Kırmızıbiber Tüketiminin Akut İştaha Etkisi

Amaç: Bu çalışma, farklı miktarlarda kırmızıbiber tüketiminin iştah üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Tek kör, randomize, çapraz geçişli planlanan çalışmaya, 18-50 yaş arası (27.4±10.1 yıl) 12 sağlıklı erkek birey katılmıştır. Çalışmada; aralarında bir haftalık arınma periyodu olan üç ziyaret gerçekleştirilerek, her ziyarette randomize olarak farklı dozda [kontrol (0 g), 1 g veya 10 g] kırmızıbiber içeren öğle öğünü verilmiştir. Öğün tüketiminden hemen önceki ve öğünden sonraki (t= 0, 15, 30, 45, 60, 75 ve 90 dakika) iştah parametreleri vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: VAS ile elde edilen skorların zamana göre değişim grafiklerinin eğri altında kalan alan (AUC) değerlerinde kontrole kıyasla, yalnızca yüksek doz (10 g) kırmızıbiber tüketimiyle tokluk skorları artarken (p=0.004), prospektif besin tüketim isteği skorları azalmıştır (p=0.003). Bireyler, alışkın oldukları dozda (1 g) kırmızıbiber tükettiğinde iştah üzerine istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik olmamıştır (p>0.05). Kırmızıbiber tüketim miktarları ile yağlı, tuzlu, şekerli veya ekşi besin tüketme isteği açısından fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Yüksek doz kırmızıbiber tüketiminin iştahı azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

The Effect of Red Pepper Consumption on Acute Appetite

Aim: The aim of this study was to investigate the effects of different doses of red pepper consumption on appetite. Subjects and Method: This single-blind, randomized, cross-over study was conducted on 12 healthy male volunteers aged between 18-50 years old (27.4±10.1 years). The study was performed in three sessions with one-week wash-out periods between each session. Participants consumed a standardized lunch with 0 g (control), 1 g and 10 g of red pepper in randomized order in each session. Appetite parameters were measured by visual analog scale (VAS) immediately before and after meals (t = 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 minutes). Results: Compared to the control, only highest dose (10 g) of red pepper consumption increased the Area Under Curve (AUC) scores of satiety (p=0.004) and decreased the AUC scores of prospective food consumption (p=0.003). Appetite was not significantly affected with lower consumption of red pepper (1 g). There was no difference between the doses in terms of desire to eat fatty, salty, sugary or sour foods (p>0.05). Conclusion: It was concluded that consumption of higher dose of red pepper (10 g) may reduce appetite.

Kaynakça

Demiray E, Tülek Y. Kurutma işleminin kırmızı biberdeki renk maddelerine etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2012;7(3):1-10.

Yang XY, Du G-H. Capsaicin. In: Du GH, editor. Natural Small Molecule Drugs from Plants: Springer; 2018 [cited 2019 08 29]. p. 397-402. Available from: https://www. springer.com/gp/book/9789811080210.

Firat YY, Tunçil E, Çelebi N, Çevik S, Öner N. Kadınların baharat kullanımına yönelik alışkanlıkları, inanışları ve bilgi düzeyleri. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018;5(1):24-35.

Rollyson WD, Stover CA, Brown KC, Perry HE, Stevenson CD, McNees CA, et al. Bioavailability of capsaicin and its implications for drug delivery. J Control Release. 2014;196:96-105.

Yazğan B, Yazğan Y, Nazıroğlu M. Ağrı moleküler yolaklarında TRPV1 katyon kanalının önemi. Fırat Tıp Dergisi. 2016;21(1):1-10.

Weerapan Khovidhunkit M. Pharmacokinetic and the effect of capsaicin in Capsicum frutescens on decreasing plasma glucose level. J Med Assoc Thai. 2009;92(1):10813.

Zhang L, Zhou M, Fang G, Tang Y, Chen Z, Liu X. Hypocholesterolemic effect of capsaicinoids by increased bile acids excretion in ovariectomized rats. Mol Nutr Food Res. 2013;57(6):1080-8.

Lin Y-T, Wang H-C, Hsu Y-C, Cho C-L, Yang M-Y, Chien C-Y. Capsaicin induces autophagy and apoptosis in human nasopharyngeal carcinoma cells by downregulating the PI3K/AKT/mTOR pathway. Int J Mol Sci. 2017;18(7):134359.

Srinivasan K. Biological activities of red pepper (Capsicum annuum) and its pungent principle capsaicin: a review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016;56(9):1488-500.

Zsiborás C, Mátics R, Hegyi P, Balaskó M, Pétervári E, Szabó I, et al. Capsaicin and capsiate could be appropriate agents for treatment of obesity: a metaanalysis of human studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018;58(9):1419-27.

Whiting S, Derbyshire E, Tiwari B. Could capsaicinoids help to support weight management? A systematic review and meta-analysis of energy intake data. Appetite. 2014;73:183-8.

Ludy M-J, Moore GE, Mattes RD. The effects of capsaicin and capsiate on energy balance: critical review and meta-analyses of studies in humans. Chem Senses. 2011;37(2):103-21.

Janssens PL, Hursel R, Westerterp-Plantenga MS. Capsaicin increases sensation of fullness in energy balance, and decreases desire to eat after dinner in negative energy balance. Appetite. 2014;77:46-51.

Yoshioka M, St-Pierre S, Drapeau V, Dionne I, Doucet E, Suzuki M, et al. Effects of red pepper on appetite and energy intake. Br J Nutr. 1999;82(2):115-23.

Reinbach HC, Smeets A, Martinussen T, Møller P, Westerterp-Plantenga M. Effects of capsaicin, green tea and CH-19 sweet pepper on appetite and energy intake in humans in negative and positive energy balance. Clin Nutr. 2009;28(3):260-5.

Smeets AJ, Westerterp-Plantenga MS. The acute effects of a lunch containing capsaicin on energy and substrate utilisation, hormones, and satiety. Eur J Nutr. 2009;48(4):229-34.

Fukuda H, Mizuta Y, Isomoto H, Takeshima F, Ohnita K, Ohba K, et al. Ghrelin enhances gastric motility through direct stimulation of intrinsic neural pathways and capsaicin-sensitive afferent neurones in rats. Scand J Gastroenterol. 2004;39(12):1209-14.

Isleem M. Acı biber, sumak ve çiğnemenin inkretin hormon salgısı üzerindeki etkisi [Uzmanlık tezi]. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul; 2010.

Rigamonti AE, Casnici C, Marelli O, De Col A, Tamini S, Lucchetti E, et al. Acute administration of capsaicin increases resting energy expenditure in young obese subjects without affecting energy intake, appetite, and circulating levels of orexigenic/anorexigenic peptides. Nutr Res. 2018;52:71-9.

Van Avesaat M, Troost FJ, Westerterp-Plantenga MS, Helyes Z, Le Roux CW, Dekker J, et al. Capsaicin-induced satiety is associated with gastrointestinal distress but not with the release of satiety hormones. Am J Clin Nutr. 2015;103(2):305-13.

Reinbach HC, Martinussen T, Møller P. Effects of hot spices on energy intake, appetite and sensory specific desires in humans. Food Qual Prefer. 2010;21(6):655-61.

Ludy M-J, Mattes RD. The effects of hedonically acceptable red pepper doses on thermogenesis and appetite. Physiol Behav. 2011;102(3-4):251-8.

Andersen B, Byrne D, Bredie W, Møller P. Cayenne pepper in a meal: Effect of oral heat on feelings of appetite, sensory specific desires and well-being. Food Qual Prefer. 2017;60:1-8.

Westerterp-Plantenga M, Smeets A, Lejeune M. Sensory and gastrointestinal satiety effects of capsaicin on food intake. Int J Obes. 2005;29(6):682-8.

Flint A, Raben A, Blundell J, Astrup A. Reproducibility, power and validity of visual analogue scales in assessment of appetite sensations in single test meal studies. Int J Obes. 2000;24(1):38-48.

Hursel R, Westerterp-Plantenga M. Thermogenic ingredients and body weight regulation. Int J Obes. 2010;34(4):659-69.

Astrup A, Kristensen M, Gregersen NT, Belza A, Lorenzen JK, Due A, et al. Can bioactive foods affect obesity? Ann N Y Acad Sci. 2010;1190(1):25-41.

Yoshioka M, Imanaga M, Ueyama H, Yamane M, Kubo Y, Boivin A, et al. Maximum tolerable dose of red pepper decreases fat intake independently of spicy sensation in the mouth. Br J Nutr. 2004;91(6):991-5.

Smeets AJ, Janssens PL, Westerterp-Plantenga MS. Addition of capsaicin and exchange of carbohydrate with protein counteract energy ıntake restriction effects on fullness and energy expenditure. J Nutr. 2013;143(4):442-7.

Kaynak Göster

301 147

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Diyetle Tuz Alımının Besin Tercihi ve Tüketimine Etkisi

Büşra TURAN DEMİRCİ, Zehra BÜYÜKTUNCER

Kadınların Meme Kanseri Bilgisinin Beslenme Durumu ve Yaşam Biçimlerine Olan Etkisinin Risk Analizi ile İncelenmesi

Rüksan ÇEHRELİ, Ayla AÇIKGÖZ, Hülya ELLİDOKUZ

Epigenetik Mekanizmaların Besinlerin Biyoaktif Bileşenleri ile İlişkisi

Deniz MIHÇIOĞLU

Hipertansiyon Hastası Yaşlı Bireylerde DASH Diyetine Uyumun Kan Basıncı, Antropometrik Ölçümler ve Diyet Alımı Üzerine Etkisi

Bilgin KARAOSMAN, Müjgan ÖZTÜRK

Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler mi?

Sevde MERCAN, Hülya Gökmen ÖZEL

Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi

Şeyda GÜNGÖR

Curcumin ve Meslektaşlarımızdan Beklediğimiz Editöre Mektuplar

Türkan KUTLUAY MERDOL

“Yedi Puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme’nin (SGD-7P)” Türkçe’ye Uyarlanması ve Hemodiyaliz Hastaları Üzerinde Pilot Çalışma ile SGD-3P Uyumunun Değerlendirilmesi

İrem OLCAY EMİNSOY, Gül KIZILTAN, Mehtap Akcil OK, M. Gökhan EMİNSOY, Emel Aydan ORAL, Cihat Burak SAYIN

Ambalajlı Ürünlerin Paket Üzerinde ve İnternet Ortamında Verilen Besin Ögesi Bilgilerinin Tutarlılığı: Çikolata Örneği

Ayşe Tülay BAĞCI BOSİ, Zeynep DEVRAN MUHARREMOĞLU, Nasiman ALİLİ, Rudina CENGU, Ahmet EL DANDACHLİ, Hanife SELVİ, Tuğba SARIOĞLU

Kırmızıbiber Tüketiminin Akut İştaha Etkisi

Elif TUNÇLİ, Gürhan DÖNMEZ, Mehmet FİSUNOĞLU