KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA

Öz 2008 Küresel krizin etkisinin azaltılması için uygulanan genişletici para politikaları, Avrupa’da PIIGS ülkeleri diye bilinen Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya’nın kamu borçlarının ve bütçe açıklarının daha da artmasına neden olmuştur. Bu durum ülkelerin risklerini gösteren CDS primlerinin de yükselmesine neden olmuştur. Küresel krizin etkisini Avrupa’da tamamen hissettirmeye başladığı 2009-2014 yılları arasında PIIGS ülkelerinin CDS primleri ile kamu borcu, bütçe açığı ve cari açık gibi makroekonomik göstergeler ile ilişkisi panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda kamu borcu ve işsizlik oranı gibi makroekonomik göstergelerdeki artışın ülke CDS primlerini yükselttiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akkaya, M., (2017). Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi, Maliye ve Finans Yazıları, 107, 129-146.

Black, F. ve Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 81(3).

Blanco, R., Brennan,S., and Mars, W, I. (2005). An Emprical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-Grade Bonds and Credit Default Swaps, The Journal of Finance, C.LX.s.5.

Bozkurt, İ. ve Kaya, V.,M. (2018). Arap Baharı Coğrafyasından Gelen Haberlerin CDS Primlerine Etkisi: Türkiye Örneği, UİİD-IJEAS, 20,1-16.

Brooks, C., (2008), Introductory Econometrics for Finance, Second Edition, 2008.

Çiftçi, D ve Çeviş, İ. (2012), Küresel Finansal Kriz Işığında Avrupa Borç Krizi ve Kredi Temerrüt Swapları İlişkisi, İktisat ve İşletme Finans, 27 (321), 57-84.

Cossin, D. ve Jung, G. (2005). Do Major Financial Crises Provide Information on Sovereign Risk to the Rest of the World? A Look at Credit Default Swap Markets, International Center for Financial Asset Management and Engineering, 134, 1-3.

Ersan, İ. ve Günay, S. ( 2009). Kredi Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları (CDSs) ve Kapatma Davasının Türkiye Riski Üzerine Etkisine Dair Bir Uygulama, Bankacılar Dergisi, 71, 3-22.

Fontana, A., ve Scheicher, M. (2010). An Analysis of Euro Area Sovereign CDS and Their Relation with Government Bonds, European Central Bank (ECB), Working Paper, No:1271.

Gujarati, N. D. (2003). Basic Econometrics, McGraw Hill, Fourth Edition, USA.

Hancı G.(2014).Kredi Temerrüt Takasları ve Bist-100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Açık Erişim https://www.iku.edu.tr/upp/8562/files/G%C3%B6rkem-Hanc%C4%B1(1).pdf

Jarrow, R.A ve Turnbull, S. (1995). Pricing Derivatives on Financial Securities Subject To Credit Risk, Journal of Finance, 50, 53-86.

Koy, A. (2014). Kredi Temerrüt Takasları (CDS) ve Tahviller Üzerine Ampirik Bir Çalışma, International Review of Economics and Management, 2(2), 63-76.

Kunt, S. A.,ve Taş, O. (2008). Kredi Temerrüt Swapları ve Türkiye’nin CDS Priminin Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Uygulama, İTÜ dergisi/sosyal bilimler, 5 (1), 78-89.

Levin, A. T., Lin, C. F. ve Chu, S. J. (2002). Unit Root Test in Panel Data: Asymtotic and Finite Sample Properities. Journal of Econometrics, 108 (1), 1-24.

Litterman, R. ve Iben, T. (1991).Corporate Bond Valuation and the Term Structure of Interest Rates, Journal of Portfolio Management, Spring, 52-64.

Longstaff, F., Pan, J.,Pedersen, H. L.,ve Singletonb, J, K. (2011). How Sovereign is Sovereign Credit Risk?, American Economic Journal, 3(2), 75-103.

Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, Journal of Finance, 2, 449-470.

Realdon, M. (2008). Credit Default Swap Rates and Stock Prices, Applied Financial Economics Letters. C.IV. 4, 241-248.

Remolana, M. E., Scatigna, M., ve Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion, The Journal of Fixed Income, 17(4), 57-71.

Skinner, S. F., ve Townend, G. T. (2002). An Empirical Analysis of Credit Default Swaps, International Review of Financial Analysis, 11(3), 297-309.

Tatoğlu, Y. F. (2016), Panel Veri Ekonometrisi, Genişletilmiş 3.Baskı, Beta Yayınları.

Timurtaş, M., E. ve Erarslan, C. (2015), Avrupa Borç Krizinin Seçilmiş Örnekleri Üzerindeki Etkileri, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi,1(2), 17-54.

Ulusoy, A. ve Ela, M. (2014). Avrupa Borç Krizi ve Türkiye İçin Öneriler, HAK-İŞ Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, 3(7), 85-119.

Welstroffer, C. (2009), Credit default Swaps, Deutshche Bank Research, Current Issues, 1-28.

Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regression Equations and Tests for Aggregation Bias, Journal of the American Statistical Association, 57, 348–368.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beykozad756860, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {20 - 35}, doi = {10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35}, title = {KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Kantar, Lokman} }
APA Kantar, L . (2020). KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA . Beykoz Akademi Dergisi , 8 (1) , 20-35 . DOI: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35
MLA Kantar, L . "KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA" . Beykoz Akademi Dergisi 8 (2020 ): 20-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beykozad/issue/56034/756860>
Chicago Kantar, L . "KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA". Beykoz Akademi Dergisi 8 (2020 ): 20-35
RIS TY - JOUR T1 - KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA AU - Lokman Kantar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35 DO - 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 35 VL - 8 IS - 1 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35 UR - https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA %A Lokman Kantar %T KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA %D 2020 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 8 %N 1 %R doi: 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35 %U 10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35
ISNAD Kantar, Lokman . "KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA". Beykoz Akademi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2020): 20-35 . https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35
AMA Kantar L . KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA. Beykoz Akademi Dergisi. 2020; 8(1): 20-35.
Vancouver Kantar L . KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA. Beykoz Akademi Dergisi. 2020; 8(1): 20-35.
IEEE L. Kantar , "KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA", Beykoz Akademi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 20-35, Haz. 2020, doi:10.14514/byk.m.26515393.2020.8/1.20-35

3237 1610

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Murat KARABULUT, Pınar Yıldız KUMRU, Fatma Serab ONURSAL

KÜMELEME ANALİZİ İLE TÜRKİYE’DEKİ NAKLİYAT VE TOPLAM SİGORTA PRİM GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hakan ÖZCAN, İbrahim UZPEDER

ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İZMİR’DEKİ DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Selin BİTİRİM OKMEYDAN

TFRS-10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR STANDARDINA GÖRE KONTROL GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMİN AMPİRİK ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN HOLDİNG ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Başak ERDEM, Gözde GÜRBÜZ

DENEYİMSEL PAZARLAMADA GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI KULLANIMININ DENEYİM DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK MENÜ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nevin KARABIYIK YERDEN, Başak DEĞERLİ, Mert UYDACI, İlknur ERGÜN TUNCAY

TELEVİZYONDA VE DİJİTAL PLATFORMDA DURUM KOMEDİSİ: JET SOSYETE ÖRNEĞİ

Gülcan YUMURTACI

MUTLULUK-DAVRANIŞ MODELİ: TÜKETİCİLERİN MENTAL İYİ OLUŞ HÂLİNİN ONLİNE FİİLİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Zübeyir ÇELİK, Bulut DÜLEK

MAĞAZA KİŞİLİĞİ VE ÖZ BENLİK UYUMUNUN MAĞAZA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Canan ERYİĞİT, Zeynep EREN

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNMENT ACTIVITIES AND THE FINANCIAL PERFORMANCE BY PANEL DATA ANALYSIS UNDER CROSS-SECTIONAL DEPENDENCY: AN INVESTIGATION ON THE COMPANIES LISTED IN THE BORSA ISTANBUL CORPORATE GOVERNANCE INDEX

Mustafa ÖZYEŞİL, Havane TEMBELO

ÖRGÜTSEL PAZAR YÖNELİMİNİN YÖNETİM İNOVASYONUNA ETKİSİNDE İŞ KARMAŞIKLIĞININ ROLÜ

Yasin AKSOY