorganizma oldu. E. coli fosfomisine %99,3 oranında, sefu- roksime ise %85 oranında duyarlı bulundu. İkinci sıklıkta izole edilen mikroorganizma Klebsiella pneumoniae ise fosfomisine %86 oranında, sefepime ve seftriaksona ise %100 duyarlı bulun- du. Üçüncü sıklıkta izole edilen Enterococcus spp. ise ampisiline ve fosfomisine %100 oranında duyarlı bulundu. Sonuç: ABÜ prevalansı gebelikte önemli olarak yüksektir. Dü- şük ve erken doğum açısından risk oluşturan bir klinik tablo olduğu için taranması önerilmektedir. En uygun tarama hafta- ları ikinci trimester başlarında orta akım idrar kültürüyle yapılır. Tedavide etken mikroorganizmalara karşı duyarlılığının yüksek olması, kolay kullanımı ve güvenli olması sebebiyle fosfomisin tercih edilebilir.

Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: Prevalence, Antibiotic Susceptibility, and Related Demographic Factors

Objective: The aim of this study was to establish the prevalence of asymptomatic bacteriuria (ABU) in pregnancy. It is the most common urinary infection among pregnant women in our area. Methods: Our study was conducted in 980 pregnant women. Gestational age of each woman was less than 20 weeks. Patients with any urinary tract infection symptoms, suprapubic pain, painful and frequent urination, urinary incontinence, smelly vaginal discharge indicating prolonged or recent antibiotic use, history of kidney disease or kidney stones, or gestational diabetes were excluded from this study. Urine culture and antibiogram of mid-stream urine were performed. The pregnant women di- agnosed as having bacteriuria were treated with antibiotics for 7 days. Results: There was no statistical significant association among age, gravida, parity, and sex activity in 749 pregnant women screened for ABU. Among 749, 53 pregnant women presented with ABU (7.1%). Among these 53 patients, Escherichia coli was the most frequently isolated microorganism that was detect- ed in 36 women (69%). E. coli is sensitive to 99.3% fosfomycin and 85% cefuroxime. Klebsiella pneumoniae, the second most common microorganism, is sensitive to 86% fosfomycin and 100% cefepime and ceftriaxone. Enterococcus species, the third most common microorganism, is sensitive to 100% ampicillin and fosfomycin. Conclusion: Pregnant women should be screened for ABU. The most appropriate period for screening is between 9 and 17 weeks of pregnancy, preferably 16. Gestational age should be measured using mid-stream urine culture. Fosfomycin is the preferred treatment because it has high sensitivity rate and is safe and easy- to-use.

Kaynakça

Macejko AM, Schaeffer AJ. Asymptomatic Bacteriuria and Symptomatic Urinary Tract Infections During Pregnancy. Urol Clin North Am 2007; 34: 35-42. [CrossRef ]

Angelescu K, Nussbaumer-Streit B, Sieben W, Scheibler F, Gartlehner G. Benefits and harms of screening for and treat- ment of asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2016; 16: 336. [CrossRef ]

Delzell JE, Lefevre ML. Urinary tract infections during preg- nancy. Am Fam Physician 2000; 61: 713-21.

Celen S, Oruç AS, Karayalçin R, Saygan S, Unlü S, Polat B, et al. Asymptomatic bacteriuria and antibacterialsusceptibility patterns in an obstetric population. ISRN Obstet Gynecol 2011; 2011: 721872.

Haider G, Zehra N, Munir AA, Haider A. Risk factors of urinary tract infection in pregnancy. J Pak Med Assoc 2010; 60: 213-6.

Christensen B. Which antibiotics are appropriate for treating bacteriuria in pregnancy? J Antimicrob Chemother 2000; 46: 29-34. [CrossRef ]

Uncu Y, Uncu G, Esmer A, Bilgel N. Should asymptomatic bacteriuria be screened in pregnancy? Clin Exp Obstet Gynecol 2002; 29: 281-5.

Guinto VT, De Guia B, Festin MR, Dowswell T. Different an- tibiotic regimens for treating asymptomatic bacteriuria in preg- nancy. Cochrane Database Syst Rev 2010: CD007855.

Rouse DJ. Potential cost-effectiveness of nutrition interventi- ons to prevent adverse pregnancy outcomes in the developing world. J Nutr 2003; 133: 1640-4. [CrossRef ]

Ghafari M, Baigi V, Cheraghi Z, Doosti-Irani A. The Prevalen- ce of Asymptomatic Bacteriuria in Iranian Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2016; 11: e0158031. [CrossRef ]

Masinde A, Gumodoka B, Kilonzo A, Mshana SE. Prevalence of urinary tract infection among pregnant women at Bugando Medical Centre, Mwanza, Tanzania. Tanzan J Health Res 2009; 11: 154-9. [CrossRef ]

Assefa A, Asrat D, Woldeamanuel Y, Hiwot Y, Abdella A, Me- lesse T. Bacterial profile and drug susceptibility pattern of urinary tract infection in pregnant women at Tikur Anbessa Speci- alized Hospital Addis Ababa, Ethiopia. Ethiop Med J 2008; 46: 227-35.

Hamdan HZ, Ziad AH, Ali SK, Adam I. Epidemiology of uri- nary tract infections and antibiotics sensitivity among pregnant women at Khartoum North Hospital. Ann Clin Microbiol An- timicrob 2011; 10: 2. [CrossRef ]

Jain V, Das V, Agarwal A, Pandey A. Asymptomatic bacteriu- ria &obstetric outcome following treatment in early versus late pregnancy in north Indian women. Indian J Med Res 2013; 137: 753-8.

Enayat K, Fariba F, Bahram N. Asymptomatic bacteriuria among pregnant women referred to outpatient clinics in Sanan- daj, Iran. Int Braz J Urol 2008; 34: 699-707. [CrossRef ]

Lumbiganon P, Laopaiboon M, Thinkhamrop J. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2010; 22: 95-9. [CrossRef ]

Lumbiganon P, Villar J, Laopaiboon M, Widmer M, Think- hamrop J, Carroli G, et al. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2009; 113: 339- 45. [CrossRef ]

Taşbakan MI, Pullukcu H, Yamazhan T, Arda B, Ulusoy S. Comparison of in-vitro activity of fosfomycin and other anti- bacterials in Escherichia coli strains isolated from community acquired urinary tract infections. ANKEM 2004; 18: 216-9.

Lecomte F, Allaert FA. The single-dose treatment of cystitis with fosfomycin trometamol (MonurilTM): an analysis of 15 controlled trials on 2048 patients. Med Malad Infect 1996; 26: 338-43. [CrossRef ]

Schito GC. Why fosfomycin trometamol as first line therapy for uncomplicated UTI? Int J Antimicrob Agents 2003; 22(Suppl 2): 79-83. [CrossRef ]

Warren JW. Practice guidelines for the treatment of uncompli- cated cystitis. Curr Urol Rep 2001; 2: 326-9. [CrossRef ]

Schnarr J, Smaill F. Asymptomatic bacteriuria and symptomatic urinary tract infections in pregnancy. Eur J Clin Invest 2008; 38(Suppl 2): 50-7. [CrossRef ]

Kaynak Göster

1177 1020

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kök Yüzey Örtülmesinin Asellüler Dermal Matriks ile Tedavisi

Kenan NAZAROĞLU, Tuğba ZENGİN ÇELİK, Ali ŞIRALI, Ufuk SEZER

Two Self-Stabbing Pneumothorax Cases

Ertan SÖNMEZ, Abuzer ÖZKAN, Bedia GÜLEN, Hüseyin METİN, Osman Cemil AKDEMİR

Impact of Follow-Up by the Child and Adolescent Psychiatrist on Emergency Department Re-Visit due to Child-Adolescent Psychiatric Causes

RAMAZAN GÜVEN, Seda Aybüke SARI, Mahmut BÜYÜKŞİMŞEK

Gebelik Dönemindeki Asemptomatik Bakteriüri: Prevalansı, Antibyotik Duyarlılığı ve Demografik Faktörlerle İlişkisi

LEBRİZ HALE AKTÜN TAMER, Nilay KARACA, Yaşam Kemal AKPAK

Atipik Klinik Seyirli Karotis Arter Diseksiyonu

Çiğdem DENİZ, Tuğçe ÖZDEMİR GÜLTEKİN, Gözde ERYİĞİT BARAN, Ayşe ARALAŞMAK, Ömer GÖKTEKİN, Talip ASİL

Birt-Hogg-Dube Sendromu

Nazan EMİROĞLU, Fatma Pelin CENGİZ, Zeynep TOSUNER, ANIL GÜLSEL BAHALI, Nahide ONSUN

Indefinite Azacitidine Treatment Until Progression May Provide Long-Term Disease Control in Elderly Patients with Acute Myelogenous Leukemia

Ali ESER, Aslıhan SEZGİN, Osman KARA, Süheyla UYAR BOZKURT

Pleural Effusion, Ascites, and Thrombocytopenia Associated with Acute Hepatitis A Virus Infection

Iskender EKİNCİ, Yusuf KAYAR

Phyotherapeutic Properties of Urfa Pistachio Nuts (Pistacia vera L. )

İSMAİL KOYUNCU, ABDÜRRAHİM KOÇYİĞİT, REŞAT DİKME, ŞAHBETTİN SELEK

Diffuse Alveolar Hemorrhage in Systemic Lupus Erythematosus Treated with Double Filtration Plasmapheresis

Güven ÇETİN, Tuba ÖZKAN, Seda TURGUT, Cumali KARATOPRAK, RÜMEYZA KAZANCIOĞLU