Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı

Öz Osmanlı Ülkesi, Vilayet veya Eyalet olarak adlandırılan büyük idari ünitelere ayrılmıştır. Bu vilayet ve eyaletler "Sancak" veya “Liva”lara, bunlar da sırasıyla kazalar, nahiyeler ve köy ile mezralara bölünürdü. Vilayet ve sancakların başlarına sivil ve askeri yönetimi şahsında toplayan beyler atanırdı. Bu beylere zamanın kullanılan üç dilinden yerine ve durumuna göre, eyalet valisine Türkçe Beylerbeyi, Farsça Mîr-i Mîrân, Arapça Emîrü'l-Livâ denirdi. Sancak yöneticisine ise, Türkçe Sancakbeyi, Farsça Mîr-i Livâ denilirdi. Arapçada pek kullanılmıyordu. Beylerbeylik payesi illerde birden çok sancak oluşundan ve her bir sancağın başında bir Bey oluşundan ileri gelmektedir. Vilayet valisi olan Bey, ilinin Beyi olduğundan Beylerbeyi oluyordu. Beylerbeyi ve sancakbeyi, sivil yönetici sıfatıyla eyalet ve sancağın valileri durumundaydılar. Fakat bunlar, aynı zamanda savaş halinde illerinden ve sancaklarından çıkacak timarlı askerlerden oluşan kuvvetlerin kumandanlığını da üstleniyorlardı. Sancakbeyleri, kuvvetlerin kumandanı sıfatıyla Beylerbeyinin sancağı altında toplanırlardı. Bunların atamaları Divan tarafından olurdu. Yani merkezi hükümete karşı sorumluydular. Beylerbeyi, eyaletteki sancaklardan birinde otururdu. Bu sancak, o zaman Bey Sancağı adıyla anılırdı. Buraya artık bir diğer sancakbeyi ataması gerekmiyordu. Sancak beyi ise, sancak merkezindeki kazada ikamet ederdi. Sancakbeyini, diğer kaza ve nahiyelerde Zaim, Subaşı veya Voyvoda dedikleri ve daha çok asayiş işleriyle görevli bir kimse temsil ederdi. Sancakbeyine ait rüsûmu da bunlar tahsil ederlerdi. Fakat Beylerin hilafına bunların atamaları merkezden olmayıp çalışacakları kaza Kadısına, sancakbeyinden atamayı bildiren mektubuyla giderlerdi. Görev süreleri de nisbeten kısaydı.

Kaynak Göster

Bibtex @Çeviri { ttkbelleten946701, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, eissn = {2791-6472}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {1990}, volume = {54}, pages = {1233 - 1258}, doi = {}, title = {Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı}, key = {cite}, author = {Sahillioğlu, Halil} }
APA Sahillioğlu, H . (1990). Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı (M. Öztürk, Çev.) . BELLETEN , 54 (211) , 1233-1258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/issue/62572/946701
MLA Sahillioğlu, H . "Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı" Çev. Mustafa Öztürk . BELLETEN 54 (1990 ): 1233-1258 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/issue/62572/946701>
Chicago Sahillioğlu, H . "Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı". Çev., Mustafa Öztürk. BELLETEN 54 (1990 ): 1233-1258
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı AU - Halil Sahillioğlu Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 1233 EP - 1258 VL - 54 IS - 211 SN - 0041-4255-2791-6472 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BELLETEN Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı %A Halil Sahillioğlu %T Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı %D 1990 %J BELLETEN %P 0041-4255-2791-6472 %V 54 %N 211 %R %U
ISNAD Sahillioğlu, Halil . "Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı". Çev. Mustafa Öztürk. BELLETEN 54 / 211 (Aralık 1990): 1233-1258 .
AMA Sahillioğlu H . Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı. TTK BELLETEN. 1990; 54(211): 1233-1258.
Vancouver Sahillioğlu H . Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı. Öztürk M, Çev. BELLETEN. 1990; 54(211): 1233-1258.
IEEE H. Sahillioğlu , "Osmanlı Döneminde Irak'ın İdarî Taksimatı", BELLETEN, c. 54, sayı. 211, ss. 1233-1258, Ara. 1990