Atipik Klinik Seyirli Karotis Arter Diseksiyonu

Genç yaşta görülen serebrovasküler hastalıkların sebepleri ara- sında ekstrakraniyal ve intrakraniyal arteriyel diseksiyonlar gi- derek daha sık tanımlanmaktadır. Genç erişkinde kalıcı sekel ve mortalitenin söz konusu olduğu bu tablonun tedavisinde sıklıkla antikoagülan ilaçlar kullanılırken, giderek daha fazla hastada int- ravenöz trombolitik tedavi ve endovasküler tedavilerin uygulan- dığı bildirilmektedir. Bu yazıda akut ekstrakraniyal internal ka- rotis arter (ICA) diseksiyonu olan, intravenöz trombolitik tedavi (IVT) verilen, sonrasında atipik bir klinik seyir izleyen bir olgu ile birlikte ekstrakraniyal arter diseksiyonlarında agresif tedavile- rin etkinliği ve güvenilirliği tartışılmıştır.

Atypical Clinical Course in a Patient with Acute Carotid Artery Dissection

Extracranial or intracranial artery dissections are more frequently reported because of cerebrovascular disease occurring in young adults. This condition is more likely to be associated with perma- nent morbidity and mortality. While anti-coagulant medications are commonly used for its treatment, an increased use of intrave- nous thromobolytic agents and endovascular treatments has also been reported. In this paper, the case of a patient with an atypical clinical course following thrombolytic treatment for acute extra- cranial internal carotid artery (ICA) dissection is presented in the context of a discussion regarding the safety and efficacy of aggres- sive treatment for extracranial arterial dissections.

Kaynakça

Vergouwen MD. Intravenous thrombolysis in ischaemic stroke secondary to cervical artery dissection: safe but not effective? Eur J Neurol 2012; 19: 1155-6. [CrossRef ]

Putaala J, Metso AJ, Metso TM, Konkola N, Kraemer Y, Haa- paniemi E, et al. Analysis of 1008 consecutive patients aged 15 to 49 with first-ever ischemic stroke: the Helsinki young stroke registry. Stroke 2009; 40: 1195-1203. [CrossRef ]

Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med 2001; 344: 898- 906. [CrossRef ]

Morel A. Mechanism of ischemic infarct in spontaneous cervi- cal artery dissection. Stroke 2012; 43: 1354-61. [CrossRef ]

Chang AJ, Mylonakis E, Karanasias P, De Orchis DF, Gold R. Spontaneous bilateral vertebral artery dissections: case report and literature review. Mayo Clin Proc 1999; 74: 893-6. [CrossRef ]

García-Moncó JC, Fernández Cantón G, Gómez Beldarrain M. Bilateral vertebral artery dissection in a patient with afibrino- genemia. Stroke 1996; 27: 2325-7. [CrossRef ]

Rubiera M, Ribo M, Gado-Mederos R, Santamarina E, Delgado P, Montaner J, et al. Tandem internal carotid artery/ middle cere- bral artery occlusion: an independent predictor of poor outcome after systemic thrombolysis. Stroke 2006; 37: 2301-5. [CrossRef ]

Robertson JJ, Koyfman A. Cervical Artery Dissections: A Re- view, J Emerg Med 2016; 51: 508-18. [CrossRef ]

Kaynak Göster

1169 1018

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Phyotherapeutic Properties of Urfa Pistachio Nuts (Pistacia vera L. )

İSMAİL KOYUNCU, ABDÜRRAHİM KOÇYİĞİT, REŞAT DİKME, ŞAHBETTİN SELEK

Tedaviye Dirençli Çekiç Parmak Deformitesinde Yüzük Atel İle Tedavi

ZEYNEP HOŞBAY, Ethem GÜNEREN

Evaluation of Mean Platelet Volume and Other Complete Blood Count Parameters in Children with Atopic Asthma

Dilek GİRAY, Mehmet ÖZDEMİR

Indefinite Azacitidine Treatment Until Progression May Provide Long-Term Disease Control in Elderly Patients with Acute Myelogenous Leukemia

Ali ESER, Aslıhan SEZGİN, Osman KARA, Süheyla UYAR BOZKURT

Two Self-Stabbing Pneumothorax Cases

Ertan SÖNMEZ, Abuzer ÖZKAN, Bedia GÜLEN, Hüseyin METİN, Osman Cemil AKDEMİR

Birt-Hogg-Dube Sendromu

Nazan EMİROĞLU, Fatma Pelin CENGİZ, Zeynep TOSUNER, ANIL GÜLSEL BAHALI, Nahide ONSUN

Kök Yüzey Örtülmesinin Asellüler Dermal Matriks ile Tedavisi

Kenan NAZAROĞLU, Tuğba ZENGİN ÇELİK, Ali ŞIRALI, Ufuk SEZER

Gebelik Dönemindeki Asemptomatik Bakteriüri: Prevalansı, Antibyotik Duyarlılığı ve Demografik Faktörlerle İlişkisi

LEBRİZ HALE AKTÜN TAMER, Nilay KARACA, Yaşam Kemal AKPAK

Atipik Klinik Seyirli Karotis Arter Diseksiyonu

Çiğdem DENİZ, Tuğçe ÖZDEMİR GÜLTEKİN, Gözde ERYİĞİT BARAN, Ayşe ARALAŞMAK, Ömer GÖKTEKİN, Talip ASİL

Tekrarlayan Oral Aft ve Behçet Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi Değerlerinin Karşılaştırılması

Dilek BIYIK ÖZKAYA, Özlem Su KÜÇÜK, Nahide ONSUN