E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanı

Öz Yazarın Önsöz'de belirttiği üzere bu kitap, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle yapılan ve 4 yılı kapsayan uzun ve detaylı bir çalışmanın ürünü olarak bilim dünyasına sunulmuştur. Kitap, Birinci Bölüm: Giriş (s.1-7), İkinci Bölüm: Katalog (s.8-142), Üçüncü Bölüm: Değerlendirme (s.143-156), Dördüncü Bölüm: Sonuç (s.156) ve Beşinci Bölüm olarak Bibliyografyadan (s.157-159) oluşmaktadır. Yazar "Giriş" başlıklı Birinci Bölüm'de izlediği araştırma yöntemini anlatırken, tekrarlardan kaçınarak, farklı planlara sahip olan bu camilerin ilk kez plan tipolojisinin yapıldığını vurgulamıştır. Yörenin mimari gelişiminde etkili faktörler ele alınmış, bölgedeki ahşap mimari öğelerin yapım teknikleri de detaylı olarak anlatılmıştır. Bu konuda; blok duvar tekniği, yığma duvar tekniği, çit duvar tekniği ve hartalama duvar tekniği olmak üzere dört teknik saptanmıştır. Yörenin mimari geleneğinin geçmişi de Geç Kalkolitik Çağ'dan itibaren ele alınıp değerlendirilmiştir. Bulgular ışığında Alt Paleolitik Çağ'dan başlayan detaylı bir tarihçe bulunmaktadır. Ayrıca Türkler'de ahşap mimarinin kökenleri; kurgan mimarisinden başlayarak kronolojik olarak verilmiş ve bu konuda bilgi veren seyahatnameler de değerlendirilmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { ttkbelleten794956, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, eissn = {2791-6472}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {2009}, volume = {73}, pages = {791 - 792}, doi = {}, title = {E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]}, key = {cite}, author = {Çakmak, Ahmet} }
APA Çakmak, A . (2009). E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı] . BELLETEN , 73 (268) , 791-792 .
MLA Çakmak, A . "E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]" . BELLETEN 73 (2009 ): 791-792 <
Chicago Çakmak, A . "E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]". BELLETEN 73 (2009 ): 791-792
RIS TY - JOUR T1 - E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı] AU - Ahmet Çakmak Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 791 EP - 792 VL - 73 IS - 268 SN - 0041-4255-2791-6472 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BELLETEN E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı] %A Ahmet Çakmak %T E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı] %D 2009 %J BELLETEN %P 0041-4255-2791-6472 %V 73 %N 268 %R %U
ISNAD Çakmak, Ahmet . "E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]". BELLETEN 73 / 268 (Aralık 2009): 791-792 .
AMA Çakmak A . E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]. TTK BELLETEN. 2009; 73(268): 791-792.
Vancouver Çakmak A . E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]. BELLETEN. 2009; 73(268): 791-792.
IEEE A. Çakmak , "E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]", BELLETEN, c. 73, sayı. 268, ss. 791-792, Ara. 2009
  • ISSN: 0041-4255
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Tarih Kurumu

32.1b 39.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanı

Ahmet ÇAKMAK

Sultan II. Abdülhamid Devri Camilerine Eskişehir Mahmudiye’den İki Örnek: Çarşı ve Hara Camileri

Önder AYDIN

Anadolu'da Pişen Toprak

Aynur ÖZFIRAT

Vak'anüvis Subhî Mehmed Efendi, Subhî Tarihi, Sâmî ve Şâkir Tarihleri ile Birlikte (İnceleme ve Karşılaştırmalı Metin), Hazırlayan Mesut Aydıner, İstanbul 2007, I-CXLIX+1-843 (metin)+845-924 (dizin)+Basma nüshalardan seçilmiş tam bir nüsha ve yazmalardan örnekler içeren CD. [Kitap Tanıtımı]

Mücteba İLGÜREL

Fransız Gezgin Vital Cuinet’in Gözüyle Çankırı

Ferruh TORUK

Van Kalecik (Urartu) Toplumuna Ait Calcaneuslarda Artiküler Faset (Facies Articularis Talaris) Tipleri

Hakan YILMAZ, Rafet ÇAVUŞOĞLU, İsmail BAYKARA, Timur GÜLTEKİN, Bilcan GÖKCE

E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanı

Ahmet ÇAKMAK

E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanı

Ahmet ÇAKMAK

E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanı

Ahmet ÇAKMAK

E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey, From the Past to the Present, in the Light of Surveys Carried out in the Years 2001-2003, BAR (British Archaeological Reports), Archaeopress, Oxfordshire 2008. 157 sayfa metin ve içinde 26 plan, 1 harita ile 161 fotoğraf. [Kitap Tanı

Ahmet ÇAKMAK