Yetişkin Çölyak Hastalarının Glutensiz Diyete Uyumu

Amaç: Çölyak hastalığı intestinal emilim bozukluğu karakterizedir ve bilinen tek etkili tedavisi ömür boyu glutensiz diyete uyumdur. Glutensiz diyete uymak intestinal mukozayı önemli ölçüde iyileştirebilir ve morbidite ve mortalite riskini azaltabilir. Bu çalışmanın amacı yetişkin çölyak hastalarının glutensiz diyete uyumlarını incelemektir. Bireyler ve Yöntem: Toplam 45 yetişkin (13 erkek, 32 kadın) çölyak hastası çalışmaya alınmıştır. Bütün katılımcılara genel demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları ve glutensiz diyete uyumları ile ilgili sorular içeren bir anket uygulanmıştır. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değerleri katılımcılar tarafından bildirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık p

Gluten-Free Diet Adherence of Adult Celiac Disease Patients

Aim: Celiac disease is characterized by intestinal malabsorption and only effective treatment is lifelong strict adherence to gluten-free diet. Adherence to gluten-free diet can significantly restore intestinal mucosa, decrease morbidity and mortality. Aim of this study is to determine gluten-free diet adherence of adult celiac disease patients. Subjects and Method: A total of 45 adults (13 male, 32 female) participated in the study. Subjects completed a questionnaire including general demographic characteristics, nutritional habits, information about adherence to gluten-free diet. Weight and height measurements were self-reported. Statistical significance was accepted as p

Kaynakça

1. Abenavoli L, Delibasic M, Peta V, Turkulov V, De Lorenzo A, Medic-Stojanoska M. Nutritional profile of adult patients with celiac disease. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19(22):4285-92.

2. Dalgic B, Sari S, Basturk B, Ensari A, Egritas O, Bukulmez A, et al. Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children. Am J Gastroenterol. 2011;106(8):1512-7.

3. Rivera E, Assiri A, Guandalini S. Celiac disease. Oral Dis. 2013;19(7):635-41.

4. Amil Dias J. Celiac Disease: What Do We Know in 2017? GE Port J Gastroenterol. 2017;24(6):275-8.

5. Koehler P, Wieser H, Konitzer K. Celiac Disease - A Complex Disorder. In: Koehler P, Wieser H, Konitzer K, editors. Celiac Disease and Gluten. 1st ed. Boston:Academic Press; 2014. p.1-96.

6. Parzanese I, Qehajaj D, Patrinicola F, Aralica M, Chiriva-Internati M, Stifter S, et al. Celiac disease: From pathophysiology to treatment. World J Gastrointest Pathophysiol. 2017;8(2):27-38.

7. Bascunan KA, Vespa MC, Araya M. Celiac disease: understanding the gluten-free diet. Eur J Nutr. 2017;56(2):449-59.

8. Kelly CP, Bai JC, Liu E, Leffler DA. Advances in diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterology. 2015;148(6):1175-86.

9. White LE, Bannerman E, Gillett PM. Coeliac disease and the gluten-free diet: a review of the burdens; factors associated with adherence and impact on health-related quality of life, with specific focus on adolescence. J Hum Nutr Diet. 2016;29(5):593-606.

10. Muhammad H, Reeves S, Jeanes YM. Identifying and improving adherence to the gluten-free diet in people with coeliac disease. Proc Nutr Soc. 2019;11:1-8.

11. Hall NJ, Rubin G, Charnock A. Systematic review: adherence to a gluten-free diet in adult patients with coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30(4):315- 30.

12. Aydoğdu S, Tümgör G, Yüksekkaya HA, Çakır M, Karakoyun M, İldan Çalım S, ve ark. Ülkemizde Çölyaklıların Diyete Uyum Sorunları. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, 2012, Hatay, Türkiye, Kongre kitabı 2012; s. 58.

13. Villafuerte-Galvez J, Vanga RR, Dennis M, Hansen J, Leffler DA, Kelly CP, et al. Factors governing long-term adherence to a gluten-free diet in adult patients with coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2015;42(6):753- 60.

14. Muhammad H, Reeves S, Ishaq S, Mayberry J, Jeanes YM. Adherence to a gluten free diet is associated with receiving gluten free foods on prescription and understanding food labelling. Nutrients. 2017;9(7):705.

15. Halmos EP, Deng M, Knowles SR, Sainsbury K, Mullan B, Tye-Din JA. Food knowledge and psychological state predict adherence to a gluten-free diet in a survey of 5310 Australians and New Zealanders with coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018;48(1):78-86.

16. Lovik A, Skodje G, Bratlie J, Brottveit M, Lundin KE. Diet adherence and gluten exposure in coeliac disease and self-reported non-coeliac gluten sensitivity. Clin Nutr. 2017;36(1):275-80.

17. Lebwohl B, Sanders DS, Green PHR. Coeliac disease. The Lancet. 2018;391(10115):70-81.

18. Sue A, Dehlsen K, Ooi CY. Paediatric patients with coeliac disease on a gluten-free diet: nutritional adequacy and macro- and micronutrient imbalances. Curr Gastroenterol Rep. 2018;20(1):2.

19. Shepherd SJ, Gibson PR. Nutritional inadequacies of the gluten-free diet in both recently-diagnosed and longterm patients with coeliac disease. J Hum Nutr Diet. 2013;26(4):349-58.

20. Malandrino N, Capristo E, Farnetti S, Leggio L, Abenavoli L, Addolorato G, et al. Metabolic and nutritional features in adult celiac patients. Dig Dis. 2008;26(2):128-33.

Kaynak Göster