Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı

Öz Merhum Prof. Dr. Faruk Sümer, 1976 yılında basılan Safevi devletinin kuruluşuna dair yazdığı eserine "Safevi Devleti'nin kuruluşu İslam ve Türkiye tarihinde mühim bir hadisedir. Bu hadisenin en mühim neticesi, İslam aleminin merkezinde yeni bir âlemin meydana gelmiş olmasıdır. Başlıca vasfı Şiilik olan ve İran'ı içine alan bu âlem, varlığını, bilindiği gibi, zamanımıza kadar devam ettirmiştir. Anadolulu Türklerin Safevi devletini kurmaları ve bu unsurun zor kullanarak Şiiliği İran'ın rakipsiz bir mezhebi haline getirmesi bugüne kadar ilim âlemince lâyıkıyle anlaşılmamış bir konudur" ifadesi ile başlamakta, "Safevi devletinin milli bir İran devleti olduğu görüşünün artık ciddi ilim adamları arasında pek taraftarı kalmadığını" belirterek, "Safevi devleti tarihinin bizim için taşıdığı ehemmiyet, bilhassa devleti kuran ve geliştiren unsurun Anadolulu olması ve bunlarla ilgili olarak kalabalık sayıda göçebe ve köylü Türk topluluklarının bu ülkeden İran'a göç etmeleridir" diyerek "devletin kurulduktan sonra da uzun zaman, bilhassa insan gücü bakımından Anadolu'dan beslendiği sonucuna" varmaktadır.

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { ttkbelleten789067, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, eissn = {2791-6472}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {2011}, volume = {75}, pages = {609 - 612}, doi = {}, title = {Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı]}, key = {cite}, author = {Aka, İsmail} }
APA Aka, İ . (2011). Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı] . BELLETEN , 75 (273) , 609-612 .
MLA Aka, İ . "Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı]" . BELLETEN 75 (2011 ): 609-612 <
Chicago Aka, İ . "Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı]". BELLETEN 75 (2011 ): 609-612
RIS TY - JOUR T1 - Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı] AU - İsmail Aka Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 609 EP - 612 VL - 75 IS - 273 SN - 0041-4255-2791-6472 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BELLETEN Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı] %A İsmail Aka %T Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı] %D 2011 %J BELLETEN %P 0041-4255-2791-6472 %V 75 %N 273 %R %U
ISNAD Aka, İsmail . "Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı]". BELLETEN 75 / 273 (Ağustos 2011): 609-612 .
AMA Aka İ . Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı]. TTK BELLETEN. 2011; 75(273): 609-612.
Vancouver Aka İ . Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı]. BELLETEN. 2011; 75(273): 609-612.
IEEE İ. Aka , "Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı Muhteşem, Kâşan 1376 (1997). [Kitap Tanıtımı]", BELLETEN, c. 75, sayı. 273, ss. 609-612, Ağu. 2011
  • ISSN: 0041-4255
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Tarih Kurumu

25.9b 37b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı

İsmail AKA

Muhammed Kerim Yusuf-i Cemali, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyat-ı cismi, ruhi, zovki, ahlaki, mezhebi ve revabıt-ı cı bâ düvel-i harici), (I. Şah Ismail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlak, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle ilişkileri), İntişarat-ı

İsmail AKA

Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı

İsmail AKA

Derviş Paşazade Numan Bey'in Ayanlık ve Tersanecilik Faaliyetleri

Cafer ÇİFTÇİ

Afyonkarahisar Orta Tunç Çağ Yerleşmeleri

Harun OY

Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı

İsmail AKA

İran'a Elçi Olarak Gönderilen Kesriyeli Ahmet Paşa'nın Sefaret Hazırlığı Ve Yolculuğu (1746-1747)

Tahir SEVİNÇ

On Yedinci Yüzyılda Hollandalılar ve Doğu Akdeniz Ticareti

Himmet UMUNÇ

Muhammed Kerîm Yusuf-i Cemalî, Zindegâni-i Şah İsmail-i Evvel (Bâ nigâreş ber hususiyât-ı cismî, ruhî, zovkî, ahlâkî, mezhebî ve revâbıt-ı û bâ düvel-i haricî), (I. Şah İsmail'in Hayatı (Beden, Ruh, Zevk, Ahlâk, Din Bakımından Özelliklerinin Tasviri ve Yabancı Devletler İle İlişkileri), İntişarât-ı

İsmail AKA

İmar Meclisleri Raporlarının Kaynak Değeri Üzerine Bir Değerlendirme: Tekfurdağı Örneği

Ayla EFE