Agger Nasi Hücre Varlığı ile Frontal Sinüzit Arasındaki İlişki; Bilgisayarlı Tomografik Çalışma

Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT) kullanarak Agger naşi (AN) hücresi ile frontal sinüzit gelişimi arasındaki ilişkiyi belirlemek.Yöntemler: Çalışmaya frontal sinüzit nedeniyle BT çekilen 996 hasta (402 kadın 594 erkek; ortalama yaş 37,2±12,8 yıl, aralık: 18-75 yıl) dahil edildi. AN hücre varlığı kayıt altına alındı. AN hücre varlığına göre hastalar iki gruba ayrıldı. Tüm paranazal sinüs BT'ler Lund-Mackay skorlama (LMS) sistemine göre değerlendirildi. Grupların LMS değerleri karşılaştırıldı. Anlamlılık p

Relationship Between the Presence of Agger Nasi Cells and the Development of Frontal Sinusitis: a Computer-Assisted Anatomic Study

Objective: To use computed tomography (CT) to determine the relationship between agger nasi (AN) cells and the development of frontal sinusitis.Methods: In total, 996 patients (402 females and 594 males; average age, 37.2±12.8 years; range, 18-75 years) underwent a CT scan due to frontal sinusitis. The presence of AN cells was recorded. Patients were divided two groups according to the presence of the AN cell. The Lund– Mackay score (LMS) of each paranasal sinus shadow was evaluated in all patients. The LMS in the groups were compared. A p-value of

Kaynakça

1. Azila A, Irfan M, Rohaizan Y, Shamim AK. The prevalence of anatomical variations in osteomeatal unit in patients with chronic rhinosinusitis. Med J Malaysia 2011; 66: 191-4.

2. Lee WT, Kuhn FA, Citardi MJ. 3D computed tomographic analysis of frontal recess anatomy in patients without frontal sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131: 164-73. [CrossRef]

3. Kennedy DW, Zinreich SJ, Kuhn F, Shaalan H, Naclerio R, Loch E.Endoscopic middle meatal antrostomy:theory,technique and patency. Laryngoscope 1987; 97: 1-9. [CrossRef] 4. Messerklinger W. Endoscopy of the nose. Baltimore: Urban and Schwaaenberg, 1978.

5. Wormald PJ. The agger nasi cell: the key to understanding the anatomy of the frontal recess. Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 497-507. [CrossRef]

6. Orhan İ, Soylu E, Altın G, Yılmaz F, Çalım ÖF, Örmeci T.Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi.Abant Med J 2014; 3: 145-9. [CrossRef]

7. Pata YS, Ünal M, Akbaş Y. Paranazal sinüsler ve nazal kavitenin anatomik varyasyonları;bilgisayarlı tomografi çalışması.Türk Otolarengoloji Arşivi 2005; 43: 201-6.

8. Lund VJ, Mackay IS. Staging in rhinosinusitis. Rhinology 1993; 31: 183-4.

9. Jacobs JB, Lebowitz RA, Sorin A, Hariri S, Holliday R. Preoperative sagittal CT evaluation of the frontal recess. Am J Rhinol 2000; 14: 33-7. [CrossRef]

10. Meyer TK, Mehmet K, Smith MM, Smith TL. Coronal computed tomography analysis of frontal cells. Am J Rinol 2003; 17: 163-8.

11. DelGaudio JM, Hudgins PA, Venkatraman G, Beningfield A. Multiplanar computed tomographic analysis of frontal recess cells. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 131: 230-5. [CrossRef]

12. Eweiss AZ, Khalil HS. The prevalence of frontal cells and their relation to frontal sinusitis: a radiological study of the frontal recess area. ISRN Otolaryngol 2013; 2013: 687582.

13. Kubota K, Takeno S, Hirakawa K. Frontal recess anatomy in Japanese subjects and its effect on the development of frontal sinusitis: computed tomography analysis. J Otolaryngol Head Neck Surg 2015; 44: 21. [CrossRef]

Kaynak Göster

1171 1019

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hareket Bozukluklarında Cerrahi Tedavi Yöntemleri: Etki Mekanizmaları ve Kullanım Alanları

BEKİR ENES DEMİRYÜREK, Banu Özen BARUT

Rize İli Ardeşen İlçesindeki Yaşlılar Arasında Kronik Hastalık Sıklığı ve İlaç Kullanımı

DİDEM SARIMEHMET, SEVİLAY HİNTİSTAN

Refeeding (Yeniden Beslenme) Sendromu

Emel KOÇER, AYNUR GÖRMEZ

Predispozan Faktör Olmaksızın Erişkin Trakeosel

Burak ERTAŞ, Tuncay ULUĞ, Kubilay AYDIN

Üçüncü Basamak Sağlık Kurumunda Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda Mortalite Oranları Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi: 3945 Hastanın Analizi

İbrahim AKKOÇ, Esma YÜCETAŞ, İlke İŞİTEMİZ, Mehmet TOPTAŞ, Aytül TAŞ, Öznur ŞEN, Faruk ÖZGÜR, Hidayet ERGÜVEN

Midenin Primer Adenoskuamöz Karsinomu: İki Olgu Sunumu

MELİN GEÇER, Nurcan ÜNVER, Mustafa HASBAHÇECİ, Zuhal GÜCİN, Zeynep TOSUNER, Ezgi ÇOBAN, ADEM AKÇAKAYA, Sema ARICI

Pedicled latissimus dorsi myocutaneous flap in the reconstruction of the head and neck region: Experience with 17 patients

Kemalettin YILDIZ, Reşit Burak KAYAN, Ethem GÜNEREN

Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi Yapılan Hastada Nadir Bilateral Hepatik Arter Anomalisi (Michel Tip Sınıflandırılamayan)

Hüseyin ÇİYİLTEPE, Durmuş Ali ÇETİN, ULAŞ ADAY, Ebubekir GÜNDEŞ, Kamuran Cumhur DEĞER, MUSTAFA DUMAN

Kasık fıtığı tamirinde Lichtenstein, laparoskopik transabdominal preperitoneal ve laparoskopik total ekstraperitoneal yöntemlerin karşılaştırılması ve 104 hastalık deneyimimiz

İSMAİL CEM SORMAZ, Ömer Cenk CÜCÜK, Elnur HÜSEYNOV, Levent AVTAN

Agger Nasi Hücre Varlığı ile Frontal Sinüzit Arasındaki İlişki; Bilgisayarlı Tomografik Çalışma

Yakup YEĞİN, Mustafa ÇELİK, Baver Maşallah ŞİMŞEK, Burak OLGUN, Sinan CANPOLAT, Fatma Tülin KAYHAN