Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Öz Klazomenai İzmir'in Urla ilçesi sınırları içinde yeralan bir kazı merkezidir. Bu alanda, 1979 yılından beri yürütülen kazılar, antik kentte M.Ö. 7. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar olan döneme ait üç farklı nekropol ve tümülüsün varlığını ortaya koymuştur. Çeşitli ölü gömme türleri bulunmakla birlikte, pişmiş toprak latihlerin çoğunlukta olduğu gözlenmektedir.

___

AKURGAL, E. (1986) Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı. Ankara.

ANGEL, L. (1951) Troy: The Human Remains. Supplementary Monography, New Jersey: Princeton Un. Press.

ANGEL, L. (1971) "Early Neolithic Skeletons from Çatal Höyük, Demography and Pathology" Anatolian Studies, 21: 77-98.

BAKIR, G. (1983) "1982 Yılı Urla / Klazomenai Kazısı Sonuçları Hakkında Rapor" V. Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul 23-27 Mayıs 1983.

BAKIR, T. (1986) "Klazomenai Lahitleri Üzerine Yeni Görüşler" X. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara.

BEAN, E.G. (1966) Aegean Turkey. An Archaelogical Guide Great Brıtain. London: Ernest Benn.

BOSTANCI, E. (1969) Sardis Kazılarından Çıkan Kafatasların İncelenmesi ve Eski Anadolu Halkları ile Olan Münasebetleri. Ankara: DTCF yay. No. 185.

BROTHWELL, D.R.(1972) Digging up Bones. London: British Museum (Natural History)

COŞKUN, M. (1988) Topaklı Populasyon'un Boy Açısından İncelenmesi ve Anadolu Kronolojisindeki Yeri. A.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

ÇİNER, R. (1964) "Bodrum-Müskebi Kazısı İskelet Kalıntılarının Tetkiki" Antropoloji,1: 56- 79.

ÇİNER, R. (1965a) "Ayatekla Kilisesinden Çıkarılan İskeletlerin Tetkiki" A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Der., 22: 251-271.

ÇİNER, R. (1965b) "Acemhöyük İskeleti" A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Der., 23: 1-25.

ÇİNER, R. (1971) Gordion-Roma Halkı Femur ve Tibialarının Tetkiki. Ankara: DTCF Yay. No. 194.

EMRE, K. (1978) Yanarlar: Afyon Yöresinde Bir Hitit Mezarlığı. Ankara: TTK Yay. VI. Dizi, Sayı. 22.

FEREMBACH, D. (1970) "Les Hommes du Gisement Neolithique de Çatal Höyük" VII. Türk Tarih Kongresi, ss. 13-21.

GÜLEÇ, E. (1986) "Van Dilkaya İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi" IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bak. Eski Eserler ve Müzeler Genel Md. Yay. ss. 369-380.

GÜLEÇ, E. (1987) "Topaklı Populasyonunun Demografik ve Paleoantropolojik Analizi" V. Araştırma Sonuçlar Toplantısı 2, Eski Eserler ve Müzeler Genel Md. Yay. ss. 347- 357.

HERODOTOS (1973) Herodot Tarihi. (Çev. A. Erhat), İstanbul: Remzi Kitabevi.

KANSU, Ş.A. ve TUNAKAN, S. (1946) "Alacahöyük 1943-1945 Kazılarından Çıkarılan Kalkeolitik Bakır ve Tunç Çağlarına Ait Halkın Antropolojisi" Belleten, 11: 539-555.

KROGMAN, W.M. (1949) "Ancient cranial types at Chatal Höyük and Tell Al-Judaidah, Syria, from the Late Fifth Millenium B.C. to the Mid-Seventh Century, A.D."Belleten,13: 407-478.

MARTIN, R, ve SALLER, K, (1957) Lehrbuch der Anthropologie. (Band I) Stuttgart: Güstav Fischer.

La Mission Turco-Française de Clazomenes, (1982)

ÖZBEK, M. (1984) "Roma Açıkhava Tiyatrosundan (İznik) Çıkarılan Bizans İskeletleri" H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2: 81-89.

RAMSAY, W.M. (1943) "Kral Yolu" (Çev. Remziye Beksaç) Tarih Dergisi, 1: 144-153.

SAATÇİOĞLU, A. (1982) "A survey on the racial types of Anatolian skeletal remains" A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Der., 30: 191-205.

STRABON (1987) Coğrafya, Anadolu ( Kitap XII, XIII, XIV), (Çev. Adnan Pekman), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yay.

ŞENYÜREK, M .S. (1941) "Anadolu Bakır ve Eti Sekenesinin Kraniolojik Tetkiki" Belleten, 5: 219-229.

ŞENYÜREK, M.S. (1952) "A study of human skeletons from Kültepe, excavated under the auspices of the Turkish Historical Society" Belleten, 16: 323-343.

TUNAKAN, S. (1964) "Bodrum-Dirmil Kazısı İskeletleri" Belleten, 28: 361-371.

UBELAKER, D.H. (1978) Human Skeletal Remains. Chicogo: Smithsonian Ins., Aldine Publishing.

Workshop of European Anthropologists (1980) "Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons" Journal of Human Evolution, 9: 517-549.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ttkbelleten954496, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, eissn = {2791-6472}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {1989}, volume = {53}, pages = {565 - 582}, doi = {}, title = {Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Güleç, Erksin} }
APA Güleç, E . (1989). Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi . BELLETEN , 53 (207-208) , 565-582 .
MLA Güleç, E . "Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi" . BELLETEN 53 (1989 ): 565-582 <
Chicago Güleç, E . "Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi". BELLETEN 53 (1989 ): 565-582
RIS TY - JOUR T1 - Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi AU - Erksin Güleç Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 565 EP - 582 VL - 53 IS - 207-208 SN - 0041-4255-2791-6472 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BELLETEN Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi %A Erksin Güleç %T Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi %D 1989 %J BELLETEN %P 0041-4255-2791-6472 %V 53 %N 207-208 %R %U
ISNAD Güleç, Erksin . "Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi". BELLETEN 53 / 207-208 (Aralık 1989): 565-582 .
AMA Güleç E . Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi. TTK BELLETEN. 1989; 53(207-208): 565-582.
Vancouver Güleç E . Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi. BELLETEN. 1989; 53(207-208): 565-582.
IEEE E. Güleç , "Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi", BELLETEN, c. 53, sayı. 207-208, ss. 565-582, Ara. 1989