Hipertansiyon Hastası Yaşlı Bireylerde DASH Diyetine Uyumun Kan Basıncı, Antropometrik Ölçümler ve Diyet Alımı Üzerine Etkisi

Amaç: Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir sağlık merkezine kayıtlı yaşlı hipertansiyon hastalarında, ‘Hipertansiyonu Önlemek için Diyet Yaklaşımları’na (Dietary Approaches to Stop Hypertension DASH) uyumun kan basıncı, antropometrik ölçümler ve diyetle alım üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Araştırmaya 60 yaş üzeri 133 hipertansiyon hastası (%18 erkek) dahil edilmiştir. Hastaların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, sistolik (SKB) ve diyastolik kan basıncı (DKB) ölçülmüştür. Hastaların diyetle alımını değerlendirmek için 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı alınmıştır. Bireylerin DASH diyetine uyumu ‘düşük uyum: 0.05). Hem beden kütle indeksi, hem de kardiyovasküler risk faktörlerinden biri olan bel/boy oranının her iki grup arasında benzer olduğu görülmüştür (p>0.05). DASH diyetine yüksek uyum gösteren bireylerde, düşük uyum gösteren bireylere göre sebze ve süt ürünleri gruplarının tüketim miktarları tüm bireylerde daha yüksek, meyve tüketimi yalnızca kadın bireylerde yüksek ve şeker tüketimi tüm bireylerde daha düşük bulunmuştur (p

The Effect of Adherence to DASH Diet on Blood Pressure, Anthropometric Measurements and Dietary Intakes in Elderly Hypertension Patients

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of adherence to Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on blood pressure, anthropometric measurements and dietary intakes of elderly hypertension patients, who were admitted to a public health centre in Turkish Republic of Northern Cyprus. Subjects and Method: Study was held on 133 hypertensive patients over 60 years of age (18% men). Height, body weight, waist circumference, systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were measured. Dietary intakes were determined by using 24-hour dietary recall. Adherence to DASH diet was evaluated as follows: “0.05). Both body mass index (BMI) and waist to height ratio, as one of the main cardiovascular risk factors, were found similar between groups (p>0.05). The group with high adherence had significantly higher vegetable and dairy consumption and lower sugar consumption as compared to low adherence group, while the fruit consumption was only significantly higher in women (p

Kaynakça

World Health Organization. World Report on Ageing and Health: Healthy Ageing, Luxemburg: World Health Organization; 2015. p.246.

Sönmez S, Temel BA, Vural KB. Yaşlılarda beslenme sağlığını etkileyen faktörler: Balıkesir İli Göçmen Konutları Beldesi örneği. Aile ve Toplum Dergisi, 2007;(12):33-46.

World Health Organization. Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014. Switzerland: World Health Organization; 2014. 280

Üner S, Balcılar M, Ergüder T. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi. Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı 2017 (STEPS). Ankara: World Health Organization; 2018. s.138.

Conlin PR, Chow, D, Miller ER, Svetkey LP, Lin PH, Harsha DW, et al. The effect of dietary patterns on blood pressure control in hypertensive patients: results from the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) trial. Am J Hypertens. 2000;13(9):949-55.

Saneei P, Abargouei SA, Esmaillzadeh A, Azadbakht L. Influence of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on blood pressure: A systematic review and meta-analysis on randomized controlled trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24:1253-61.

Ndanuko RN, Tapsell LC, Charlton KE, Neale EP, Batterham MJ. Dietary patterns and blood pressure in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Nutr. 2016;7(1):76-89.

Kwan MWM, Wong MCS, Wang HHX, Liu LQK, Lee SLC, Yan YPB. Compliance with the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet: A systematic review. PLoS ONE 2013;8(10):e78412.

Folsom RA, Parker DE, Harnack JL. Degree of concordance with DASH diet guidelines and ıncidence of hypertension and fatal cardiovascular disease. Am J Hypertens. 2007;20:225–32.

Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, Gravses J, Hill MN, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals part 1: Blood Pressure Measurement in Humans A Statement for Professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Circulation. 2005;111:697-716.

Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER). Pekcan G, Şanlıer N, Baş M, Başoğlu S, Acar Tek N, editörler. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1031: 2015. s.54.

Meseri R, Uçku R, Ünal B. Waist:height ratio: a superior index in estimating cardiovascular risks in Turkish adults Public Health Nutr. 2013;17(10):224652.

Rakıcıoğlu N, Tek AN, Ayaz A, Pekcan G. Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu: Ölçü ve Miktarları, 3. Baskı, Ankara: Ata Ofset Matbaacılık; 2012.s.132.

Beslenme Bilgi Sistemi (BeBiS). Versiyon 7.0, 2017, İstanbul.

Casanova MA, Medeiros F, Oigman W, Neves FM. Low concordance with the DASH plan is associated with higher cardiovascular risk in treated hypertensive patients. ISRN Hypertens. 2014;14:1-8.

Mellen BP, Gao KS, Vitolins ZM, Goff CD. Deteriorating dietary habits among adults with hypertension. Arch Intern Med. 2008;168(3):308-14.

Leon-Munoz LM, Guallar-Castillon P, Graciani A, Lopez Garcia E, Mesas EA, Taboada MJ. Dietary habits of the hypertensive population of Spain: accordance with the DASH diet and the Mediterranean diet. J Hypertens. 2012;30:1373-82.

Fitzgerald KC, Chiuve SE, Buring JE, Ridker PM, Glynn RJ. Comparison of associations of adherence to a Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-style diet with risks of cardiovascular disease and venous thromboembolism. J Thromb Haemost. 2011; 10(2):18998.

Staffileno AB, Tangney CC, Wilbur J, Marquez XD, Fogg L, Manning A. Dietary Approaches to Stop Hypertension patterns in older Latinos with or at risk for hypertension. J Cardiovasc Nurs. 2013;28(4):338-47.

Mokhtari Z, Nasrollahzadeh J, Miri R, Rashidkhani B, Hosseini S. Relationship between dietary approaches to stop hypertension score and presence or absence of coronary heart diseases in patients referring to Imam Hossein Hospital, Tehran, Iran. ARYA Atheroscler. 2013;9(6):319-25.

Harrington MJ, Fitzgerald PA, Kearney MP, McCarthy CJV, Madden J, Browne G. DASH diet score and distribution of blood pressure in middle-aged men and women. Am J Hypertens. 2013;26(11):1311-20.

Jiang J, Liu M, Troy LM, Bangalore S, Hayes RB, Parekh N. Concordance with DASH diet and blood pressure change: results from the Framingham Offspring Study (1991–2008). J Hypertens. 2015;33(11):2223-30.

Levitan EB, Wolk A, Mittleman MA. Relation of consistency with the dietary approaches to stop hypertension diet and incidence of heart failure in men aged 45 to 79 years. Am J Cardiol. 2009;104(10):1416-20.

Kotchen TA. Obesity-related hypertension: epidemiology, pathophysiology, and clinical management. Am J Hypertens. 2010;23(11):1170-8.

Nurdiantami Y, Watanabe K, Tanaka E, Pradono J, Anme T. Association of general and central obesity with hypertension. Clin Nutr. 2018;37(4):1259-63.

Ben-Dov I, Grossman E, Stein A, Shachor D, Gaides M. Marked weight reduction lowers resting and exercise blood pressure in morbidly obese subjects. Am J Hypertens. 2000;13(3):251-5.

Akman M, Budak Ş, Kendir M. Genel dahiliye polikliniğine başvuran hastalarda obezite sıklığı ve ilişkili sağlık problemleri. Marmara Med J. 2004;17(3):113-20.

Beasley J, Viswanathan S, Wylie-Rosett J. Associations between change in DASH diet scores and CVD risk factors in the PREMIER Trial. FASEB J. 2014;28(1):Abstract number 369.1.

Kaynak Göster

481 258

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kadınların Meme Kanseri Bilgisinin Beslenme Durumu ve Yaşam Biçimlerine Olan Etkisinin Risk Analizi ile İncelenmesi

Rüksan ÇEHRELİ, Ayla AÇIKGÖZ, Hülya ELLİDOKUZ

Epigenetik Mekanizmaların Besinlerin Biyoaktif Bileşenleri ile İlişkisi

Deniz MIHÇIOĞLU

Kırmızıbiber Tüketiminin Akut İştaha Etkisi

Elif TUNÇLİ, Gürhan DÖNMEZ, Mehmet FİSUNOĞLU

Hipertansiyon Hastası Yaşlı Bireylerde DASH Diyetine Uyumun Kan Basıncı, Antropometrik Ölçümler ve Diyet Alımı Üzerine Etkisi

Bilgin KARAOSMAN, Müjgan ÖZTÜRK

Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler mi?

Sevde MERCAN, Hülya Gökmen ÖZEL

Ambalajlı Ürünlerin Paket Üzerinde ve İnternet Ortamında Verilen Besin Ögesi Bilgilerinin Tutarlılığı: Çikolata Örneği

Ayşe Tülay BAĞCI BOSİ, Zeynep DEVRAN MUHARREMOĞLU, Nasiman ALİLİ, Rudina CENGU, Ahmet EL DANDACHLİ, Hanife SELVİ, Tuğba SARIOĞLU

Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi

Şeyda GÜNGÖR

Diyetle Tuz Alımının Besin Tercihi ve Tüketimine Etkisi

Büşra TURAN DEMİRCİ, Zehra BÜYÜKTUNCER

“Yedi Puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme’nin (SGD-7P)” Türkçe’ye Uyarlanması ve Hemodiyaliz Hastaları Üzerinde Pilot Çalışma ile SGD-3P Uyumunun Değerlendirilmesi

İrem OLCAY EMİNSOY, Gül KIZILTAN, Mehtap Akcil OK, M. Gökhan EMİNSOY, Emel Aydan ORAL, Cihat Burak SAYIN

Curcumin ve Meslektaşlarımızdan Beklediğimiz Editöre Mektuplar

Türkan KUTLUAY MERDOL